Carregant...
 

Model de muntatge Lite.

1. Introducció

 

En versions anteriors a LliureX 19, hi havia una única manera de muntatge (modeComplet) per als usuaris de l'aula segons el qual per a cada usuari hi havia 2 punts de muntatge visibles: la carpeta Documents i l'Escriptori, on l'usuari podia deixar els fitxers que volia que es copiaren en el servidor. Aquest model anava associat als perfils mòbils (personalització de l'escriptori, configuració d'aplicacions, historial de Firefox…) de cada usuari.


Des de la versió LliureX 19, s'ha definit una nova manera de muntatge més bàsic (mode Lite) en la qual l'únic punt de muntatge visible per a cada usuari és la carpeta Documents. A més existeix la possibilitat de no utilitzar els perfils mòbils. Amb aquest model es prentén minimitzar la càrrega de la xarxa a l'aula i no treballar directament en l'escriptori com a punt de muntatge.


Totes dues maneres de muntatge són compatibles i poden ser habilitades o inhabilitades en funció de les necessitats de l'usuari.

 

2. Gestió del mode de muntatge

 

Com s'ha comentat en el punt anterior, des de LliureX 19 és possible triar entre 2 modes de muntatge.

El mode de muntatge que s'aplicarà de forma global a tots els equips de l'aula s'establirà en el servidor. A més, existeix la possibilitat de configurar de forma individual cada equip per a aplicar un mode de muntatge diferent a l'establit pel servidor.

Per a gestionar el model de muntatge, tant pel que fa a la globalitat de l' aula com de manera individualitzada, s'han desenvolupat 2 aplicacions:

  • Classroom Mount Mode: que permet a l'administrador de l'aula establir el mode de muntatge que s'hi utilitzarà. En el següent article se n'explica el funcionament (Consulte l'article)
  • Classroom Mount Mode Override: que permet establir de forma individual en un client de l'aula un mode de muntatge diferent a l'establit de forma global en l'aula. En el següent article se n'explica el funcionament (Consulteu l'article).

 
  

Mastodon E-Mail