Carregant...
 

Muntatge del model de centre

1. Introducció

 

En aquesta entrada complementarem l'entrada de Model de centre. Ací realitzarem la instal·lació pas a pas en un servidor de 64 bits.
Per a realitzar la instal·lació, en primer lloc, hem de tindre en compte l'esquema del model d'aula. En aquest cas només realitzarem la instal·lació del servidor mestre i el servidor esclau.


Model Aula 2 Val   Page 1

 

Hem de tindre en compte que amb el model d'aula de LliureX, el servidor mestre és el que gestionarà els usuaris del centre.

 

2. Consideracions prèvies

 

Cal tindre en compte que:

  • Tots els servidors han d'estar connectats entre si a través d'un commutador (switch) que estarà connectat al mòdem.
  • Cada servidor donarà accés a uns clients. El servidor mestre s'utilitzarà per a donar accés a la xarxa de centre, o siga, sala del professorat i ordinadors de cada aula. El servidor esclau donarà accés a la xarxa d'aula: aula d'informàtica, de tecnologia, etc.

 

3. Instal·lació del servidor

 

Si el centre no és massa gran i sols tindrà un servidor, només caldrà iniciar un servidor; en el cas que tinguem diversos servidors començarem per iniciar el servidor mestre.

Per a això, anem a Inici > Administració de LliureX > Zero Center, centre de control de LliureX.


001 Montar

 

Després anem al Zero-server-wizard i fem clic a l'auxiliar per a iniciar el servidor:


002 Montar


Anem ací a la pestanya corresponent, mestre o esclau:


003 Montar

 

4. Servidor mestre


Primerament, cal configurar el servidor mestre; per a tal fi, tan sols s'ha de proporcionar la contrasenya de netadmin i fer clic a Aplica:


004 Montar


S'obrirà una finestra nova, i tornem a fer clic a Aplica per a començar el procés de configuració del servidor mestre. Després apareixerà un missatge de confirmació perquè reiniciem el sistema:


005 Montar


El Zero-server-wizard exporta per defecte el /net des del servidor mestre, però si volem exportar el net des d'un servidor extern, hem de configurar-lo en el Zero-server-wizard. Per a això, hem d'habilitar l'opció Activa les opcions de l'NFS de /net i posar la IP del nostre servidor NFS com en la imatge següent, i després fem clic a Aplica:


006 Montar


Ara ja tenim el servidor mestre configurat. Tan sols cal iniciar els servidors esclaus.

 

5. Servidor esclau

 

Per a iniciar el servidor esclau, anem al servidor esclau i iniciem el Zero-server-wizard, però aquesta vegada anem a la pestanya Esclau. En aquest cas, hem de proporcionar la contrasenya de netadmin del servidor mestre i donar-li un número al servidor. Cal tindre en compte que pot haver-hi dues aules amb el mateix ID, ja que aquests van associats a la IP, per la qual cosa hem de tindre clar quins identificadors donem a cada servidor esclau. Després fem clic a Aplica.

 
007 Montar

 

El Zero-server-wizard munta per defecte el /net sobre el servidor mestre, però si volem muntar el /net en un servidor extern, l'hem de configurar en el servidor mestre, en el Zero-server-wizard. Per a això, hem d'habilitar l'opció Activa les opcions de l'NFS de /net i posar la IP del nostre servidor NFS com en la imatge següent, i després fem clic a Aplica:


008 Montar

 
Després s'obrirà una finestra nova, i tornem a fer clic a Aplica per a començar el procés de configuració del servidor esclau. Aleshores apareixerà un missatge de confirmació perquè reiniciem el sistema.

 

009 Montar

 

Ara ja tenim el servidor esclau configurat. Aquest procés cal repetir-lo en tots els servidors esclaus que vulguem configurar.

 

6. Com donar d'alta usuaris amb el Llum

 

Una vegada tinguem configurats els servidors, podem gestionar usuaris amb el Llum. Per a gestionar-los podem fer-ho des de qualsevol servidor amb l'usuari netadmin del servidor.

Si iniciem el Llum en un servidor esclau podem veure com ens apareix el missatge: "Connectat al servidor mestre"


 

Mastodon E-Mail