Carregant...
 

Instal·lar llibre digital SAVIA de l'editorial SM

Versions
-LliureX 16

 

1. Introducció

 

Per a instal·lar el llibre digital de SAVIA, en primer lloc hem de tenir l'instal·lador per a linux, que devem poder descarregar des de el nostre compte personal en la pàgina de l'editorial www.smconectados.

 

2. Descargar aplicación

 

Per a descarregar l'aplicació hem d'anar a www.smconectados.com i hem d'iniciar sessió.

 
2sm

 

Una vegada iniciada la sessió, apareixeran tots els llibres dels quals tenim llicència. Hem de prémer damunt de l'apartat Descàrrega:


3sm

 

I ens apareixerà la següent finiestra de descàrrega. Hi hem de seleccionar la versió que vulguem instal·lar:


5sm

 

I l'hem de descarregar:


Savia Va2

 

Per a poder instal·lar-la hem de donar-li al fitxer permisos perquè puga ser executat. Per a fer-ho, hem de prémer el botó dret del ratolí damunt el fitxer, anar a la pestanya de permisos i seleccionar l'opció "Permet executar aquest fitxer com a programa".

 

Savia Va1

 

Després, hem de fer doble cic sobre el fitxer i començarà la instal·lació del programa:
 

8sm
Quan ens demane fer la instal·lació, tenim dues opcions:

  • Instal·lar el programa en la nostra home (carpeta d'usuari).
  • O instal·lar el programa en la carpeta "Compartit", que és molt útil en Centres amb el model de centre, ja que si no, cada usuari tindrà una instal·lació independent i hi haurà molt d'espai duplicat.

 

9sm
 

11sm

Cal tenir en compte que on posa "lliurex" també compta com a ruta d'instal·lació, en aquest cas el programa s'instal·laria en /home/lliurex/Compartido/lliurex, si volem que s'instal·le directament en el Compartit,  eliminaren aqueixa paraula de la ruta.

 A tener en cuenta

Has de tener en cuenta que si quieres que la carpeta sea accesible para todo el mundo deberás cambiar los permisos para que todo el mundo pueda acceder a ella. Puedes hacerlo con el comando sudo chmod 666 ./SaviaDigital. Si lo has creado con un grupo diferente al de teachers deberás hacer lo propio con el comando chown -R nobody:teachers ./SaviaDigital

 

3. Instal·lació en el Model de Centro.

 

Omplir l'espai de les capretes d'usuaris (home) és una mala idea perquè es pot sobrecarregar la xarxa del centre i produir problemes. Per a poder realitzar una única instal·lació i que tot el professorat puga tindre accés al programa, hem realitzar la instal·lació sobre la carpeta Comparit, com hem comentat en el punt anterior.

En el cas que vulguem que el programa només estiga disponible per a professors també podríem fer la instal·lació en la carpeta Compartida de professors.

Una vegada tinguem feta la instal·lació, ja podrem accedir al programa, però volem que cada professor tinga el seu propis llibres i que cadascun use el seu propi usuari, aqueixes dades es guarden en una carpeta anomenada com.sm.savia.

3.1. Crear un enllaç en el menú d'inicio per a tots els usuaris.

 

Una vegada ací, si accedim a la carpeta compartida on es troba instal·lat el programa de SAVIA,  ja podem executar el programa. Però si volem que siga accessible a tots els professores des del menú d'inici, hem de seguir els següents passos.

  • Hem d'afegir en el servidor de centro el fitxer de la icona en la carpeta /etc/skel/.local/share/icons/savia.png que es troba dins de la carpeta d'instal·lació de Saviadigital.
  • Després hem d'afegir en la carpeta /etc/skel/.local/share/applications/savia.png un fitxer savia.desktop amb el contingut següent:
#!/usr/bin/env/ xdg-open
[Desktop Entry]
Type=Application
Version=0.9.4
Name=SaviaDigital
Comment=SaviaDigital
Icon=savia
Exec=bash -c "source $HOME/.config/user-dirs.created && $HOME/$TOKEN_SHARE/SaviaDigital/SaviaDigital"
Terminal=false
Categories=Education;

 

Heu de tenir en compte que la línia Exec=bash -c "source $HOME/.config/user-dirs.created && $HOME/$TOKEN_SHARE/SaviaDigital/SaviaDigital" ens indica on està instal·lat el programa; si la vostra ruta és diferente, heu de canviar-la. Heu d'agafar com a origen el fitxer user-dirs.created per a assegurar-vos que la ruta sempre serà  la correcta independentement de la llengua que triem.

D'aquesta manera aconseguirem que els usuaris inicien sessió copien aquest fitxer en la seua propia carpeta personal (home) i es podrà accedir a ell des del mení  Inici > Educació.