Cargando...
 

Historial: Jitsi server.

Previsualización de la versión: 3

Prerrequisitos

Desde la actualización de Lliurex 19 se ha incluido en la distribución un instalador para proporcionar servidor Jitsi que pueda ofrecer un sistema de videoconferencia en el ámbito del centro educativo.

 

L'ús previst del servei, serà realitzat des d'un ordinador del centre a través d'un navegador d'internet. En l'estat actual i donada la varietat de dispositius amb aplicacions mòbils, el seu ús no ha sigut provat, encara que pot ser funcional si la infraestructura necessària està disponible, generalment a través d'un navegador des del dispositiu mòbil.

Instal·lació del servidor Jitsi

La instal·lació del servidor es realitza des del corresponent botó situat en Zero Center.


JitsiServer1  

Després de prémer el botó “Jitsi Server”, que apareixerà com “sense configurar”, s’obrirà la finestra de l’instal·lador EPI.


JitsiServer2

Ens apareix el llistat del programari que s’instal·larà. Per a començar a fer la instal·lació, atés que apareix preseleccionat en el llistat, tan sols caldrà prémer el botó inferior “Instal·lar”.


JitsiServer3

 

Comença la instal·lació del programari. Depenent de com estiga el nostre sistema, potser caldrà instal·lar addicionalment Docker com a dependència, acció que farà automàticament l’instal·lador.

 

Es poden consultar els detalls que va oferint el procés d’instal·lació fent clic en el botó corresponent, mentrestant, una marca giratòria indicarà que el procés d’instal·lació s’està realitzat.


JitsiServer4

 

Durant la instal·lació el servidor realitza comprovacions per a determinar l'entorn en el qual s'està instal·lant, presentant una finestra per a seleccionar en quina interfície de xarxa ha de prestar el servei.

 

Jitsi Server Netselect  

 

En el cas de la imatge mostrada, està representat un exemple en un servidor mestre de centre, el qual generalment disposa de 3 interfícies.

 

El selector, mostra el nom de la interfície de xarxa, la direcció *ip que té cada interfície de xarxa i com a nota o recordatori, segons el rang de xarxa mostra el possible ús que ha de tindre aquesta interfície.

 

En el cas "center" signiifica que és la xarxa de centre que presta servei a tot el centre (xarxes d'aula connectades a aquest equip directament juntament amb servidors esclaus i clients que connecten a ells), és el mètode recomanat per a un centre amb servidors mestres/esclaus.

 

En el cas "class" significa que es prestarà servei sol als clients connectats directament a aquest servidor (mestre).

 

En el cas "external" o "gateway", generalment representa que es desitja prestar servei cap al "exterior", és a dir, Internet o bé cap a altres equips que estiguen fora de la xarxa de centre que aquest servidor proveeix. No obstant això, aquesta selecció en estar fora de l'àmbit de control del servidor pot mancar de serveis necessaris per a un funcionament senzill per part dels clients, en aquesta manera, no serà possible configurar una resolució de nom "*jitsi.*lliurex" per als clients i ha de proporcionar-se per altres mitjans al client, o bé, utilitzar una adreça *ip directament cap al servidor per protocol https i en el port 82. Exemple: https://192.168.66.12:82/nom_de_la_sala.

 

Una vegada seleccionat la interfície en el qual ha de configurar-se el servei i quan el procés ha acabat la instal·lació, el servidor automàticament iniciarà el servei.


L'inici del servidor de conferències, serà automàtic i gestionat pel sistema, no és necessari realitzar cap acció per a controlar el servei en posteriors reinicis del servidor mestre.

 

JitsiServer6

 

Quan conclou la instal·lació, es pot observar una marca en la llista que indica que el programari ja està instal·lat així com un missatge indicatiu.

Ús del servidor Jitsi

Per a començar a utilitzar el servidor de conferències, tan sols caldrà usar un navegador d’internet.

 

Per a accedir al servei haurem d’utilitzar l’URL:

https://jitsi.lliurex


JitsiServer7

 

Durant el primer accés d’un ordinador a aquest URL, es presentarà un avís de risc de seguretat, atés que no es posseeix un certificat autoritzat. Això és així perquè és un certificat autogenerat pel servidor per a un servei en una xarxa local. Pot afegir-se una excepció de seguretat amb la confiança que no és malintencionat.

 

La captura mostra com es presenta l’avís de seguretat en el navegador inclòs Firefox. En altres navegadors serà presentada amb diferent aspecte però amb un missatge similar.

 

JitsiServer8

Per a establir l’excepció de seguretat, cal fer clic en el botó “Avançat” i “Accepte el risc i continuar”.


JitsiServer9

 

Posteriorment es presenta la pàgina del servei on, per a iniciar o connectar-se a una sala de conferències, tan sols s’ha d’escriure el nom de la sala en el quadre de text i fer clic en el botó per a entrar a la sala o crear-la si és el primer usuari.

 

Nota: Una manera ràpida per a entrar en una sala, pot ser afegir-la a l’URL que serà utilitzat per a entrar en el servei amb el format:  https://jitsi.lliurex/


Exemple: en la captura s’ha utilitzat una sala de conferència anomenada “1r-A”, per tant, pot ser creada o bé per a unir-se a aquesta un URL així:: https://jitsi.lliurex/1er-A


JitsiServer10

 

Quan s’ha entrat en la sala, han de concedir-se permisos en el navegador perquè puga començar a utilitzar el micròfon i la càmera de vídeo de l’equip, si no no serà possible fer una conferència on se senta i es veja el subjecte que està utilitzant el servei.


Per a concedir permisos, se selecciona el dispositiu de la llista de disponibles. En el cas que només n’hi haja un, no caldrà seleccionar res i, posteriorment, fer clic en el botó de permetre’n l’ús.


JitsiServer11

 

Una vegada dins de la sala, es pot observar com ja es disposa d’un quadre amb la nostra imatge. En aquesta captura es mostra un sistema que té desactivada la càmera o bé no posseeix càmera de vídeo, i es mostra una silueta identificativa de l’usuari.

 

Els controls que són oferits en una sala de conferència poden observar-se a la part inferior de la pantalla.


JitsiServer12

 

Per a finalitzar la conferència es presenta un botó roig a la part central, així també per a activar/desactivar l’ús de micròfon i càmera de vídeo als dos costats.

 

Si hi ha diverses fonts de so o vídeo, es pot seleccionar com serà utilitzada des del desplegable que hi ha a la part inferior del botó àudio/vídeo corresponent.


JitsiServer13

 

Es poden fer accions com ara retransmetre la finestra de l’ordinador a la sala; per a això s’ofereix un botó a la part inferior esquerra amb forma d’un monitor.


JitsiServer14

 

Si se selecciona “Compartir pantalla”, s’ha de seleccionar quina finestra volem compartir o bé si s’ha de compartir l’escriptori al complet.

 

Per a això, se seleccionarà l’opció corresponent del desplegable i posteriorment fer clic en el botó “Permetre”.


JitsiServer15

 

Altres opcions que permet el servei és “Alçar la mà” per a sol·licitar torn de paraula i accés a un xat integrat a la sala.

 

Entrant en el mode xat, se seleccionarà un nom per a l’usuari, en cas que no haja sigut fixat encara.


JitsiServer16

 

Una vegada seleccionat el nom, ja es pot començar a escriure en la sala.


JitsiServer17

També poden mostrar-se tots els participants d’una sala en forma de mosaic:


JitsiServer24

Eliminación del servicio


Si en algún momento se desea desinstalar el servicio de conferencias, deberá realizarse un procedimiento similar a la instalación en el servidor maestro a través de zero-center.


JitsiServer18


Pulsamos el botón “Jitsi server” el cual aparece inicialmente como “configurado”.


JitsiServer19


Se solicita confirmación para volver ejecutar el instalador/desinstalador.


JitsiServer20


Una vez iniciado el instalador/desinstalador aparece en el listado marcado ya el servidor Jitsi, tan solo se debe de pulsar el boton de la parte inferior “Desinstalar”


JitsiServer21


Se solicitará confirmación de la acción para eliminar el servicio de videoconferencias. Si realmente se desea realizar la eliminación del servicio deberemos pulsar afirmativamente.


JitsiServer22


Pulsando el boton detalles, se puede observar como se va eliminando el servicio de conferencias.


JitsiServer23


Una vez terminado el proceso, se indica que el proceso ha terminado, y puede cerrarse de forma segura el instalador/desinstalador epi.


Historial

Avanzado
Información Versión
2020-11-13 13:50 juanma 7
Actual
2020-10-27 17:34 juanma 6
2020-10-23 13:56 munoz_ric 5
2020-10-23 13:54 munoz_ric 4
2020-10-23 12:48 munoz_ric 3
2020-10-22 14:03 mangel 2
2020-10-21 11:44 raul 1

Historial

No hay registros que mostrar
Mastodon E-Mail

© 2019, Generalitat 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Contacto