Carregant...
 

Classroom Mount Mode Override.

1. Introducció

Com s'ha comentat en l'article sobre l'aplicació Classroom Mount Mode, la nova versió de LliureX permet seleccionar, per als equips de l'aula, entre 2 modes de muntatge (Complet o Lite) i activar o desactivar els perfils mòbils.

Com a una funcionalitat addicional, és possible la configuració dels equips de l'aula de forma individual per a aplicar-hi un mode de muntatge diferent al de la resta dels equips de l'aula.

Per a això s'ha desenvolupat l'aplicació Classroom Mount Mode Override que permet a l'administrador de l'aula realitzar de forma senzilla aquesta gestió en els clients que hi existisquen.

2. Inici

Per a executar l'aplicació cal accedir a Menú>Administració de Lliurex>Zero-Center.

 

01 LLxGuard VA

 

Una vegada dins del Zero-Center s'executarà el zomandament ClassRoom Mount Mode Override que es troba en la secció de “Configuració”.

 

02 CR MountMode Over VA

 

Després d'executar el zomandament, es visualitzarà una finestra que mostra el mode de muntatge establit per a l'aula i si s'està aplicant una configuració diferent en l'equip.

 

03 CR MountMode Over VA

3. Gestió dels modes de muntatge

En accedir a l'aplicació, es mostra el mode de muntatge configurat per a l'aula i l'estat dels perfils mòbils.

Si es desitja aplicar un mode de muntatge diferent en el client, s'ha de fer clic sobre el commutador (switch) per a activar la sobreescriptura del mode de muntatge establit pel servidor.

 

04 CR MountMode Over VA

 

Una vegada activada la sobreescriptura se seleccionarà el mode de muntatge que es vulga aplicar en el client entre els 2 disponibles: Complet o Lite.

 

06 CR MountMode Over VA

 

Si se selecciona el mode Lite existeix la possibilitat de desactivar els perfils mòbils.

 

07 CR MountMode Over VA


08 CR MountMode Over VA

 

Una vegada seleccionades les opcions que es vulguen establir en el client, es farà clic sobre el botó "Aplica” perquè el mode de muntatge seleccionat i l'ús de perfils mòbils s'apliquen quan els usuaris inicien sessió en el client.

Si en eixir de l'aplicació es detecta que s'han realitzat canvis en el mode de muntatge però no s'han aplicat, es mostrarà un missatge d'alerta perquè  l'usuari puga cancel·lar l'eixida i aplicar-hi els canvis. Si s'ix de l'aplicació sense aplicar els canvis, aquests es perdran i es mantindrà la configuració que hi existia prèviament.

 

09 CR MountMode Over VA

 

Per a tornar a aplicar en el client el mode de muntatge establit pel servidor existeixen 2 opcions:

  • Amb la sobreescriptura activada: trieu el mateix mode de muntatge que l'establit pel servidor i el mateix estat (activat o desactivat) per als perfils mòbils.
  • Desactivar la sobreescriptura: en fer-ho i aplicar-hi els canvis, s'aplicarà en el client el mateix mode de muntatge que haja establit el servidor.


05 CR MountMode VA Over

 Nota
Els perfils mòbils només poden desactivar-se quan s'estableix el mode Lite. Si se selecciona el mode Complet els perfils mòbils s'activen automàticament i no existeix l'opció de desactivar-los.

 

Mastodon E-Mail