Carregant...
 

Snap for Arduino.

1. Introducció

 

Snap! és un llenguatge de programació que es presenta com una evolució de Scratch, un dels grans avantatges que té Snap sobre Scratch és la implementació de blocs que faciliten enormement la programació dels nostres programes.

 

2. Instal·lació de Snap4Arduino

 

Per a instal·lar Snap4Arduino em d'anar a la pàgina i descarregar-lo. Ens descarregarem l'arxiu d'instal·lació (Snap4Arduino_desktop-gnu-64_1.2.2.tar.gz) l descomprimirem (Botó dret del ratolí sobre l'arxiu descarregat > Extrau ací).

Entrem en la carpeta i fem doble click sobre la icona de Snap4Arduino.


1 Snap4arduino
 

3. L'entorn

 

L'entorn és exactament igual al paquet Snap! però amb la diferència de que ens apareix un apartat especial per a Arduino.

 
3 Snap4arduino


L'apartat d'Arduino es troba al final de tot junt als demés d'accions:

 
2 Snap4arduino

 
Si accedim al menú d'Arduino ens apareixeran els següents comandaments:

 
4 Snap4arduino
 

Podem veure com tenim un botó "Connectar Arduino" que haurem de polsar per a connectar-nos a Arduino. Però abans d'això, hem d'instal·lar el Firmdata per a que el programa entengui la nostra placa.

 

4. Instal·lació del Firmdata

 

Per a instal·lar en Firmdata, en primer lloc el que hem de fer és iniciar l'IDE d'Arduino:


5 Arduino

 
Una vegada iniciat anem a Arxius > Exemples > Firmdata > StandardFirmdata

 
5 Snap4arduino

 
Ens apareixerà el programa i haurem de carregar-lo en la nostra placa:

 
6 Snap4arduino

 

5. Connectar a Arduino.

 

En aquests moments ha podem tornar a Snap4Arduino i "Connectar Arduino". El programa, llavors es connectarà a la placa:

 
7 Snap4arduino

8 Snap4arduino

 
Ara ja podem programar el nostre prototip i carregar-lo a la placa d'Arduino en compte que el programa que creem en Snap4Arduino no es carrega en la nostra placa sinó que envia les ordres necessàries i el Firmdata que hem instal·lat les interpreta. Podem utilitzar el següent programa a mode d'exemple per a poder veure si tot funciona correctament. Recorda que la majoria de plaques d'Arduino porten connectat el pin 13 a un LED de la placa, el qual veurem parpellejar a raó de 1 segon.

 
9 Snap4arduino

 
Un dels avantatges que presenta Snap! respecte a Scratch és l'ús de blocs. De manera que ens pot facilitat enormement la programació fent-la més comprensible:

 
10 Snap4arduino
 

És més, podem crear blocs molt més complexos i exportar-los. D'aquesta manera podem crear llibreries pròpies per a utlitzar en classe:

 
11 Snap4arduino

 

6. Variants de Firmdata

 

Hi ha variants del Firmdata que podem trobar a la pàgina de Snap4Arduino que ens permetes fer ús d'altres components per a Arduino, hi ha Firmdata per a controlar LCD's, sensors d'humitat, motors pas a pas, etc. A mode d'exemple podem utilitzar un Firmdata que ens permetrà controlar un LCD. Per a això ens descarregarem l'arxiu i el descomprimirem. Veurem que tenim dos arxius:

  • LCDFirmata.ino
  • LCD-library.xml

L'arxiu LCDFirmdata.ino és el que hi ha que carregar el nostre Arduino i després l'arxiu LCD-library.xml haurem d'importar-lo.

 
12 Snap4arduino

 
Ens apareixeran nous blocs que ens permetran connectar una pantalla LCD 16x2. Podem utilitzar el següent programa a mode de prova.

 
13 Snap4arduino

 
La pantalla hem de connectar-la tal i com s'indica en la llibreria de LCD d'Arduino:

  • LCD RS pin to digital pin 12
  • LCD Enable pin to digital pin 11
  • LCD D4 pin to digital pin 5
  • LCD D5 pin to digital pin 4
  • LCD D6 pin to digital pin 3
  • LCD D7 pin to digital pin 2
  • LCD R/W pin to ground

 

L'esquema quedaria de la següent manera:

 
14 Snap4arduino

Mastodon E-Mail