Carregant...
 

Lliurex Lab (bionic).

1. IntroduccióAntigament anomenat Lliurex Lab, LliurexMeet és una eina per a instal·lar i configurar dins del model d'aula el programari per a treball col·laboratiu Apache Openmeetings.
Entre les seues funcionalitats trobem:

 • Videoconferència (opcional)
 • Xat
 • Missatgeria
 • Pissarra digital
 • Enregistraments
 • Transferència de fitxers
 • ....

 

2. Instal·lacióPer a procedir a instal·lar OpenMeetings en LliureX, primer haurem de verificar que estem usant la versió 11 de Java.

2.1. Configurar JavaOpenmeetings necessita usar Java 11. Així, el nostre primer pas serà confirmar que la versió de Java usada en el nostre sistema és la correcta.

Per a això anem a la subfinestra de control de Java de LliureX i seguim les indicacions per a configurar Java 11 com el nostre entorn de Java per defecte.

2.2. Instal·lar LliurexMeetsFinalment ja tenim tot llest per al correcte funcionament de OpenMeetings. Així doncs ens dirigim al Zero-center i busquem l'instal·lador:

Labs 001

Labs 002

L'executem i l'instal·lem


Labs 003

Labs 014


Una vegada s'instal·la, ens mostrarà automàticament l'assistent de configuració.

Labs 015


En aquest punt, cal tindre especial atenció amb les diferents contrasenyes que hem d'introduir.

 • Database password: Aquest camp ha de tindre mínim 8 caràcters, alternant lletres i números, i no ha de tindre caràcters especials (és a dir: #, @, !, &....).
  • Exemple de contrasenya vàlida: Contr4senya
  • Exemple de contrasenya invàlida: Contraseny@

 

 • Admin pasword: Ha de tindre mínim 8 caràcters i ha d'alternar majúscules, minúscules, números i caràcters especials. Openmeetings no interpreta els símbols monetaris com a caràcter especial. Cal tindre especial compte amb això, ja que la GUI sí que els accepta com a tals.
  • Exemple de contrasenya vàlida: Contr4senya!
  • Exemple de contrasenya invàlida: Contrasenya
  • Exemple de contrasenya invàlida que la GUI ens donarà per vàlida: Contr4$enya

El compte de correu ha de ser un compte vàlid, ja que a ella ens arribaran avisos de l'aplicació.


Una vegada configurat acceptem els canvis i es configurarà el servei


Labs 017

Labs 016


Si aquest punt es demora molt (més de 5 minuts), segurament la inicialització del servei ha fallat i haurem d'avortar (acabar amb el procés) i tornar a llançar la instal·lació d'aquest.

En aquest cas en la finestra de progrés de la instal·lació veuríem una cosa similar a això:


Labs 018

Quan acabe, tindrem el nostre servidor OpenMeetings pràcticament enllestit per a ser executat.

3. Últims passos i consideracions

 

3.1. Ús fora de l'aula


Si necessitem usar un servidor OpenMeetings fora d'una xarxa local (és a dir, accessible des d'internet), caldrà realitzar una operació coneguda com "obrir ports de l'encaminador". Aquest procediment depén de cada fabricant d'encaminadors i no entra en l'objectiu d'aquest manual. El port a obrir és el 5080 i ha de ser redirigit des de l'encaminador fins a l'ordinador que té OpenMeetings.

Posem per cas que tinc un ordinador amb OpenMeetings en la IP 192.168.2.22 i vull que siga accessible des d'internet. El primer pas consisteix a accedir a l'administració de l'encaminador escrivint 192.168.2.1 en el navegador. Quan la pàgina d'accés carregue, haurem d'accedir amb el compte d'administrador de l'encaminador (pot ser que admin amb contrasenya admin, admin1234 o 1234), dirigir-me a la configuració del tallafoc i ací crear una regla que dirigisca tot el trànsit entrant d'internet al port 5080 al port 5080 de l'ordinador.

Aquesta operació requereix tindre uns conceptes bàsics de xarxes. Si no és així, és millor no dur-la a terme.

3.2. Documentació

 

 

Mastodon E-Mail

© 2019, Generalitat 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Contacto