Carregant...
 

 Obsoleta
La informació d'aquesta pàgina és antiga. Pot ser que siga obsoleta.

Operacions client

OPERACIONS SOBRE UNA IMATGE DE CLIENT

 

Versions
- LliureX 15.05

 

1.1. Requisits previs

 

Per a poder editar una imatge creada amb l'aplicació LliureX LMD cal disposar d'un servidor amb una o diverses imatges creades prèviament.

 
 

 

1.2. Passos que cal seguir

 
Per a arrancar l'aplicació hem d'accedir al menú Aplicacions -> Administració de LliureX -> Gestor de Lliurex LTSP.Actualizar Cliente 1 Val

 

En arrancar l'aplicació es mostra una finestra en què hem d'introduir un usuari i contasenya amb permisos d'administració, a més de l'adreça IP o nom del servidor (aquest ja es mostra per defecte). Per a acabar, polsem el botó Entra.


Actualizar Cliente 2 Val


Una vegada validat, es mostra una finestra amb les imatges que hàgem creat prèviament. En aquesta mateixa pestanya, podem editar i gestionar les imatges, a fi d'actualitzar o afegir-hi nou programari. A més, en situar-nos amb el ratolí sobre una imatge creada, i en cas de no estar realitzant cap operació crítica sobre l'LMD, es mostren opcions per a:

 • Eliminar la imatge
 • Editar la imatge
 • Editar les opcions d'arrancada de la imatge
 • Exportar la imatge a un fitxer .tar.gz
 • Regenerar (actualitzar) la imatge (fitxer img)


També podem, encara que no estiga entre les operacions d'una imatge, importar-ne una prèviament creada.

 

Actualizar Cliente 3 Val  

1.2.1. Edició de la imatge

 

Per a modificar la imatge, polsem el botó Edita la imatge i s'obri una finestra nova, iniciem sessió en l'escriptori Awesome del client mateix. Des d'aquest entorn lleuger, disposem d'opcions per a executar el LliureX Up o el Synaptic per a actualitzar paquets, entre altres opcions.

 

Actualizar Cliente 4 Val

 
Una vegada realitzada l'edició i els canvis que desitgem, tanquem la finestra i se'ns indica que hem de regenerar la imatge que s'envia als clients. Això és perquè, fins al moment, hem modificat la instal·lació del sistema en la carpeta chroot local, però no la imatge que utilitzen els clients, que es troba comprimida i preparada per a funcionar per LTSP, de manera que cal tornar a generar aquesta imatge. La regeneració pot fer-se ara o més avant, i la imatge queda marcada com que ha sigut modificada i necessita actualització.

 
Actualizar Cliente 5 Val

 

Quan situem el ratolí per damunt de la imatge podem observar, en la part superior dreta, dos icones: una marca de verificació i un bloc.

 
Actualizar Cliente 6 Val

 

La primera icona, marca de verificació, permet eliminar en la imatge la indicació d'actualització. Açò ens pot resultar útil, per exemple, si editem la imatge i eixim sense modificar res, ja que l'LMD la marca com que ha d'actualitzar-se tant si realitzem canvis com si no.

La segona icona, el bloc, permet editar les propietats de la imatge, com ara el nom i la descripció. Si polsem damunt, es mostra un diàleg en el qual podrem modificar les dades i, en acabar, polsar el botó Guarda.

 
Actualizar Cliente 7 Val

 

1.2.2. Modificació de les opcions d'arrancada

 
Si volem afegir opcions d'arrancada personalitzades per a cada imatge, polsem el botó Opcions d'arrancada. S'obri, llavors, un diàleg on podem triar:

 • El tipus de client (lleuger o semilleuger)
 • El tipus de sessió d'escriptori (Gnome o XFCE)
 • L'idioma per defecte de la sessió (castellà, valencià o anglés)
 • La mida de la memòria a partir de la qual, encara que siga semilleuger, el client es comportarà com a lleuger
 • L'habilitació o no de les aplicacions locals, així com la selecció d'aquelles que volem activar
 • Paràmetres addicionals de l'ordre de creació de la imatge

 

Actualizar Cliente 8 Val
Una vegada hem modificat les propietats desitjades, polsem el botó Guarda per a guardar els canvis.

 

 

IMPORTANT: Perquè aquestes opcions tinguen efecte, hem d'inhabilitar-les de la configuració general, ja que en cas contrari se sobreescriurien i no tindrien efecte.

 
 

1.2.3. Regeneració de la imatge

 

Per a regenerar la imatge hem de polsar el botó Regenera la imatge. Immediatament es mostra un diàleg en què podem observar el procés de regeneració (aquest procés pot ser un poc lent).

 
Actualizar Cliente 9 Val

 
Quan acaba, apareix un missatge en el progrés que indica que ha finalitzat correctament i, a continuació, apareix una notificació que indica que ha finalitzat el procés.

 
Actualizar Cliente 10 Val

 

1.2.4. Eliminació de la imatge

 

En cas de voler eliminar alguna de les imatges que tenim, polsem el botó Elimina. Es mostra, llavors, un diàleg que permet la confirmació de l'esborrament. Una vegada s'ha confirmat, es procedix a l'eliminació, i es mostra una imatge que indica que el procés està en curs.

 
Actualizar Cliente 11 Val

 

1.2.5. Exportació de la imatge

 

Per a realitzar l'exportació d'una imatge (en format .tar.gz) hem de polsar el botó Exporta. Una vegada fet, s'obri un diàleg en què podem observar el procés de generació (aquest procés pot ser un poc lent) .

 
Actualizar Cliente 12 Val
Quan acaba, l'LMD mostra una notificació que indica que ha finalitzat el procés (correctament o no) i el camí del fitxer generat.
  Actualizar Cliente 13 Val

 

1.2.6. Importació d'una imatge


Pot donar-se el cas que hàgem creat una imatge (en format .tar.gz) i la tinguem emmagatzemada en algun dispositiu. En aquest cas, hi ha la funció d'importació que permet recuperar-la perquè forme part del nostre repositori. Per a això, polsem el botó Importa la imatge (situat davall de les pestanyes) i es mostrarà un diàleg per a seleccionar el fitxer que s'ha d'importar.


Actualizar Cliente 14 Val


Una vegada seleccionat, l'LMD començarà el procés de descompressió/importació.

 

Actualizar Cliente 15 Val


Quan acaba, es mostra una notificació que indica que ha finalitzat el procés i es pot observar que, en la finestra d'imatges, se n'ha creat una de nova.

 

Actualizar Cliente 16 Val

 

Mastodon E-Mail