Carregant...
 

Scratch for Arduino.

1. Introducció

 

En aquesta entrada ens limitarem a explicar a grans trets com configurar el Scratch for Arduino (S4A) en LliureX, ja que tota la informació necessària la podem trobar aquí.

La millor opció per a instal·lar S$A en LliureX és a través dels repositoris ja que aquesta versió sigut resetejada i s'han corregit alguns errors per a millorar l'experiència de l'usuari amb LliureX, encara que també ens podrem descarregar el paquet de S$A des de la mateixa pàgina oficial. 

2. Instal·lació de S4A

 

Per a instal·lar S4A hem d'iniciar el synaptic:

 

1 Arduino

 

Busquem els paquets, els seleccionem i els instal·lem:

 

1 S4a

 

També podem instal·lar el paquet a través de la terminal:

 

sudo apt install s4a

 

Ara ja tenim instal·lat l'S4A al nostre ordinador, però si volem utilitzar una placa d'arduino, abans hem de preparar-la per a que funcione amb el programa.

Cal recordar que per a utilitzar S4A el cable USB ha d'esta connectat a l'ordinador en tot moment, ja que el que farà la placa és interpretar les ordre que envie a l'ordinador.

 

 Atenció
En al versió de 64 bits existeix un error conegut del programa. Quan arranquem e programa des de la terminal ens dóna l'error: could not fins modules vm-sound-pulse. aborted.

Podem trovar la solució aquí.

 

3. Preparació de la placa

 

Per a instal·lar el firmware necessari hem de tenir instal·lat el IDE de Arduino al nostre ordinador. Una vegada instal·lat, iniciem l'IDE d'Arduino i carreguem el firmware d'Arduino que podem trobar aquí .

Per a tal fi, anem a Arxiu > Obrir i busquem el fitxer S4AFirmware16.ino. Després  el carreguem en la placa.

Aquest procés sol hi ha que fer-lo una única vegada, una vegada ja tinguem el firmware en la placa ho haurem de tornar-lo a instal·lar encara que desconnectem la placa. En tot cas, si hi ha alguna alguna actualització o si volem modificar el firmware, per a augmentar el nombre d'entrades o sortides digitals per exemple, hem de tornar a carregar-lo.

4. Iniciar S4A

 

Per a iniciar S4A anem a Inici > Educació > S4A i iniciem el programa:

 

2 S4a

 

Podem veure que al principi ens apareix un missatge, "Cercant la placa". Aquest missatge deuria desaparéixer als 2-3 segons, si vegem que no desapareix hem de repetir el procés de càrrega del firmware.

 

3 S4a

 

Llavors ens apareixerà el següent entorn:

 

4 S4a  

Podem caure en l'error de pensar que el dispositiu no funciona correctament ja que els valors analògics varien i no mostren cap valor, i no és així.  Si no mostren cap valor és perquè no hem connectat eixa entrada/sortida a cap lloc (està a l'aire). Hem de connectar el nostre dispositiu a algun valor per a poder veure el valor.

 

 Nota

Recorda que els valors dels sensors analògics detecten un rang de valors entre 0 y 5 V. Podem posar un divisor de voltatge si volem un rang més ampli.

 

5. Aprendre S4A

 

Hi ha multitud de llocs on aprendre S4, ací deixem algunes de les pàgines de referencia per a poder documentar-se com:

 

6. Problemes comuns

 

Existeix un error molt comú en S4A on no es troben les dependències dels paquets de 32 bits. Si al executar S4A en la terminal ens apareix el següent missatge d'error:

 

lliurex@MACROHPCompaq:~$ s4a could not find module vm-sound-pulse Aborted

 

Per a solucionar aquest error hem d'executar el següent comandament (copiem i peguem en la terminal):

 

sudo dpkg --add-architecture i386 && sudo apt-get update && sudo apt-get install libv4l-0:i386 libsm6:i386 libice6:i386 libpangocairo-1.0.0:i386 libcairo2:i386 libpulse0:i386 libasound2:i386 -y

 

Mastodon E-Mail