Carregant...
 

 Obsoleta
La informació d'aquesta pàgina és antiga. Pot ser que siga obsoleta.

Gestió usuaris xarxa_vid

GESTIÓ D'USUARIS DE XARXA

 

Versions
- LliureX 15.05

 

1.1. Introducció

 

Aquestes videoguies mostren la gestió dels usuaris de xarxa amb l'aplicació Llum.

 

 

1.2. Creació d'usuaris


En la primera videoguia es crea un usuari aïllat de forma manual, mentre que en la segon es crea un conjunt d'usuaris genèrics. Ambdós ens poden ser útils per a la gestió dels usuaris a l'aula i/o al centre.

 

1.2.1. Creació d'un usuari

 

 

1.2.2. Creació d'usuaris genèrics

 

 

1.3. Edició i eliminació d'usuaris

 
A més de poder crear usuaris, aquests es poden editar i eliminar. En les videoguies següents es mostren ambdós processos, els quals resulten senzills i ofereixen una gran flexibilitat.
 

1.3.1. Edició d'usuaris

 

1.3.2. Eliminació d'usuaris

 

 

1.4. Promoció i degradació d'usuaris

 

És possible, en cas de ser necessari, delegar funcions d'administració en altres usuaris. Per a això, en les videoguies següents mostrem el procés d'assignar permisos a l'usuari (promoure'l) i de llevar-li'ls (degradar-lo).

 

1.4.1. Promoció d'usuaris

 

 

 

1.4.2. Degradació d'usuaris

 

 

1.5. Congelació d'usuarisUna altra opció interessant és la de congelar el tema gràfic per a determinats usuaris. En la videoguia següent es mostra el procés per a congelar un usuari.

 

 

 

1.6. Importació d'usuarisUna de les tasques més àrdues és la de donar d'alta usuaris. Per això, el Llum admet la importació des d'un fitxer generat amb Gescen/ITACA (primera videoguia) o des d'un fitxer JSON (segona videoguia).

 

1.6.1. Importació des d'un fitxer Gescen/ITACA 

1.6.2. Importació des d'un fitxer JSON

 

 

1.7. Neteja de la carpeta d'inici (home) dels usuaris


Pot resultar interessant, d'un curs al següent, netejar les carpetes d'inici dels usuaris perquè no hi haja elements d'anys anteriors. En la videoguia següent es mostren els passos per a dur a terme aquesta operació.

 


 

Mastodon E-Mail