Carregant...
 

PMB.

1. Introducció

 

El PMB és un SIGB (Sistema Integrat de Gestió de Biblioteques) completament lliure. Es tracta d'una aplicació web que es basa en un servidor HTTP (bàsicament Apache, encara que no és obligatori), una base de dades MySQL i el llenguatge PHP. El PMB es beneficia de la flexibilitat de les aplicacions d'Internet.

 

 

 Atenció
Per a instal·lar el PMB és necessari tenir el servidor inicialitzat.


Abans de començar a treballar amb el PMB, hi ha un conjunt de consideracions prèvies que cal tindre en compte:

  • Els botons del navegador pàgina anterior i pàgina següent permeten la navegació d'una pàgina a una altra en el PMB.
  • El botó del navegador Actualitza la pàgina permet tornar a carregar en pantalla la pàgina del PMB.
  • Quan es llija en la pantalla un missatge que comença per “Actualitzant” no s'ha de fer clic sobre el botó de pàgina anterior, cal deixar que l'actualització es realitze completament.
  • Quan es realitzen operacions importants en la base de dades (afegir, eliminar), no s'ha de parar la càrrega d'una pàgina perquè es pot interrompre el tractament de les dades, i pot ser que la base de dades patisca un deteriorament. Sobretot no s'ha de polsar el botó de parar la càrrega quan es realitza una restauració, optimització o còpia de seguretat de la base de dades.

 

2. Instal·lació

 

El PMB no està instal·lat per defecte ni en els servidors ni en els clients, per la qual cosa hem d'instal·lar-lo. Per a això ens dirigim al menú Aplicacions -> Administració de LliureX -> Zero Center, centre de control de LliureX (l'aspecte d'aquest menú pot variar en funció de la versió de LliureX i/o de la personalització realitzada per l'usuari).


000 PMB VA ES
 Una vegada seleccionat, es mostra una finestra mitjançant la qual podem accedir a l'eina *PMB, gestor de la biblioteca (pestanya Serveis).
01 PMB VA ES A continuació, es mostra la finestra de *EPI on s'indica el paquet a instal·lar. Fent clic a Instal·lar començarà el procés d'instal·lació.
02 PMB VA ES

 Després de la instal·lació, es mostra un missatge que indica que s'ha realitzat correctament.

03 PMB VA ES

 
IMPORTANT: En instal·lar el PMB es creen quatre comptes predeterminats, que són el de superusuari (usuari: admin, contrasenya: admin), el de bibliotecari (usuari: bib, contrasenya: bib), el de responsable del catàleg (usuari: cat, contrasenya: cat) i el d'ajudant de bibliotecari (usuari: circ, contrasenya: circ).
 

Una vegada instal·lat, si anem al menú Aplicacions -> Oficina, podem observar que s'han creat dos entrades noves:

  • Una anomenada OPAC, per a la busca dels usuaris en el catàleg
  • Una altra anomenada PMB, per a l'administració de l'aplicació

 

Historial

Mastodon E-Mail