Carregant...
 

Recusos didàctics

1. IntroduccióEn Lliurex 21 s’han afegit nous instal·ladors per a obtindre recursos didàctics amb contingut renovat.Presentació recursos didàctics


 

Aquests instal·ladors es troben accessibles a través del Centre de Control de LliureX (Zero Center) i tan sols cal prémer el bàner corresponent per a llançar la interfície d'instal·lació:

 

 • Educatius: col·lecció d'aplicacions i recursos que poden ser utilitzats amb una finalitat eminentment educativa.
04 Educativos

 

 • Ludicoeducatius: col·lecció d'aplicacions i recursos que presenten característiques educatives amb un enfocament més distés i que poden presentar-se en forma de joc o passatemps.
05 Ludico

 

 • Infantil: col·lecció d'aplicacions i recursos de caràcter educatiu més senzill.
06 Infantil

 

2. Instal·lador de recursos

Prement en cada instal·lador podem comprovar les aplicacions que inclou i que són seleccionables per a realitzar la instal·lació o eliminació en el sistema.


A través del selector serà possible marcar determinades (o totes) les aplicacions que es desitge per a posteriorment prémer el botó instal·lar o reinstal·lar, per a desinstal·lar una o diverses aplicacions prèviament instal·lades es realitza de manera anàloga marcant primer les aplicacions i posteriorment prement el botó desinstal·lar. És important no agrupar les operacions d'instal·lació i desinstal·lació alhora. Primer cal fer les instal·lacions/reinstal·lacions i posteriorment, si es desitja, fer les desinstal·lacions.

 

2.1. Recursos educatius

 

02 Epi Educational

 

2.1.1. Simplayer com a exemple de simulacions i activitats educatives


Esment especial a l'aplicació pròpia de Lliurex denominada 'Simplayer', que agrupa una col·lecció de simulacions/exercicis/exemples per a diverses matèries que pot ser de gran utilitat a nivell did'actic.


Presentació Simplayer

 

2.1.2. Aplicacions instal·lables des de l'instal·lador de recursos educatius

 • Simplayer: interfície per a llançar les diferents activitats instal·lades.
 • Activitats Phet per a Simplayer: activitats de nivell mitjà de dificultat en l'àmbit de física, biologia, química, matemàtiques i ciències naturals.
 • Simulador de circuits elèctrics per a Simplayer: simulador de circuits elèctrics amb multitud d'exemples per a mostrar amb un nivell mitjà-elevat de dificultat.
 • Activitats flaix per a Simplayer: activitats de nivell senzill de dificultat en l'àmbit de matemàtiques i inici del maneig del ratolí, es presenten activitats d'operacions bàsiques i comptatge.
 • Activitats MyPhysicsLab per a Simplayer: activitats de nivell elevat de dificultat que presenta activitats en l'àmbit de física amb molls, palanques, rebots i magnituds físiques.
 • KGeography: aplicació per a activitats relacionades amb geografia, inclou diversos mapes.
 • Kbruch: aplicació per a practicar el càlcul amb fraccions i percentatges, conté exercicis.
 • Kig: aplicació per a activitats i ensenyament de geometria de manera interactiva.
 • Kalgebra: aplicació per a activitats i càlcul en l'àmbit d'àlgebra .
 • Kalzium: aplicació que mostra la taula periòdica dels elements i les propietats associades.
 • Cantor: interfície per a paquets matemàtics i estadístics potents com ara Kalgebra, Lua, Maxima, R, Sage, Octave, Python, Qalculate.
 • Octave: llenguatge per a computació numèrica amb capacitats gràfiques similar al programari comercial Matlab; aplicació en línia d'ordres.
 • Kmplot: traçador per a funcions matemàtiques, també les seues derivades i integrals.
 • Rocs: interfície de desenvolupament per a teoria de grafs, permet dissenyar i analitzar algorismes de grafs.
 • Step: simulador físic interactiu que aplica forces sobre cossos en una escena.

2.2. Recursos ludicoeducatius

 

03 Epi Playful 

2.2.1. Aplicacions instal·lables des de l'instal·lador de recursos ludicoeducatius

 • Stereogram: mostra imatges estereogràfiques o 3D.
 • Hangman: joc popular del penjat.
 • GtkBoard: col·lecció de jocs de tauler o clàssics.
 • Kanagram: aplicació per a treballar amb anagrames.
 • Numptyphysics: joc curiós on s'ha d'avançar de nivell aplicant física dels objectes.
 • Pysiogame: col·lecció de jocs i exercicis educatius per a xiquet i xiquetes.
 • Gbrainy: entrenador mental amb jocs de lògica.
 • Blinken: joc popular de memòria conegut com Simon.
 • Klettres: aplicació per a suport de lectura i pronunciació de l'alfabet associant so a lletres.
 • Kstars: estel·lari per a conéixer el firmament.
 • Kturtle: aplicació per a realitzar exercicis d'introducció a la programació.
 • Marble: aplicació per a mostrar el globus terraqüi i activitats de geografia.
 • Minuet: aplicació amb exercicis en l'àmbit de teoria musical.

2.3. Recursos infantils

L'instal·lador per a recursos infantils només agrupa aplicacions o recursos que són útils per a l'ensenyament més bàsic dels més menuts. Aquestes aplicacions o recursos poden estar disponibles per a ser instal·lats des d'altres llocs però a través d'aquest instal·lador s'agrupen per a una localització ràpida.

 

Epi Infantil

 

2.3.1. Paquets instal·lables des de l'instal·lador infantil

 • Activitats flaix per a Simplayer: activitats de nivell senzill de dificultat en l'àmbit de matemàtiques i inici al maneig del ratolí; es presenten activitats d'operacions bàsiques i comptatge.
 • Col·lecció d'imatges i sons d'exemple, útils per a ser utilitzades en documents o altres aplicacions sense haver de recórrer a recerques per internet.
 • Col·lecció de recursos JClic
 • Run-o-matic: llançador per a activitats configurable.
 • Assemblea de classe: aplicació per a realitzar l'assemblea diària de classe.
 • Pysiogame: col·lecció de jocs i exercicis educatius per a xiquets i xiquetes.

 

3. Captures de les aplicacions

3.1. Instal·lador de recursos educatius:

 

 • KGeography: aplicació per a activitats relacionades amb geografia, inclou diversos mapes.
07 Kgeography

 

 • Kbruch: aplicació per a practicar el càlcul amb fraccions i percentatges, conté exercicis.
08 Kbruch

 

 • Kig: aplicació per a activitats i ensenyament de geometria de manera interactiva.
09 Kig

 

 • Kalgebra: aplicació per a activitats i càlcul en l'àmbit d'àlgebra .
10 Kalgebra Mini

 

 • Kalzium: aplicació que mostra la taula periòdica dels elements i les propietats associades.
11 Kalzium

 

 • Cantor: interfície per a paquets matemàtics i estadístics potents com ara Kalgebra, Lua, Maxima, R, Sage, Octave, Python, Qalculate.
12 Cantor Mini

 

 • Octave: llenguatge per a computació numèrica amb capacitats gràfiques similar al programari comercial Matlab, aplicació en línia de comandaments.
13 Octave

 

 • Kmplot: traçador per a funcions matemàtiques, també les seues derivades i integrals.

 

14 Kmplot Mini

 

 • Rocs: interfície de desenvolupament per a teoria de grafs, permet dissenyar i analitzar algorismes de grafs.
15 Rocs Mini

 

 • Step: simulador físic interactiu que aplica forces sobre cossos en una escena.
16 Step Mini

 

3.2. Instal·lador de recursos ludicoeducatius:

 

 • OpenStereoGram: mostra imatges estereogràfiques o 3D.
17 Openstereogram Mini

 

 • NumptyPhysics: joc curiós en què s'ha d'avançar de nivell aplicant física dels objectes.
18 Numptyphysics

 

 • Pysiogame: col·lecció de jocs i exercicis educatius per a xiquets i xiquetes.
19 Pysiogame Mini

 

 • KHangman: joc del penjat.
20 Khangman

 

 • GtkBoard: col·lecció de jocs de tauler o clàssics.
21 Gtkboard

 

 • Kanagram: aplicació per a treballar amb anagrames.
22 Kanagram

 

 • Gbrainy: entrenador mental amb jocs de lògica.
23 Gbrainy

 

 • Blinken: joc popular de memòria conegut com a Simon.
24 Blinken

 

 • Klettres: aplicació per a suport de lectura i pronunciació de l'alfabet associant so a lletres.
25 Klettres

 

 • KStars: estel·lari per a conéixer el firmament.
26 Kstars Mini

 

 • KTurtle: aplicació per a realitzar exercicis d'introducció a la programació.
27 Kturtle Mini

 

 • Marble: aplicació per a mostrar el globus terraqüi i activitats de geografia.
28 Marble Mini

 

 • Minuet: aplicació amb exercicis en l'àmbit de teoria musical.
29 Minuet Mini

 

3.3. Instal·lador de recursos infantils

 • Col·lecció d'imatges i sons d'exemple, útils per a ser emprades en documents o altres aplicacions sense haver de recórrer a recerques per internet.

 

Scoolmedia

 

 • Run-o-matic: llançador per a activitats configurable.

 

Runomatic

 

 • Assemblea de classe: aplicació per a realitzar l'assemblea diària de classe.

 

Class Jam

 

 • Pysiogame: col·lecció de jocs i exercicis educatius per a xiquets i xiquetes.

 

19 Pysiogame Mini


 

Mastodon E-Mail