Carregant...
 

PMB: Utilització del servei z39.50

1. IntroduccióPMB disposa d'un servei que permet realitzar cerques en els catàlegs d'altres biblioteques. Una vegada localitzada l'obra a buscar, permet copiar la informació en el catàleg del PMB sense necessitat de tornar a introduir-la de nou.

Aquest servei s'anomena z39.50, un estàndard internacional àmpliament utilitzat en el món bibliotecari.

En el següent article s'explicarà com utilitzar-lo i com gestionar-lo.

 

2. Cerca d'altres obres mitjançant z39.50

Per a buscar una obra mitjançant z39.50 cal seleccionar en el menú Catàleg l'opció z39.50, que es troba en el menú de l'esquerra.


01 Z3950 VA


S'hi mostrarà la relació de biblioteques o catàlegs que poden consultar-se mitjançant z39.50 i que actualment estan definits en el PMB.


02 Z3950 VA


A continuació cal seleccionar en quines biblioteques o catàlegs es desitja consultar (poden seleccionar-se'n diversos) i cal introduir-hi els criteris de cerca. Fent clic sobre Busca s'iniciarà el procés de cerca.


03 Z3950 VA


Després d'uns segons, es mostrarà el resultat de la cerca. Si no ha estat possible connectar amb alguna biblioteca o catàleg, es visualitzarà un missatge d'error al costat de la biblioteca o catàleg.


04 Z3950 VA


En cas de fallada, el més probable és que es dega a alguna d'aquestes causes :

  • Que la biblioteca o el catàleg ja no oferisquen la possibilitat de realitzar consultes mitjançant el protocol z39.50
  • Que la biblioteca o el catàleg hagen modificat les dades de connexió al seu servei z39.50. En aquest cas serà necessari actualitzar aquesta informació en el PMB (en el següent punt s'explicarà com fer-ho)

Si la cerca no ha fallat, al costat de cada biblioteca o catàleg es mostrarà el nombre de resultats trobats (amb un límit de 200 per biblioteca o catàleg). Per a  consultar els resultats cal fer clic en el botó Resultats, i es mostrarà la relació dels registres trobats.


05 Z3950 VA


La llista de resultats presenta els registres resumits en format ISBD. Per a  seleccionar un registre s'ha de prémer damunt del seu títol, i es mostrarà  la informació del registre, que pot modificar-se i completar-se abans de decidir si s'incorpora al catàleg del PMB.


06 Z3950 VA


Fent clic en Copia Registre, aquest s'incorporarà al catàleg.


07 Z3950 VA


Una vegada copiat el registre, és possible consultar-lo o bé tornar a la llisa de resultats per a consultar o integrar altres registres.


08 Z3950 VA

 Atenció

Abans de copiar el registre localitzat mitjançant z39.50, es recomana revisar la seua informació, perquè existeix la possibilitat que la codificació utilitzada no siga la mateixa que utilitza el PMB, i hi poden aparéixer caràcters estranys en lloc dels accents o altres símbols....

 

3. Gestió dels servidors z39.50PMB permet donar d'alta nous servidors z39.50 o bé actualitzar o modificar la informació dels que ja existeixen.

L'administració dels servidors z39.50 es realitza mitjançant l'opció z39.50 que es troba en el menú Administració.


09 Z3950 VA


En entrar en aquesta opció, en primer lloc es mostra la relació de tots els servidors z39.50 donats d'alta en el PMB.


10 Z3950 VA


Per a afegir un nou servidor cal fer clic en Crea, i es mostrarà un formulari amb una sèrie de camps que cal completar, especialment els següents:

  • Nom del Servidor: és el nom que es mostrarà en la llista de servidors z39.50 quan es realitze una cerca.
  • Base: aquesta informació forma part del z39.50 server profile
  • Ús: PMB només permet l'ús del protocol z39.50 per a la catalogació
  • URL: Adreça del servidor al qual es vol connectar
  • Número de Port: Port del servidor de destinació al qual es vol connectar
  • Format: aquesta informació forma part del z39.50 server profile

Tota aquesta informació la proporciona cada biblioteca o catàleg que ofereix la possibilitat de realitzar consultes en els seus catàlegs mitjançant z39.50.


11 Z3950 VA


Si el que es desitja és editar la informació d'algun servidor z39.50 n'hi ha prou amb fer clic sobre aquest i , a continuació, es mostrarà un formulari amb les seues dades, que s'hi poden modificar. També és possible eliminar un servidor z39.50 fent clic sobre Suprimeix


12 Z3950 VA

Mastodon E-Mail

© 2019, Generalitat 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Contacto