Carregant...
 

Programador de Tasques al LliureX 19

1. Introducció


TaskScheduler és  un programador de tasques predefinides per a LliureX. Ofereix un conjunt de funcionalitats perquè altres aplicacions del sistema puguen programar accions que s'hagen de realitzar i millora, d'aquesta forma, la integració entre les aplicacions de l'ecosistema LliureX.
Encara que a TaskScheduler podem definir les nostres pròpies accions, la idea principal de l'aplicació és programar tasques, més o menys complexes, de forma tan senzilla com siga possible; per aquest motiu el seu ús principal està enfocat a l'ús de tasques predefinides.


Per a consultar el manual de l'aplicación per a LliureX 16 Programador de tasques al LliureX 16

 

2. Accés a l'aplicació


Primerament cal instal·lar l'aplicació des de la Lliurex Store. Per a això, cal utilitzar el quadre de cerca per tal de localitzar-la.

Tasks 001

Tasks 002

 

Una vegada instal·lada, s'hi pot accedir mitjançant el menú Aplicacions->Administració de LliureX->Programador de tasques.

 

Tasks 003


En executar-se, el programa demanarà l'usuari i la contrasenya per a accedir al N4d:

 

Tasks 004


Una vegada registrats, es mostrarà la pantalla principal del programa. A la barra de tasques disposem dels botons  per a afegir una tasca, refrescar la seua llista, accedir a l'ajuda del programa i també s'hi troba el menú amb les opcions del programa.


Tasks 005

 

3. Tasques


Per a afegir una tasca bastarà amb prémer el botó Afig tasca:

 

Tasks 006

 

En aquest moment s'obrirà un diàleg des del qual es podran emplenar les dades d'aquesta:

 

Tasks 007

 

TaskScheduler agrupa les tasques disponibles en Grups. Cada grup té unes tasques associades. Per defecte  hi ha dos grups, cadascun amb dues tasques:

 

 • Utilitats

 

  • Actualitzar la memòria cau de laLliureX Store: la LliureX Store descarrega la informació disponible en segon pla mentre està en execució per tal d'agilitar la cerca d'aplicacions. Amb aquesta tasca es pot programar l'actualització d'aquesta memòria cau sense necessitat d'executar la LliureX Store 
  • Apagar: apaga la màquina

 

 • Manteniment:

 

  • Actualitzar LliureX: executa una actualització del sistema mitjançant Lliurex Up
  • Actualitzar Mirror: actualitza el mirror en un servidor de LliureX 19


Es poden afegir tasques noves als grups ja existents o crear-ne de nous, com es veurà després, en la gestió de grups.

A l'hora de programar una tasca hi ha diverses opcions:

 • Seleccionar una hora concreta en què s'executarà.
 • Elegir un o més dies de la setmana concrets (la tasca s'executarà els dies seleccionats).
 • Seleccionar un dia fix en el calendari.
 • Elegir un interval de repetició (cada dos dies, cada hora...). En aquesta opció cal tindre en compte que l'hora i data base per a les repeticions és les 00:00 de l'1 de gener de l'any en què ens trobem. Així doncs, si seleccionem "cada dos dies" s'executarà el 3 de gener, el 5 de gener, etc...
 • Enviar la tasca als clients: Si estem en un servidor, aquesta tasca quedarà programada també en els clients connectats al servidor.


Una vegada s'hagen emplenat les dades de la tasca i s'haja acceptat, aquesta nova tasca apareixerà en la finestra principal.

 

Tasks 010

 

A mesura que s'afigen tasques, aquestes apareixeran a la interfície principal, ordenades per data de pròxima execució:

 

Tasks 011

 

3.1. Com afegir tasques personalitzades


Per a afegir ordres personalitzades, primerament cal anar a l'opció que corresponga del menú:

 

Tasks 012

 

on apareixerà un diàleg per a afegir la tasca.

 

Tasks 013

 

En el primer camp es pot seleccionar un grup ja existent o escriure el nom del grup que es desitge crear (a l'exemple s'està creant un grup anomenat "custom").


Al camp següent cal escriure l'ordre que es vol afegir (en aquest cas és "apt-get update" i finalment cal afegir el nom amb què volem que es mostre l'ordre ("update apt" en aquest cas. És un nom descriptiu i obligatori per a poder donar d'alta la nova tasca).

Una  vegada s'haja fet, ja es podrà programar la nova tasca:

 

Tasks 014

 

En aquest cas s'ha indicat que aquesta tasca es realitze també en els clients, així que en la finestra principal del programa , en aquesta nova tasca, es veurà la icona corresponent que indica que és una tasca enviada a tots els clients del servidor:

 

Tasks 015

 

3.2. Gestió de Grups


Taskscheduler permet personalitzar els grups per a poder distingir visualment i d'una manera més senzilla a quin grup pertany cada tasca.
Per a això, cal dirigir-se a l'opció corresponent en el menú:

 

Tasks 008

 

S'hi pot seleccionar un color determinat perquè les tasques que pertanguen a aquest grup es mostren en aquest color  i es facilite d'aquesta forma la visualització de les tasques programades.

Tasks 016

Tasks 017

 

3.3. Edició de Tasques


Finalment, si es vol modificar una tasca bastarà amb fer-hi clic i modificar els valors que desitgem:

 

Tasks 018


Tasks 019

 

Una vegada acceptats els canvis, aquests apareixeran en la interfície principal.

 

Tasks 020