Carregant...
 

Lliurex Up en LliureX 16.

1. Introducció

Una de les nombroses novetats que inclou el LliureX 16 és una nova interfície millorada del LliureX Up. Entre les persones que utilitzen més el terminal, és molt comú escriure:
 

sudo apt update && sudo apt dist-upgrade


Però el LliureX Up realitza una sèrie d'accions per a assegurar que tot funciona correctament i que els paquets que utilitzarem no entren en conflicte amb altres paquets ja instal·lats, per la qual cosa és molt recomanable el seu ús.

2. LliureX UpPer a executar el LliureX Up, cal anar a Inici > Administració de LliureX > Actualitzador de LliureX:

 
2 Lliurex Up Val

 
Una altra opció per a executar LliureX Up és des del zomando corresponent del Zero-Center

 
1 Lliurex Up Val

 
També podem executar-lo des del terminal escrivint:

sudo lliurex-up

 
Una vegada executat el programa començarà a fer una sèrie de comprovacions:

 
3 Lliurex Up

 
Si hi ha una versió nova del LliureX Up, en primer lloc s'actualitzarà.

 
05 LLXup Gen Va ES  


Finalitzada l'actualització del LliureX Up, l'aplicació es reiniciarà i continuarà amb el procés d'actualització del sistema.

 
06 LLXup Gen Va ES  -->{HTML}

 

3. Creació/actualització de la rèplica

 

Si el LliureX Up detecta que la rèplica no està actualitzada o creada, el primer que ens preguntarà és si volem actualitzar-la:

 
07 LLXup Gen Va ES
 

En aquest cas polsem Sí. Normalment, si fem un manteniment freqüent no tardarà molt de temps, si la creem per primera vegada o l'actualitzem amb menys freqüència, tardarà bastant. S'obrirà, així, l'aplicació del LliureX mirror i posarem el nostre usuari i contrasenya en les caselles corresponents:

 
08 LLXup Gen Va ES

 
S'obrirà una finestra amb totes les rèpliques que tenim creades al nostre servidor, en aquest cas només una. Fem clic damunt de la rèplica per a actualitzar-la:

 
6 Lliurex Up

 
Després polsem Actualitza:

 
09 LLXup Gen Va ES

 
Veurem com el comptador de l'actualització comença a moure's. Així, quan acabe el procés d'actualització de la rèplica podrem veure el 100%; a continuació tanquem la finestra:

 
11 LLXup Gen Va ES

  
Una vegada executada l'actualització de la rèplica, podem tancar l'aplicació LliureX Mirror, i continuar el procés d'actualització de la rèplica des del LliureX Up.

 
10 LLXup Gen Va ES

 

4.   Comprovació de les actualitzacions

 

Una vegada tanquem la finestra, comprovarà si hi ha actualitzacions del sistema:

 
9 Lliurex Up

 
Aleshores ens apareixerà una pantalla en què s'indica la versió de LliureX que tenim instal·lada, la versió que hi ha per a actualitzar en els repositoris de LliureX i la versió que s'instal·larà. Normalment, la versió disponible i la versió per instal·lar coincidiran però en el cas dels clients pot ocórrer que siguen diferents si la rèplica no està actualitzada ja que en el cas dels equips que s'actualitzen contra la rèplica la versió per instal·lar serà la disponible en la rèplica.

A més de les versions, en aquesta pantalla s'indica el nombre de paquets que s'actualitzaran o instal·laran, així com la mida de l'actualització.

Des d'aquesta pantalla també podrem veure els paquets que actualitzarem o començar el procés d'actualització:

 
12 LLXup Gen Va ES

 
Si anem als paquets que instal·larem, ens apareixerà una finestra amb tots els paquets que s'actualitzaran (apareixen amb la icona del rellotge en la columna de l'esquerra) o que s'instal·laran per primera vegada (marcats amb la icona +). Si polsem sobre un paquet, ens apareixerà (si està disponible) la informació sobre el control de canvis d'aquest.

 
13 LLXup Gen Va Es

 
Si polsem el botó Actualitza ara, començarà el procés d'actualització:

  
14 LLXup Gen Va ES


Fins que acabe; en aquest moment apareixerà el botó en gris que indica que ja ha acabat:


  15 LLXup Gen Va ES

 
Si durant l'actualització es produeix un error que impedeix que el sistema s'actualitze completament, el botó apareixerà en color roig.

 

5. Indicador de la barra de menúEl LliureX Up disposa d'un indicador per a la barra de menú amb dues funcionalitats:

 • Informar de la disponibilitat de noves actualitzacions (funció no disponible en els clients)
 • Notificar que l'equip s'està actualitzant de manera remota

 

5.1. Avís de noves actualitzacionsSi en iniciar sessió en un equip, el sistema detecta que hi ha actualitzacions disponibles, es mostrarà una notificació que informa d'aquest fet juntament amb una icona identificativa en la barra de menú.  


01 LLXup Noti Va ES  


Si polsem sobre la icona, podrem executar el Lliurex Up, cosa que farà que la icona desaparega de la barra de menú.
 

02 LLXup Noti Va ES  


Mentre no s'execute el LliureX Up la icona continuarà visible i cada hora es mostrarà una notificació per a recordar que hi ha actualitzacions disponibles (pot ocórrer que la notificació es mostre amb més freqüència si el sistema detecta actualitzacions de la memòria cau d'apt).

 Atenció
En el cas que el sistema tinga, a més dels repositoris de LliureX, altres repositoris (com ara dels d'Ubuntu) és possible que es mostre la notificació de noves actualitzacions disponibles, però que en executar el LliureX Up ens informe que el sistema està actualitzat. Això és perquè les noves actualitzacions corresponen a repositoris diferents de LliureX però que no es poden instal·lar amb el LliureX Up perquè són versions diferents de les que ha desenvolupat l'equip de desenvolupament de LliureX

 
Si no volem que es mostre la icona ni les notificacions de noves actualitzacions, hem d'inhabilitar l'opció corresponent en el LliureX Up.


02b LLXup Noti Va ES

 Atenció
La desactivació/activació de les notificacions de noves actualitzacions tindrà efecte quan es torne a iniciar sessió en l'equip.

 

5.2. Notificació d'actualització remotaAquesta funcionalitat ens informa quan en el sistema s'està executant de manera remota l'ordre lliurex-upgrade (la versió per a terminal del LliureX Up), com ara

 • Una actualització programada amb el LliureX Remote Installer en el cas dels clients
 • A través d'una connexió ssh
 • A través de l'Epoptes

En aquests casos apareixerà una icona en la barra de menú que, en fer-hi clic damunt, mostrarà un indicador de l'activitat de l'ordre lliurex-upgrade.

 
03 LLXup Noti Va ES  


Una vegada finalitze l'activitat de l'ordre, es mostrarà una notificació que informa d'aquest fet i la icona desapareixerà de la barra de menú.

 
04 LLXup Noti Va ES  

 
Per últim, cal indicar que aquesta funcionalitat no es pot inhabilitar.

 

6. LliureX UpgradeLliureX Upgrade és la versió per a terminal del LliureX Up. Per a utilitzar-la únicament cal obrir un terminal i executar (amb permisos d'administrador) l'ordre lliurex-upgrade.


Aquesta aplicació disposa de diversos modes d'execució, que es poden consultar executant l'ordre lliurex-upgrade -h (o --help):

 • lliurex-upgrade: equivalent a executar el  LliureX Up.
 • lliurex-upgrade -u (o --unattended): és un mode desatés que evita que l'usuari haja de confirmar si vol actualitzar la rèplica (si no està actualitzada s'actualitzarà) o continuar amb el procés d'actualització una vegada s'han obtingut els paquets que s'han d'actualitzar o instal·lar.
 • lliurex-upgrade -n (o --no-mirror): aquest mode evita que en actualitzar el sistema es comprove l'estat d'actualització de la rèplica.
 • lliurex-upgrade -s (o --sai): és un mode avançat d'actualització, perquè l'utilitze únicament el personal del servei d'assistència informàtica o per usuaris avançats, ja que el sistema s'actualitzarà ometent algunes comprovacions i mesures de control.
 • lliurex-upgrade -r (o --repositoris): és un mode d'actualització per als clients.


Aquests modes es poden combinar entre si de manera que, per exemple, es puga executar:

 • lliurex-upgrade -u -m: mitjançant aquesta ordre el procés d'actualització es realitzarà de manera desatesa però no es comprovarà l'estat de la rèplica.


 

7. Integració amb Dpkg-Unlocker

 

Després de la implementació de l'aplicació Dpkg-Unlocker, s'ha procedit a integrar LliureX-Up amb aquesta, de forma que ara quan s'intente actualizar el sistema, es comprovarà no sols si LliureX-Up ja s'està utilitzant, sinó que a més es revisarà l'estat de Dpkg i Apt, i es mostraran missatges informatius en funció de la situació detectada.

 
LlxUp Dpkg 01 Va  

LlxUp Dpkg 02 Va  


En cas que siga detectat un bloqueig que puga ser tractat per Dpkg-Unlocker, es mostrarà un quadre de diàleg per a executar la rutina que intente resoldre el bloqueig.

 
LlxUp Dpkg 03 Va

  LlxUp Dpkg 04 Va

 
Si el bloqueig es resol correctament, LliureX Up es reinicialitzarà. En cas contrari es mostrarà un missatge informatiu.
Aquests canvis també estan disponibles quan s'executa lliurex-upgrade


LlxUp Dpkg 05 Va

  LlxUp Dpkg 06 Va

  LlxUp Dpkg 07 Va

  LlxUp Dpkg 08 Va