Carregant...
 

Repoman a Lliurex 21

1. Introducció


La gestió dels repositoris des dels quals instal·lar el programari disponible és una part important de qualsevol sistema Linux, i LliureX no n’és una excepció. A fi de facilitar aquesta gestió, es crea l'eina Repoman que permet d'una forma senzilla administrar els repositoris o afegir-ne de nous al sistema.


2. Inici


Per a executar Repoman ho farem des del menú d'Inici -> Administració de Lliurex:Repoman 000 Menu VAL


Una vegada executat, veurem la pantalla d'inici de l'aplicació amb un breu resum de les opcions.


Reponam19 001


3. Configuració

3.1. Repositoris per defecte


La primera opció ens porta a la configuració dels repositoris per defecte que inclou LliureX 19.


Reponam19 002


Des d'aquesta finestra podem activar o desactivar els repositoris per defecte del nostre sistema. Aquests repositoris són els pertanyents a lliurex.net (el repositori oficial de LliureX), els de la rèplica del servidor (per a activar-se, se’n comprova la disponibilitat) i els repositoris d'Ubuntu (desactivats per defecte).

Per a activar o desactivar un repositori n’hi haurà poru amb seleccionar la casella de selecció corresponent i prémer el botó Aplica. Repoman guardarà els canvis i actualitzarà els repositoris del sistema a continuació.


3.2. Repositoris personalitzats


Des d'aquesta opció podem visualitzar la resta de repositoris del sistema. Per defecte s'inclou el repositori amb els recursos educatius (no editable).


Reponam19 003


Si premem sobre la icona amb el signe + podem agregar repositoris personalitzats.


Reponam19 004


Per a això, necessitarem indicar un nom per al repositori, una descripció d’aquest (opcional) i l’adreça on es troba el repositori.Reponam19 005


Repoman usa mecanismes per a permetre'ns afegir repositoris d'una manera més senzilla. En lloc d'indicar una ruta completa al costat de tots els elements, com faríem en afegir el repositori manualment, n'hi ha prou amb afegir l'adreça web on es troba el repositori i Repoman s'encarrega de la resta.Reponam19 006


En aquest cas, per exemple, s'està afegint el repositori de LliureX (ja està en el sistema, és a tall d'exemple) i com es pot apreciar únicament s'indica la ruta del repositori.

Repoman permet també afegir repositoris ppa d'Ubuntu. Per a això n'hi ha prou amb indicar en la ruta l’adreça al ppa: ppa:repositorio/sabor


Si afegim altres repositoris, o són presents en el sistema, podrem activar-los o desactivar-los com amb els repositoris per defecte però a més podrem editar-los directament des de l'aplicació. Per a això, premerem el botó d'edició que apareixerà al costat del nom del repositori, introduirem la clau de l'usuari i s'obrirà un editor de text des del qual poder fer els canvis.Reponam19 008


Una vegada editat, tornarem a la pantalla del programa on novament se’ns oferirà la possibilitat d'actualitzar la informació


3.3. Eines de sistema


L'última opció de Repoman simplement inclou l'opció de llançar algunes aplicacions del sistema relacionades amb els repositoris.Reponam19 009


4. Línia de comandaments


Repoman ofereix també una interfície de línia de comandaments (CLI) des de la qual podem fer les mateixes tasques de manera senzilla.


Repoman 006 1 Cli Help Es


Per a executar-la, hem de fer servir o el comandament "sudo" o bé indicar l'usuari i la contrasenya de l'usuari administrador de la màquina. En cas contrari, se'ns mostrarà un missatge d'error:


Repoman 006 2 Cli Perms Es


Des d'aquest CLI podem llistar els repositoris del sistema:


Repoman 006 3 Cli List Es


Desactivar un repositori indicant bé el número d'índex o bé el nom d'aquest:


Repoman 006 4 Cli Disable Es


Mostrar els repositoris deshabilitats:


Repoman 006 5 Cli List Disable Es


Afegir un repositori (tenint en compte les mateixes opcions que en la manera gràfica):


Repoman 006 6 Cli Add Es


Mostrar els repositoris actius:


Repoman 006 6 Cli List Enable Es


I si li indiquem un servidor (opció -s) podem gestionar els repositoris d'aquest servidor


Repoman 006 7 Cli List Remote Es
Enllaços d'interés:

Mastodon E-Mail