Cargando...
 

Historial: Instal·lació de l'aula

Previsualización de la versión: 3

1. Introducció


L'objectiu principal del model d'aula és aconseguir que l'aula d'informàtica dels centres docents de la Comunitat Valenciana dispose de tots els recursos necessaris per a l'exercici de l'activitat docent utilitzant únicament programari lliure.

Per a això, s'ha dissenyat un model en el qual les aules LliureX formen una xarxa independent de la xarxa que tinga configurada el centre. Disposa d'un servidor al qual es poden connectar tant estacions de treball com clients lleugers. El servidor disposa d'una segona connexió de xarxa, que permet connectar-la amb l'exterior (internet i/o la resta de la xarxa del centre).

En centrar-se principalment en l'aula, se simplifica el procés d'implantació, ja que el model s'ha dissenyat pensant a permetre la integració d'aules LliureX en centres que compten amb una infraestructura informàtica prèvia.

La següent imatge mostra la topologia d'un centre. L'aula disposa d'un servidor que està connectat a la xarxa del centre i a la xarxa interna de l'aula.


Modelo De Aula


Els equips clients poden funcionar en diversos modes, com es pot veure ací: Tipus de clients

2. Consideracions prèviesAbans de procedir a la instal·lació, cal tindre en compte que un servidor LliureX té dues interfícies de xarxa. Una interfície que serveix per a unir el servidor a la xarxa del centre (interfície externa) i una altra que serveix per a donar servei als equips de l'aula (interfície interna).

La interfície externa és eth1
La interfície interna és eth0

La interfície interna (eth0) sempre (no s'aplica al model de centre) té per defecte la mateixa configuració: eth0 amb l'espai d'adreces IP = 10.2.1.254/24


IMPORTANT: És fonamental que les interfícies internes de l'aula (servidor i client) no pertanguen a la mateixa xarxa física que l'externa.


En particular s'ha de tindre en compte el següent:

  • Separar les interfícies internes i externes del servidor d'aula.
  • Connectar la interfície interna del servidor al commutador (switch) de l'aula.
  • Connectar les rosetes de connexió dels clients de l'aula al mateix commutador que la connexió interna del servidor.
  • En cas que el commutador usat tinga ports a diferent velocitat, connectar el servidor al port més ràpid.


3. Instal·lacióAbans de començar la instal·lació, és necessari descarregar la imatge corresponent a la versió de l'adaptació LliureX Servidor des de l'apartat de descàrregues de la web de LliureX.


001 Aula


Una vegada descarregada la imatge, s'ha de crear un USB o DVD d'arrancada amb LliureX, si teniu dubtes sobre com crear l'USB o DVD d'arrancada es recomana seguir els passos indicats en Creació d’USB

Posteriorment s'ha d'introduir el Live DVD o Live USB i arrancar la màquina tenint activat des de la BIOS l'arrancada des del DVD o USB (segons corresponga). Arrancada d’USB

A partir del moment de l'arrancada en manera Live, el procés d'instal·lació es desenvolupa en els següent passos:

3.1. Assistent d’instal·lació001 Instala


Premem el botó Instal·la LliureX.

3.2. Preparant la instal·lacióEl sistema iniciarà i ens mostrarà un entorn de treball de LliureX. En aquest punt hem d'obrir l'accés directe a la instal·lació que apareix en l'escriptori.


002 Instala


Una vegada executat, indicarem l'idioma de la instal·lació i premerem Continua.


003 Instala

3.3. Configuració del teclatPerquè el teclat ens funcione correctament, se'ns demana que seleccionem el teclat a utilitzar. Si no hi ha cap problema, es deixa el que ve per defecte.


004 Instala

3.4. Selector d’aparençaEn aquest punt podem seleccionar quin tipus d'escriptori volem per a LliureX, si un de més tradicional amb una barra inferior o un de més modern amb barres inferior i superior.


005 Instala

3.5. Instal·lació de paquets opcionalsEn resposta a la demanda d'algunes aplicacions, s'ha tractat de facilitar la instal·lació d’aquestes durant la instal·lació. Per a això, en la següent pantalla podem seleccionar aquelles que volem que s'instal·len automàticament. Aquesta pantalla només es mostra si disposem de connexió a internet.


006 Instala

3.6. Serveis del sistemaEn aquesta pantalla, podem indicar quins serveis extra volem que s'activen.


007 Instala

3.7. Tipus d’instal·lacióSe'ns presenten diverses opcions per a la instal·lació de LliureX:

  1. Guiat - Utilitzar disc sencer. Aquesta opció formatarà el disc dur i l'usarà per a LliureX
  2. Guiat - Utilitzar disc sencer i configurar LVM. Igual que l'anterior però usant volums lògics.
  3. Guiat - Utilitzar disc sencer i configurar LVM encriptat. Igual que l'anterior però a més encriptant els volums
  4. Manual Permet definir les particions, punts de muntatge i sistemes de fitxers a usar.008 Instala

3.8. Confirmació de l'esborrament de discEn la següent pantalla se'ns demana confirmació per a procedir a l'esborrament del disc i ens informa sobre quin disc dur s'instal·larà.


009 Instala

3.9. Configuració de la zona horàriaSe'ns demana ara que configurem la zona horària on ens trobem per a establir l'hora, moneda i altres característiques locals.


010 Instala

3.10. Creació de l’usuariPer a utilitzar l'equip se'ns demana que donem d'alta un usuari, així que simplement hem d'emplenar els camps i prémer el botó Continua.


011 Instala

3.11. Procés d’instal·lacióAra comença el procés d'instal·lació on simplement hem d'esperar que aquesta finalitze de manera correcta.


012 Instala

3.12. Reiniciar el sistemaFinalment, només hem de reiniciar l'equip per a arrancar amb el nostre LliureX instal·lat.


013 Instala

4. Configuració del servidorQuan s'execute la primera arrancada del servidor, s'ha de finalitzar el procés de configuració del servidor. LliureX Model d'aula inclou una eina anomenada Zero Server Wizard que permet realitzar tot el procés de configuració de manera automàtica i en còmodes passos usant un assistent.

Per a iniciar l'eina de configuració automàtica del servidor, accedim al centre de control de LliureX mitjançant el menú Aplicacions > Administració de LliureX > Zero Center, Centre de Control de LliureX.


001 Instalacion


Una vegada dins del centre de control de LliureX, seleccionem la pestanya Sistema, la qual executa Zero Server Wizard.


002 Instalacion


S'obri una finestra amb les següents opcions marcades per defecte:


003 Instalacion


En el camp netadmin es requereix que s’escriga per duplicat la clau d'administrador de xarxa. Aquesta clau no té per què coincidir amb la clau de l'administrador del sistema, pot ser diferent. Es recomana que, per a fer tasques d'administració de l'aula, s'utilitze l'usuari netadmin una vegada finalitzada la inicialització del servidor. Si en introduir la clau per duplicat, no coincidiren totes dues claus, el sistema avisa marcant la segona en roig.


004 Instalacion


Respecte a la interfície externa de xarxa, eth1, es recomana configurar-la de manera manual amb el rang d'adreces IP que tinga assignat el centre.

Com a convenció se sol deixar l’adreça més alta. En aquest exemple, seria la 172.27.104.254 per al servidor de centre. Anirem agafant de manera decreixent les successives per a les aules d'informàtica. En aquest exemple serien la 172.27.104.253 per a l'aula 1, la 172.27.104.252 per a l'aula2, etc.

Pel que fa a la porta d'enllaç, se sol agafar la primera adreça; en aquest exemple, la 172.27.104.1.

Si els DNS estan en macrolan, es configuraran automàticament amb 172.27.111.5 i 172.27.111.6. En cas de no estar en macrolan, podem agafar els típics de Google (8.8.8.8 i 8.8.4.4) o els que considerem.


007 Instalacion


Per a continuar amb el procés, premem el botó Aplica.

Seguidament, es mostra una pantalla on es resumeixen totes les opcions que s’han configurat. Premem el botó Aplica (vegeu el quadre ressaltat en blau en la zona meitat-dreta de la finestra).


005 Instalacion


Una vegada configurat, se'ns demana que reiniciem la màquina perquè la configuració s'aplique correctament.


006 Instalacion


Historial

Avanzado
Información Versión
2021-03-04 11:32 juanma 5
Actual
2021-03-04 11:29 juanma 4
2021-03-04 11:27 juanma 3
2021-02-16 12:25 angels 2
2021-02-11 08:55 munoz_ric 1

Historial

No hay registros que mostrar
Mastodon E-Mail

© 2019, Generalitat 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Contacto