Carregant...
 

 Obsoleta
La informació d'aquesta pàgina és antiga. Pot ser que siga obsoleta.

LliureX Shutdowner en LlliureX 15.

LLIUREX SHUTDOWNER

 

 

1.1. Introducció


Una de les utilitats principals del planificador de tasques és la de crear tasques programades que s'executen en un moment determinat. De vegades, necessitem apagar els clients o programar-ne la desconnexió i això pot ser una tasca complexa a causa de les ordres que implica. Per a evitar problemes, l'equip LliureX ha creat una aplicació que permet automatitzar aquesta tasca.


 

1.2. Accés a l'aplicació


En un principi tot ve instal·lat per defecte en els servidors de LliureX, per la qual cosa podem accedir a l'aplicació a través del menú Aplicacions -> Administració de LliureX -> Lliurex Shutdowner.

 

LliureXShutdowner01 Val


Per a començar hem d'identificar-nos en l'aplicació mitjançant un formulari en què hem d'introduir un usuari i una contrasenya de l'LDAP. Una vegada fet, polsem el botó Entra.

 

LliureXShutdowner02 Val


En aquest moment, comença a detectar els clients connectats i ens mostra una finestra dividida en dues parts:

  • Una part superior on es troben tres botons:
    • Desconnexió immediata: permet desconnectar els clients en el moment en què se selecciona.
    • Desconnexió programada: permet realitzar la programació de la desconnexió.
    • Suprimeix la desconnexió programada: permet eliminar la programació de la desconnexió creada en el punt anterior.
  • Una part inferior on es mostren els clients detectats en l'arrancada de l'aplicació.

 

LliureXShutdowner03 Val

 

 

1.3. Funcionalitats

 

1.3.1. Desconnexió immediata


Si volem apagar els equips que estiguen en funcionament, hem de polsar el botó Desconnexió immediata. S'inicia, aleshores, el procés de desconnexió de manera automàtica. No es mostra cap missatge ni avís sobre el procés.

 

1.3.2. Desconnexió programada


És possible que no vulguem apagar els equips en el moment, sinó deixar-los preparats perquè s'apaguen en un dia i hora determinats. Per a això, polsem el botó Desconnexió programada i s'obri una finestra en què podem seleccionar, tant els dies de la setmana com les hores i minuts.
 
LliureXShutdowner04 Val


La primera cosa que hem de fer és seleccionar els dies de la setmana per a la desconnexió i, una vegada fet, moure les barres ubicades davall, Hores i Minuts, fins a obtindre l'hora desitjada. En l'exemple següent s'ha seleccionat una desconnexió de dilluns a divendres a les 18:00.

 
LliureXShutdowner05 Val


Una vegada fixats els dies i les hores, polsem el botó Programa la desconnexió; comença així el procés i la finestra es tanca en finalitzar-lo.

 

1.3.3. Suprimeix la desconnexió programada


Pot donar-se el cas que no vulguem que es produïsca cap desconnexió automàtica programada (fixada en el punt anterior). Si n'hem creada una, podem eliminar-la polsant el botó Suprimeix la desconnexió programada, que realitza les funcions necessàries perquè no es produïsca l'esdeveniment programat.
 

Mastodon E-Mail