Carregant...
 

Programador de tasques al LliureX 16

1. Introducció


TaskScheduler és un planificador de tasques predefinides per a LliureX. Al seu torn, ofereix un conjunt de funcionalitats perquè altres aplicacions del sistema puguen programar accions a realitzar, millorant així la integració entre les aplicacions de l'ecosistema LliureX.
Encara que en TaskScheduler podem definir les nostres pròpies accions, la idea principal de l'aplicació és programar tasques més o menys complexes el més fàcilment possible; per tant, el seu ús principal se centra en l'ús de tasques predefinides.

 

2. Accés a l'aplicacióEl primer serà instal·lar l'aplicació des de la LliureX Store. Per a localitzar-la usarem el quadre de cerca.


1 Store

2 Store


Una vegada instal·lada podrem accedir-hi a través del menú Aplicacions > Administració LliureX > Programador de tasques.

La pantalla principal del programa mostra una llista amb les tasques programades i una barra d'eines senzilla des de la qual podem afegir tasques, recarregar la llista d'aquesta o afegir tasques personalitzades, tant basades en comandaments personalitzats com basades en una llista de comandaments predefinits. No s'han de confondre comandaments predefinits amb tasques. Un comandament és una acció per a executar que pot necessitar una sèrie de paràmetres per a executar-se. Una tasca és la programació d'un d'aquests comandaments.

Una vegada obert, se'ns mostra la finestra d'inici de sessió en el servidor en la qual haurem de posar les nostres credencials d'accés (usuari i contrasenya).


3 Scheduler


Després de validar-nos, ens trobem amb la finestra principal de l'aplicació.


4 Scheduler

 

3. Programar tasquesPer a programar una tasca premerem el botó amb el símbol “+” amb el qual es carregarà la pantalla de programació de tasques.


5 Scheduler


En primer lloc, triarem la tasca a programar. Per a això, seleccionarem el tipus de tasca i l'acció a executar.


7 Scheduler


Posteriorment passarem a la programació de la tasca. Tenim diverses opcions per a fer-ho:

3.1. Tasques amb hora i data concreta

Aquest tipus de tasques s'executen en una hora concreta per a un dia o data específic. Poden ser:

  • Tasca que s'executa a una hora concreta un dia de la setmana. Per exemple, tots els dimarts i dijous a les 12.30 am.

Per a programar una tasca d'aquest tipus n'hi ha prou amb seleccionar una hora i un(s) dia(es) de la setmana.


10 Task

 

  • Tasca que s'executa a una hora concreta un dia concret del mes. Per exemple, el 25 d'abril a les 10.00 am.

Per a aquestes tasques seleccionarem una hora, farem clic sobre el botó Per data el qual ens mostrarà un calendari en el qual marcarem el dia concret en què volem que s'execute.


11 Task

 

3.2. Tasques cícliques

Aquest tipus de tasques s'executen cada cert rang de temps que va des de minuts fins a mesos.

 

  • Tasca que s'executa de manera repetitiva. Per exemple, una tasca que s'execute cada hora, cada 50 minuts, una vegada al mes…

Marquem l'opció Repetir i seleccionem el cicle de repeticions desitjat.


8 Scheduler


Tasca que s'executa de manera repetitiva un dia de la setmana. Per exemple, cada hora tots els dimecres
En el quadre de dies seleccionem els dies en què volem que s'execute. Marquem l'opció repetir i seleccionem el cicle desitjat. Cal tindre en compte que per raons òbvies si seleccionem un dia de la setmana no podem indicar repeticions per dia.


13 Task

 

  • Tasca que s'executa de manera repetitiva un dia en concret. Per exemple, cada 55 minuts del 9 d'octubre.

Igual que en el cas anterior, però seleccionant una data concreta.


14 Task


Una vegada triada la programació, podem propagar la tasca a tots els clients del servidor si marquem l'opció Programar en els clients. Prement el botó Acceptar, se'ns mostrarà l'avís que la tasca ha sigut guardada i podrem veure-la en la llista principal de tasques.

En aquesta llista se'ns mostra la informació bàsica de la tasca, així com si és una tasca local (només s'executa en l'ordinador en què s'ha programat) o una tasca client (s'executa en tots els clients del servidor).


16 Task

 

3.3. Modificar o esborrar tasques programadesPer a modificar una tasca n'hi ha prou amb fer clic en la icona del llapis en la llista de tasques i fer els canvis que desitgem.


18 Scheduler


Quan la tinguem ajustada, n'hi haurà prou amb prémer el botó Aplica per a guardar els canvis.
Per a esborrar una tasca n'hi haurà prou amb prémer sobre la icona de la paperera i acceptar l'esborrament.

 

3.4. Afegir tasques personalitzadesAl marge de les tasques predefinides, podem agregar també altres tasques que es basen, bé en els comandaments que ja venen predefinits, bé en comandaments personalitzats.
Per a això premerem el botó d'edició de tasques (símbol del llapis), que ens portarà a la pantalla d'edició de tasques.

Aquesta pantalla ens mostra una breu llegenda explicativa de com funciona. Bàsicament consisteix a triar un nom per a la nostra tasca, l'acció a llançar i els arguments que necessite aquesta acció. De forma predefinida disposem de dos comandaments: Reproduir so i Recordatori.
El primer d'ells, com el seu nom indica, reprodueix un so que hem de seleccionar. Per a això marquem l'opció Necessita fitxer i seleccionem el so a reproduir.

El segon mostra un recordatori en pantalla. El missatge d'aquest l'introduirem dins del requadre Arguments


17 Command

 

4. Afegir comandamentsEl Programador de tasques està pensat perquè un usuari puga programar diverses tasques sense necessitar cap coneixement sobre el sistema. Tanmateix, això redueix el nombre de tasques que podem programar a les que venen predefinides en el programa.

Per a solucionar aquesta limitació, tenim l'opció de crear noves tasques sobre la base de comandaments predefinits que podem parametritzar conforme necessitem o fins i tot crear-ne de nous.

Per a crear un comandament nou hem de prémer el botó Afig que trobem en la pantalla de les tasques personalitzades.


20 Command


En aquesta pantalla hem d'indicar un nom, que serà el nom amb el qual es mostrarà a l'hora d'afegir tasques i el comandament que desitgem executar


21 CommandEn aquest exemple, estem afegint un comandament per a realitzar una comprovació d'un disc dur. Una vegada afegit, el tindrem disponible en la llista de tasques personalitzades.


22 Command

Mastodon E-Mail