Carregant...
 

Lliurex Lab (bionic).

1. Introducció

 

Lliurex Lab és un programari per al treball col·laboratiu basat en Apache Openmeetings.
Entre les seues funcionalitats trobem:

 • Videoconfèrencia (opcional)
 • Xat
 • Servei de missatgeria
 • Pissarra digital
 • Gravacions
 • Transferència de fitxers
 • ....

 

2. Instal·lació

 

A LliureX 19, i a causa de canvis en determinats paquets necessaris per part d'Ubuntu (la distribució en què es basa LliureX), la instal·lació no és tan còmoda com hauria de ser, però seguint aquests passos no ens portarà mes de 10 minuts tindre el nostre servidor operatiu.

2.1. Configuració de java

 

Openmeetings recomana utilitzar Java 8. Així, el nostre primer pas serà instal·lar Java 8 en el nostre LliureX des del panell de Java disponible en el Zero-Center.

 

Labs 019
 

Labs 020


Labs 021
 

Labs 022

 

2.2. Instal·lació de libav-tools

 
Ubuntu en la versión 19.04 va decidir reemplaçar aquest paquet en els seus repositoris. Openmeetings necessita una de les aplicacions presents en aqueix paquet. Per a  instal·lar-lo hem de dirigir-nos al  ppa de libav-tools i  baixar el paquet libav-tools (en LliureX 19 l'opció correcta és 64 bits)


Labs 005


Labs 006


Labs 007


Labs 008


Una vegada l'hàgem baixat, ens hem de dirigir a la carpeta de Baixades del nostre usuari i l'instal·lem fent doble clic.


Labs 009


Labs 010


Hem d'introduir la contrasenya de l'usuari quan ens la sol·licite:

Labs 011

I instal·lem el paquet

Labs 012


Labs 013

 

2.3. Instal·lació de Lliurex LabFinalment ja ho tenim tot llest per al correcte funcionament de Lliurex Lab. Així doncs, ens hem de dirigir al zero-center i hem de buscar l'instal·lador de LliureX Lab: 

Labs 001

Labs 002

L'executem i l'instal·lem.


Labs 003

Labs 014


Una vedaga instal·lat, ens mostrarà automáticament l'assistent de configuració

Labs 015

 

 

En aquest punt, cal parar especial esment en les diferents contrasenyes que hem d'introduir.

 • Database password: aquest camp ha de tindre un mínim de 8 caràcters, on s'han d'alternar lletres i números i no ha contindre caràcters especials (és a dir: #, @, !, &....).
  • Exemple de contrasenya vàlida: Contr4senya
  • Exemple de contrasenya mo vàlida: Contraseny@

 

 • Admin pasword: ha de tindre un mínim de 8 caràcters, on s'han d'alternar lletres majúscules, minúscules, números i caràcters especials. Openmeetings no interpreta els símbols monetaris com a caràcters especials, i hi cal parar esment ja que la GUI sí que els accepta com a tals.
  • Exemple de contrasenya vàlida: Contr4senya!
  • Exemple de contrasenya no vàlida: Contrasenya
  • Exemple de contrasenya no vàlida que la GUI ens donarà per vàlida: Contr4$enya

El compte de correu ha de ser un compte vàlid ja que a ella ens arribaran avisos de l'aplicació.


Una vegada configurat, hem d'acceptar els canvis i es configurarà el servei.

 


Labs 017

Labs 016

Si en aquest punt es retarda molt, més de 5 minuts, segurament la inicialització del servei ha fallat i haurem d'avortar (haurem de matar el procés) i haurem de tornar a executar la seua instal·lació.
En aquest cas, en la finestra de progrés de la instal·lació, veurem una cosa similar a això:


Labs 018

En acabar, tindrem el nostre servidor openmeetings pràcticament llest per a ser executat.

3. Últims passos i consideracions

 

3.1. Instal·lació d'un servidor kurentoLliurexLab (openmeetings) utiliza un servei extern per a la reproducció multimèdia. Sense aquest servidor funciona perfectament a falta del suport de càmera web i micròfon.
Hi ha diversos serveis que ens poden proporcionar aquesta funcionalitat; openmeetings suporta oficialment red5 i kurento.

En aquest tutorial ens inclinarem per la instal·lació de kurento. Per a això podem fer ús del següent script copiant les següents línies i apegant-les en un fitxer de text que anomenarem "install_kurento.sh": 

 

#!/bin/bash
TMPFILE=$(mktemp)
echo 'apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 5AFA7A83
echo deb [arch=amd64] http://ubuntu.openvidu.io/6.10.0 bionic kms6 > /etc/apt/sources.list.d/kurento.list
apt update
apt install --yes kurento-media-server
/etc/init.d/kurento-media-server start
rm /etc/apt/sources.list.d/kurento.list' > $TMPFILE
chmod +x $TMPFILE

sudo $TMPFILE


Una vegada el tinguem, l'hem de marcar com a executable (chmod +x install_kurento.sh) i l'hem d'executar introduint la contrasenya quan ens la sol·licite.

3.2. Activació del servei

En aquest punt hem d'activar el servei perquè estiga accessible des de la xarxa.
Per a això hem d'obrie el zero-center i hem de buscar la configuració de l'accés remot a openmeetings.


Labs 023

Ens hem de validar amb el nostre usuari i hem d'activar el servei.


Labs 024

Labs 025

Labs 026

 

3.3. Accés des del navegador

 
Hi ha una fallada en el redireccionament que impedeix poder accedir a LliurexLab des de l'accés que apareix en la pàgina d'inici del navegador:

Labs 031

Si fem clic en el botó del navegador, ens dirigirà a una página d'error.

Labs 032


Per a accedir al servei hem de dirigir-nos a http://lliurexlab:5080


Labs 033

 

4. Altres consideracions

 

 • El servei no és persistent. És a dir, cada vegada que tanquem la sessió, apaguem l'ordinador...etc... haurem de tornar a activar-lo des del zero-center.
 • Si hem instal·lat un servidor multimèdia també ha de ser inicialitzat cada vegada que iniciem sessió. Cal tenir en compte que són serveis molt intrusius i sempre han d'estar apagats   y siempre han d'estar apagats llevat que vagen a usar-se.
 •  

Per a això últim si hem instal·lat *kurento podem realitzar-ho llançant el següent comando des de la terminal:

deben estar apagados a no ser que vayan a usarse.
Per això, si hem instal·lat kurento, podem realitzar-ho llançant la següent ordre des del terminal:

sudo /etc/init.d/kurento-media-server start

 

4.1. Ús fora de l'aula

Si per necessitat hem d'usar un servidor openmeetings fora d'una xarxa local, és a dir accessible des d'internet, serà necessari realitzar una operació coneguda com "obrir ports de l'encaminador(router)". Aquest procediment depén de cada fabricant d'encaminadors i no entra en l'objectiu d'aquest manual. El port a obrir és el 5080 i ha de ser redirigit des de l'encaminador fins a l'ordinador que té openmeetings.

Posem per cas que tinc un ordinador amb openmeetings en la ip 192.168.2.22, i vull que siga accessible des d'internet. El primer pas consisteix a accedir a l'administració de l'encaminador escrivint 192.168.2.1 en el navegador. Quan la pàgina d'accés es carregue, hauré d'accedir amb el compte d'administrador de l'encaminador (pot ser que admin amb contrasenya admin, admin1234 o 1234), dirigir-me a la configuració del firewall i ací crear una regla que dirigisca tot el trànsit entrant d'internet al port 5080 al port 5080 de l'ordinador.

Aquesta operació requereix tindre uns conceptes bàsics de xarxes; de no ser així millor no dur-ho a terme.

 

5.  Documentació

 

 

Mastodon E-Mail

© 2019, Generalitat 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Contacto