Carregant...
 

Run-O-Matic en LliureX 21

1. Introducció


Run-o-Matic és un projecte pensat perquè els més menuts i menudes s'inicien d'una manera el més simple possible en el maneig d'ordinadors.
D’una banda, conté una eina de configuració des de la qual podem seleccionar les aplicacions que volem mostrar, assignar claus mestres o indicar si volem que s’execute en iniciar la sessió o que tanque la sessió en eixir del programa.
D’altra banda, és una aplicació que s’executa a pantalla completa i bloqueja l’accés a l’escriptori de LliureX, impedint que l’usuari o usuària puga realitzar accions fora de la interfície de Run-o-Matic.

 

2. Instal·lació


Aquest pas només és necessari si el sistema no té el sabor Infantil. En els sistemes amb el sabor Infantil de LliureX el Run-O-Matic va instal·lat de sèrie. Al seu torn, s’instal·larà automàticament si executem el zomandament del Zero Center per a instal·lar els recursos infantils.


001 InstallRunomatic


També pot descarregar-se bé des de LliureX Store bé des de qualsevol gestor gràfic d’aplicacions o bé des de la línia d’ordres amb l’ordre ‘‘sudo apt-get install runomatic''.


002 InstallRunomatic

 

3. Primera execució


El llançador d'aplicacions està pensat per a ser manejat per persones que s'enfronten per primera vegada a un ordinador, especialment per a aquelles que no saben manejar cap dels perifèrics habituals (ratolí, touchpad, etc.) i no coneixen tampoc la disposició de les tecles en el teclat.

Una vegada instal·lat, podrem executar-lo des de la secció del menú de l'escriptori


001 Runo


L'aplicació es carregarà a pantalla completa ocultant tots els elements de l'escriptori i bloquejant l'ús de les dreceres de teclat a excepció d'"Alt+F4", que és la combinació de tecles predefinida per a abandonar Run-o-Matic. D'aquesta manera un usuari o usuària no podrà abandonar l'entorn d'execució encara que accidentalment prema qualsevol combinació de tecles en teclejar.

En un primer moment es mostrarà una finestra buida amb un botó per a accedir al configurador de Runomatic i una llista de seccions que podem incloure a l'entorn de Run-O-Matic. Si volem realitzar una configuració detallada el més convenient és obrir la configuració, però si per contra únicament volem executar de manera ràpida incloent els llançadors d'una o més categories llavors el més còmode serà seleccionar directament des de la llista.


001 Runomatic2

 

4. Configuració001 Runoconfig


Run-o-Config és l'aplicació encarregada de configurar Run-o-Matic. Des d'aquesta podem accedir a tots els aspectes rellevants del comportament del llançador.

 

4.1. Comportament de l'aplicació002 Runoconfig


Des d'aquesta entrada podem configurar aspectes bàsics del llançador d'aplicacions.

  1. Nivell de configuració: La configuració pot aplicar-se per a l'usuari que està executant l'aplicació, instal·lar-se per a tot el sistema o distribuir-la a tots els clients mitjançant N4d. L'ordre en què s'aplicarà, de més a menys rellevant, és primer la configuració de l'usuari, posteriorment la del sistema i finalment la provinent d'N4d. D'aquesta manera podem establir una configuració bàsica per a tots els clients i modificar-la per a aquells casos que ho requerisquen.
  2. Executar a l'inici: Llança l'aplicació quan s'inicia la sessió.
  3. Tancar la sessió en eixir: Quan es tanca Run-O-Matic es tancarà també la sessió de l'usuari.
  4. Imatge de fons: La imatge a mostrar com a fons de l'aplicació. Aquesta imatge, que pot estar en qualsevol format suportat, es mostrarà en manera mosaica; és a dir, repetida tantes vegades com es puga.

 

 Possible bloqueig de sessió
Si es configuren les opcions d'arrancar a l'inici de sessió i tancar sessió en eixir del programa serà complicat accedir a la resta del sistema, ja que Run-O-Matic bloqueja l'accés a aquest (és la seua funció). És important configurar una drecera de teclat per a poder llançar el configurador, ja que pot ser l'única manera d'accedir al sistema. Un altre mètode seria accedint amb un altre usuari i desactivar les opcions corresponents.

 

4.2. Modificar llançadors003 Runoconfig


Els llançadors són les aplicacions que volem que es mostren disponibles a l'usuari. Per regla general, executen aplicacions presents en el sistema, però també podem crear-los usant adreces web perquè carreguen el contingut d'una pàgina en concret. En principi no hi ha cap limitació al tipus d'aplicació que vulga afegir-se.

La forma més ràpida d'afegir llançadors és agregar directament una categoria del menú. Per a això, premerem sobre el botó Categories i seleccionarem les seccions a mostrar des del desplegable.


004 Runoconfig


i es carregaran totes les aplicacions de la categoria


005 Runoconfig


Si volem fer algun canvi en un llançador o eliminar-lo, n'hi haurà prou a prémer el botó dret sobre aquest i seleccionar l'opció adequada:


006 Runoconfig


També podem reordenar-los mitjançant arrossegar i soltar


007 Runoconfig


008 Runoconfig


D'altra banda, si volem incloure una aplicació concreta i no tota una categoria, podem fer-ho prement sobre el botó Afig un llançador on podrem triar una aplicació del sistema


009 Runoconfig

 

4.3. Afegir llançador personalitzat0010 Runoconfig


Per a afegir qualsevol cosa que no siga una aplicació del sistema, com puga ser una adreça web, un document, un altre tipus d'aplicació, etc., podem utilitzar aquesta opció. N'hi haurà prou a emplenar els camps per a crear el nou llançador, que passarà a estar disponible dins de la secció Run-O-Matic (en aquesta secció tindrem tots els llançadors personalitzats).

Primer cal indicar si es vol un enllaç a una aplicació (cal coneixer la ruta) o a una direcció web


0011 Runoconfig


Si indiquem un web podem triar un fullejador present al sistema


0012 RunoconfigEn el camp destinat a la ruta de l'executable podem escriure bé una ruta, bé una ordre amb els seus paràmetres (per exemple lowriter elmeudocument.odt per a obrir un document) o bé una adreça web:
0013 RunoconfigAVÍS: els llançadors personalitzats es cataloguen automàticament dins de la categoria run-o-matic. Per tant, una vegada guardats els canvis, hem de tornar a la configuració dels llançadors i afegir la categoria Run-o-Matic si és que no la tenim ja present. En cas contrari, els llançadors personalitzats que hem creat no es visualitzaran des del llançador d'aplicacions.


0014 Runoconfig


i ja tindrem el llançador disponible en l'aplicació:


0015 Runoconfig

 

4.4. Modificar dreceres de teclat.


Actualment run-o-matic només ofereix una drecera de teclat configurable mitjançant la qual podem llançar la configuració del programa en qualsevol moment. Per a configurar-la, n'hi ha prou a prémer el botó i posteriorment prémer la tecla que volem assignar per a aquesta opció.

0016 Runoconfig


0017 Runoconfig


D'aquesta manera, en prémer la tecla F5 des de l'aplicació principal es carregarà el configurador perquè puguem fer canvis. És convenient assenyalar que Run-O-Matic fa tot el possible perquè l'usuari no puga accedir a cap part del sistema per la qual cosa configurar aquesta drecera de teclat pot ser l'única manera d'accedir a la configuració.

 

4.5. Contrasenya mestra


Si es configura una contrasenya, l'aplicació la sol·licitarà abans d'eixir del programa o carregar el configurador d'aquest. Igual que amb les dreceres de teclat és convenient configurar una contrasenya, ja que un usuari podria tancar l'aplicació mitjançant Alt+F4 o accedir al configurador si hem assignat una drecera de teclat. Si existeix una contrasenya, se sol·licitarà abans de tancar la finestra o obrir el configurador.


0018 Runoconfig

 

5. Maneig de l'aplicació


Una vegada configurada, ens mostrarà la pantalla amb els llançadors quan carregue


006 Runo


En aquest moment l'escriptori ja no serà accessible i l'única manera de tornar-hi serà tancant la finestra mitjançant Alt+F4 i introduint la contrasenya mestra si ha sigut configurada.
Com podem observar, el programa ens mostra una pestanya amb la icona d'una casa, anomenada pestanya d'inici, i els diferents llançadors que hem configurat.
Per a desplaçar-nos per la llista podrem fer-ho bé mitjançant el ratolí o bé mitjançant les tecles de cursor del teclat (les tecles amb les fletxes de direcció dibuixades) i executar-les mitjançant un clic de ratolí, prement la barra espaiadora del teclat o mitjançant la tecla Intro.

Quan s'executa una aplicació, es crea una nova pestanya on podem veure el contingut d'aquesta. En aquest cas hem executat l'aplicació Ri-Li007 Runo


Si premem sobre l'aspa roja i blanca que es mostra en la pestanya tancarem l'aplicació.

Si premem sobre la pestanya d'inici o la tecla Windows (també coneguda com super) tornarem a la pestanya d'inici on veurem sobre les aplicacions executades un número. Prement aquest número en el teclat o fent clic accedirem de nou a la pestanya on s'està executant l'aplicació.


008 Runo

 

6. Altres consideracions


Run-O-Matic tracta de mantindre totes les aplicacions executades en processos separats. D'aquesta manera, només està activa l'aplicació de la pestanya en la qual ens trobem; no obstant això, hi ha aplicacions (principalment alguns jocs) que no suporten estat de suspensió i pot ser que continuen emetent so malgrat estar suspeses.

Els accessos ràpids de teclat (Alt+F4, la tecla Windows i la tecla configurada per a llançar el configurador) tenen una limitació i és que no sempre funcionen quan estem en una aplicació pel fet que aquesta aplicació pot tindre el seu propi manejador de dreceres de teclat. Si es donara aquest cas, caldria prémer sobre el ratolí sobre la barra de les pestanyes perquè run-o-matic puga capturar aquestes dreceres.

Encara que el seu ús principal està enfocat als primers passos en la informàtica, també pot ser usada com a entorn tancat des del qual oferir un conjunt d'aplicacions (com una espècie de manera Kiosko); no obstant això, cal tindre present que la finalitat de Run-O-Matic no és aquesta, encara que puga ser usat així sense problemes.

Historial

Mastodon E-Mail