Carregant...
 

Instal·lar llibre digital SAVIA de l'editorial SM

Versions
-LliureX 16

 

1. Introducció

 

Per a instal·lar el llibre digital de SAVIA, en primer lloc heu de tindre l'instal·lador per a linux, que deveu poder descarregar des del vostre compte personal en la pàgina de l'editorial www.smconectados.

 

2. Descàrrega de l'aplicació

 

Per a descarregar l'aplicació heu d'anar a www.smconectados.com i heu d'iniciar sessió.

 
2sm

 

Una vegada iniciada la sessió, apareixeran tots els llibres dels què teniu llicència. Heu de prémer damunt de l'apartat Descàrrega:


3sm

 

I us apareixerà la següent finestra de descàrrega. Hi heu de seleccionar la versió que vulgueu instal·lar:


5sm

 

I l'heu de descarregar:


Savia Va2

 

Per a poder instal·lar-la, heu de donar permisos al fitxer perquè puga ser executat. Per a fer-ho, heu de prémer el botó dret del ratolí damunt del fitxer, anar a la pestanya de permisos i seleccionar l'opció "Permet executar aquest fitxer com a programa".

 

Savia Va1

 

Després, heu de fer doble clic sobre el fitxer i començarà la instal·lació del programa:
 

8sm
Quan us demane fer la instal·lació, teniu dues opcions:

  • Instal·lar el programa en la vostra carpeta d'usuari (home).
  • O instal·lar el programa en la carpeta "Compartit", la qual cosa és molt útil en centres amb el Model de centre, ja que si no, cada usuari tindrà una instal·lació independent i hi haurà molt d'espai duplicat.

 

9sm
 

11sm

Cal tenir en compte que on posa "lliurex", això compta com a ruta d'instal·lació; en aquest cas el programa s'instal·laria en /home/lliurex/Compartido/lliurex. Si voleu que s'instal·le directament en Compartit,  eliminareu aqueixa paraula de la ruta.

 A tindre en compte

Heu de tindre en compte que si voleu que la carpeta siga accessible a tothom, haureu de canviar els permisos perquè qualsevol persona hi puga accedir. Podeu fer-ho amb l'ordre sudo chmod 666 ./SaviaDigital. Si l'heu creada amb un grup diferent de "teachers" (professorat), caldrà utilitzar l'ordre chown -R nobody:teachers ./SaviaDigital

 

3. Instal·lació en el Model de centre.

 

Omplir l'espai de les capetes d'usuaris (home) és una mala idea perquè la xarxa del centre es pot sobrecarregar i produir problemes. Per a poder realitzar una única instal·lació i que tot el professorat puga tindre accés al programa, heu de realitzar la instal·lació sobre la carpeta Compartit, com hem comentat en el punt anterior.

En el cas que vulgueu que el programa només estiga disponible per al professorat, també podeu fer la instal·lació en la carpeta compartida de professors.

Una vegada tingueu feta la instal·lació, ja podreu accedir al programa, però si voleu que cada professor tinga els seus propis llibres i que cadascun utilitze el seu propi usuari, aquestes dades es guarden en una carpeta anomenada com.sm.savia.

3.1. Creació d'un enllaç en el menú d'inici per a tots els usuaris.

 

Una vegada ací, si accediu a la carpeta compartida on es troba instal·lat el programa de SAVIA,  ja podeu executar el programa. Però si voleu que siga accessible a tot el professorat des del menú d'inici, heu de seguir els següents passos.

  • Heu d'afegir, en el servidor de centre, el fitxer de la icona en la carpeta /etc/skel/.local/share/icons/savia.png que es troba dins de la carpeta d'instal·lació de Saviadigital.
  • Després heu d'afegir en la carpeta /etc/skel/.local/share/applications/savia.png un fitxer savia.desktop amb el contingut següent:
#!/usr/bin/env/ xdg-open
[Desktop Entry]
Type=Application
Version=0.9.4
Name=SaviaDigital
Comment=SaviaDigital
Icon=savia
Exec=bash -c "source $HOME/.config/user-dirs.created && $HOME/$TOKEN_SHARE/SaviaDigital/SaviaDigital"
Terminal=false
Categories=Education;

 

Heu de tenir en compte que la línia Exec=bash -c "source $HOME/.config/user-dirs.created && $HOME/$TOKEN_SHARE/SaviaDigital/SaviaDigital" indica on està instal·lat el programa; si la vostra ruta és diferent, heu de canviar-la. Heu d'agafar com a origen el fitxer user-dirs.created per a assegurar-vos que la ruta sempre serà  la correcta, independentment de la llengua que trieu.

El que aconseguireu d'aquesta manera és que la pròxima vegada que els usuaris inicien sessió, es copie aquest fitxer en la seua pròpia carpeta d'usuari (home) i que puguen accedir-hi des del menú Inici > Educació.

Per a poder copiar el fitxer en la imatge, es recomana que llegiu el següent article : Instal·lació de programes en una imatge creada en lliurex. En aquest cas, només heu de copiar els fitxers , savia.png i savia.desktop an:

  • /opt/ltsp/NOM_DE_LA_IMATGE/etc/skel/.local/share/icons/savia.png
  • /opt/ltsp/NOM_DE_LA_IMATGE/etc/skel/.local/share/applications/savia.desktop


i caldrà regenerar la imatge, cosa que es podrà fer des de l'admin-center o executant-ho en el terminal:

ltsp-update-kernels NOM_DE_LA_IMATGE
ltsp-update-image NOM_DE_LA_IMATGE


 

3.2. Sincronització de les carpetes de configuració per a cada usuariUna vegada instal·lat el programa, en executar-lo per primera vegada, veureu com es genera una carpeta en la vostra carpeta d'usuari (home): com.sm.savia.

És en aquesta carpeta on es guardaran els llibres que descarregueu així com les vostres preferències, per la qual cosa és recomanable sincronitzar-la amb el vostre moving-profiles, d'altra manera perdreu aquesta informació cada vegada que reinicieu l'equip. Per a realitzar això, podeu dirigir-vos a Inici > Administració de Lliurex > Zero-Center on heu de seleccionar l'opció de lliurex-moving.

Aleshores pareixerà la finestra següent:


Savia Va 01Ara haureu de fer una còpia del perfil que esteu utilitzant i l'editareu:


Savia Va 02Heu d'afegir una nova regla:


Savia Va 03I l'heu d'editar:


Savia Va 04Després heu de canviar l'expressió regular i heu d'escriure el nom de la carpeta de savia:


Savia Va 05Finalment heu de seleccionar la carpeta:Savia Va 06
 

 

 

Mastodon E-Mail

© 2019, Generalitat 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Contacto