Carregant...
 

Model de centre

1. Introducció


En aquesta entrada expliquem les principals característiques del model de centre de LliureX, és important tenir clar com funciona per a implemetar-lo en el centre.
Els objectius principals del model de centre són els següents:

 • Autenticació única en qualsevol equip del centre
 • Dades personals sempre disponibles
 • Accés a dades compartides
 • Xarxes separades per a aules i centre, però amb les mateixes dades
 • Clients lleugers: possibilitat d'arrancar clients lleugers des de qualsevol lloc
 • Assistents per a la configuració del model a través del Zero center.
 • Possibilitat de gestionar el servidor desde qualsevol punt del centre a través del admincenter.

 

2. Característiques


Les característiques més importants d'aquest model són les següents:

 • Extensió de «l'antic» model d'aula
 • Col·laboració entre diferents servidors
 • Xarxes separades: aules d'informàtica i centre
 • Dades d'accés (usuari/contrasenya) úniques
 • Accés des de qualsevol equip del centre a:
  • Carpetes i fitxers personals
  • Dades compartides
 • Vàlid per a tot tipus de clients:
 • Autentificació d'usuaris wifi.

 

3. Avantatges del model


L'aplicació del model de centre té, com es pot comprovar, un gran nombre d'avantatges que enumerem a continuació:

 • S'estalvia en llicències, i això pot repercutir en una millora del maquinari, xarxa del centre, etc.
 • Els usuaris estan centralitzats, cosa que permet una gestió senzilla per mitjà de l'ús del LLUM.
 • Les dades estan replicades en diverses màquines, així s'augmenta la seguretat.
 • Encara que falle el sistema operatiu o el disc dur de l'equip, sempre es pot arrancar un client lleuger.
 • Les ferramentes de gestió i auxiliars del LliureX faciliten la gestió i configuració dels diferents serveis.
 • Ofereix la possibilitat de centralitzar recursos en el servidor de centre (PMB, biblioteca de JClic, impressores, carpetes compartides, etc.).
 • La caiguda d'un servidor no  afecta a la resta dels servidors del centre, els quals seguiran funcionant amb normalitat gràcies a la replicació  de dades.

 

4. Esquema bàsic


L'esquema bàsic es compon dels elements següents:

 • Un servidor mestre: sol donar servei al centre (aules de docència, sala del professorat, etc.).
 • Un servidors esclau: s'utilitza en les aules que requerixen diversos ordinadors, com en informàtica, tecnologia, etc...
 • Opcionalment es pot muntar un servidor NFS on es muntarà el /net. Tindre el /net externalitzat del servidor mestre és una bona opció per a augmentar la fiabilitat i el rendiment de la xarxa.


A més, tots els servidors comparteixen entre si dades replicades.

 
Model De Centre Val  

Mastodon E-Mail