Carregant...
 

Printa.

1. Introducció


A continuació et mostrem el nou Printa que l’equip de LliureX ha desenvolupat. Una nova versió en la qual s’ha variat l’aspecte i la funcionalitat, que la dota d’una imatge molt més actual i moderna, a més de noves opcions de configuració que abans no s’hi incloïen.

 

La gestió de les quotes d’impressió es facilita dins de l’aula, amb un programari gratuït i lliure que ens permet controlar els usuaris, els grups i l’opció de recàrrega automàtica.


Printa només és capaç de controlar les impressions a través de les impressores assignades en el seu configurador; és a dir, que si una impressora no està sota el control de Printa, aquesta serà aliena a les quotes d’impressió dels usuaris i es regirà com una impressora més del sistema.

 

Printa Um Panel Control  

 

2. Configuració de les impressores en Printa

Com hem esmentat adés, si volem que el sistema de quotes s’aplique sobre una o diverses impressores haurem d’assignar-ho en el configurador que ofereix Printa. Per a això, des del menú principal llancem l’aplicació i arribem a una pantalla similar a aquesta:

 

Printa Cf Inicio  

 

Hi podem veure:

 • Impressores instal·lades en el sistema.
 • Un botó per a seleccionar que Printa la gestione amb les quotes d’impressió.
 • Botó d’afegir nova impressora, que ens portarà a la finestra que KDE utilitza per a això.

 

Ací podrem seleccionar que totes o algunes impressores de les instal·lades en el sistema siguen les que posseïsquen les quotes d’impressió, que es gestionaran a través de l’aplicació següent.

 

3. Gestor d'usuaris

 

Quan llancem el gestor d’usuaris, la primera pantalla amb què ens trobem és la pantalla de Login:

 

Printa Um Login  

 

Ací haurem d’acreditar-nos amb un usuari administrador del sistema o professor promocionat; una vegada autoritzats arribarem a la pantalla d’inici. Hi distingirem dues parts:

 • A l’esquerra tenim el menú amb tres opcions.
 • A la dreta tindrem les opcions que cada entrada del menú que seleccionem ens oferisca.

 

Printa Um Secciones  

 

3.1. Gestió d'usuaris

Seleccionant la primera entrada del menú anem a la gestió d’usuaris, i ens trobem amb una nova vista on:

 

 • Dalt a l’esquerra, tenim una fletxa cap a l’esquerra de retorn al menú principal.
 • Un poc més avall tenim el llistat d’usuaris amb un cercador per a agilitar la cerca.
 • A la dreta, una vegada seleccionat un usuari, podrem modificar una sèrie de paràmetres, que seran prioritaris davant dels del grup al qual pertanga. Aquestes opcions són:
  • Bloquejar totes les seues impressions.
  • Permetre imprimir sense necessitat de posar la contrasenya de LDAP.
  • La quota que posseeix actualment.
  • Llistat de treballs impresos per si volem revisar que ha estat imprimint, per a portar un major control.

Printa Um User  

 

3.2. Operacions amb grups

Dins d’aquesta segona opció del menú principal, entrem en una nova vista que es compon de:

 

 • Dalt a l’esquerra, una nova fletxa de retorn al menú d’inici.
 • Davall tenim un cercador i un llistat de grups del sistema, que en seleccionar-lo ens informarà de tots els usuaris que el componen.
 •  A la dreta tenim:
  • Donar-li un valor inicial a la quota d’impressions per a cada usuari del grup.
  • Afegir o llevar un valor a la quota que posseeix cada usuari del grup.
  • Modificar els indicadors de seguiment (flags) per defecte a tots els usuaris del grup, com són:
   • Bloqueig d’impressió per a tots.
   • No usar contrasenya a l’hora d’imprimir.

Printa Um Groups  

 

 

3.3. Opcions d’autorecàrrega

Aquesta és una de les novetats més importants que pots trobar en aquest nou Printa. Descrivint la pantalla, tenim:

 

 • Com ja és habitual, dalt a l’esquerra l’opció de retorn al menú principal.
 • A la dreta tot el que fa referència a les recàrregues automàtiques, que seran programables per a tots; és a dir, qualsevol cosa programada ací afectarà tots els usuaris de Printa:
  • Inicialment, tenim un botó per a activar o desactivar aquesta funció, que per defecte ve sense efecte.
  • Davall tenim les opcions de:
   • Seleccionar el nombre de còpies que s’autorecarregaran als usuaris.
   • Seleccionem quant de temps ha de passar perquè es produïsca una nova recàrrega, podem triar cada X dies, cada mes o cada diversos mesos o una combinació d’ambdós.
   • Un camp per a indicar el límit superior per a la recàrrega de la quota per a evitar que les quotes mai el sobrepassen.

Printa Um Auto Recarga  

 

 

Historial

Mastodon E-Mail