Carregant...
 

LliureX Up.

1. Introducció

Lliurex-Up és l’eina inclosa en LliureX per a l’actualització del sistema.A més d’actualitzar el sistema, aquesta aplicació realitza una sèrie de comprovacions per a garantir en la mesura que siga possible l'estabilitat del sistema i evitar que en el procés d'actualització s'instal·len paquets que puguen entrar en conflicte amb els ja instal·lats per estar en repositoris no controlats per l'equip de desenvolupament de LliureX.Cal indicar que aquesta eina compta amb dues versions: una per a entorns gràfics (Lliurex-Up) i una altra per a ser utilitzada amb terminal (lliurex-upgrade).

 

2. Lliurex-Up

2.1. Accés a l'aplicació

Lliurex-Up pot executar-se mitjançant l'accés disponible en la secció Administració de LliureX del menú d'aplicacions ,

00 LlxUp VA ES

o bé mitjançant el zomandament de la secció Sistema del Zero-Center:
01 LlxUp VA ES

 

2.2. Accions d’inici

Quan s'executa Lliurex-Up, en primer lloc es fan una sèrie de comprovacions per a detectar possibles problemes que puguen impedir la correcta actualització del sistema i, si és el cas, intentar solucionar-los:
02 LlxUp VA ES

Per exemple, es comprova que l'equip que es vol actualitzar pot connectar-se als repositoris de LliureX (excepte en el cas del sabor Client). Si no és possible la connexió, es mostra un missatge informatiu:
03 LlxUp VA ES

Una vegada comprovada la situació del sistema, es busca si hi ha una nova versió de Lliurex-Up disponible en els repositoris i, en cas afirmatiu, aquest s’actualitza:
21 LlxUp VA ES

Una vegada actualitzat, Lliurex-Up es reinicia de manera automàtica:
22 LlxUp VA ES

Finalment, en el cas del servidor es comprova si hi ha cap rèplica i si està actualitzada. En cas negatiu, s’ofereix a la persona usuària l’opció d'actualitzar la rèplica abans de dur a terme l’actualització del sistema:

 

04 LlxUp VA ES


En cas de voler actualitzar la rèplica, s’obrirà lliurex-mirror perquè se’n puga llançar l’actualització. Una vegada s’ha iniciat l’actualització de la rèplica, es pot tancar l’aplicació i seguir l’avanç del procés d’actualització de la rèplica des del Lliurex-Up:
05 LlxUp VA ES

Una vegada actualitzada la rèplica, Lliurex-Up continuarà amb el procés d’actualització del sistema.


Si s’intenta actualitzar un client, es comprova si en el servidor corresponent hi ha una rèplica de LliureX. Si no n’hi ha, es pregunta a l'usuari si vol incloure els repositoris de LliureX en el fitxer de sources-list.

 

06 LlxUp VA ES


A més a més, es comprova si la rèplica està actualitzada. En cas afirmatiu, Lliurex-Up mostrarà un avís indicant-ho.
07 LlxUp VA ES

 

2.3. Actualització del sistema

Quan han finalitzat les accions prèvies, si tot és correcte, es comprova si hi ha una nova actualització disponible o si, per contra, el sistema ja està actualitzat.


Si el sistema està actualitzat, en la subfinestra d’informació es mostrarà el missatge següent:
08 LlxUp VA ES

En el cas que hi haja una nova versió, en la subfinestra d’informació apareixerà la següent informació:

 • Versió actual: indica la versió actual instal·lada en l’equip
 • Versió disponible (lliurex.net): indica l’última versió disponible en els repositoris de LliureX
 • Versió candidata (a instal·lar): indica la versió que s’instal·larà si s’executa el procés d’actualització
 • Nombre de paquets: indica quants paquets s’actualitzaran i/o instal·laran
 • Descàrrega: indica la grandària de l'actualització.
 • Origen de l'actualització: mostra el repositori de referència que s'usarà per a actualitzar el sistema

09 LlxUp VA ES

Normalment, la versió disponible i la versió candidata coincidiran; però, en el cas dels clients, pot ocórrer que diferisquen si la rèplica està actualitzada.


Fent clic en Llista de paquets es pot consultar la llista de paquets que inclou la nova actualització:
10 LlxUp VA ES

Fent clic sobre aquests pot consultar-se, si està disponible, el control de canvis d'aquest:


11 LlxUp VA ES


Per a iniciar el procés d'actualització es farà clic a Actualitza des de qualsevol de les pestanyes disponibles.


El progrés de l'actualització pot seguir-se fent clic en Procés d'actualització:
12 LlxUp VA ES

Una vegada finalitze el procés d'actualització, es mostrarà un missatge informatiu per a indicar si s'ha completat correctament:
13 LlxUp VA ES

o, si per contra, hi ha hagut algun problema que ha impedit l'actualització total o parcial de l'actualització:
14 LlxUp VA ES

En cas de fallada parcial en la llista de paquets, es podrà consultar aquells paquets que no s'han pogut actualitzar de manera correcta:
15 LlxUp VA ES

 

2.4. Indicador de la barra de menú

Lliurex-Up disposa d'un indicador per a la barra de menú amb dues funcionalitats:

 • Informar de la disponibilitat de noves actualitzacions (funció no disponible en els clients)
 • Notificar que l'equip està sent actualitzat de manera remota

Avís de noves actualitzacions
Si en iniciar sessió en un equip, el sistema detecta que hi ha actualitzacions disponibles, es mostrarà una notificació informant d'aquest fet juntament amb una icona identificativa en la barra de menú:


16 LlxUp VA ES
Fent clic sobre la icona és possible llançar Lliurex-Up:

17 LlxUp VA ES

 

La desactivació de l'avís de noves actualitzacions pot realitzar-se des de la subfinestra Preferències de Lliurex-Up (opció no disponible per als clients):
18 LlxUp VA ES

El canvi en l'activació/desactivació de l'avís de notificacions tindrà efecte en reiniciar la sessió.
18b LlxUp VA ES


Notificació d'actualització remota
Aquesta funcionalitat ens informa quan en el sistema està executant el comandament lliurex-upgrade (la versió per a terminal de LliureX Up) de manera remota, com per exemple:

 • Una actualització programada mitjançant LliureX Remote Installer en el cas dels clients
 • Mitjançant una connexió ssh
 • Mitjançant l'epoptes.

En aquests casos apareixerà una icona en la barra de menú. Si hi fem clic damunt, es mostrarà un indicador de l'activitat del comandament lliurex-upgrade19 LlxUp VA ESUna vegada finalitze l'activitat del comandament, es mostrarà una notificació informant d'aquest fet i la icona desapareixerà de la barra de menú:20 LlxUp VA ES

 

3. LliureX-Upgrade

LliureX Upgrade és la versió per a terminal de LliureX Up. Per a utilitzar-la, únicament cal obrir un terminal i executar (amb permisos d'administració) el comandament lliurex-upgradeAquesta aplicació disposa de diverses maneres d'execució, que poden consultar-se executant el comandament lliurex-upgrade -h (o --help):

 • lliurex-upgrade: equivalent a executar LliureX Up.
 • lliurex-upgrade -u (o --unattended): és una manera desatesa que evita que l'usuari haja de confirmar si vol actualitzar la rèplica (si no està actualitzada, s'actualitzarà ) o continuar amb el procés d'actualització una vegada obtinguts els paquets que s'han d’actualitzar o instal·lar.
 • lliurex-upgrade -n (o --no-mirror): aquest mode evita que en actualitzar el sistema es comprove l'estat d'actualització de la rèplica
 • lliurex-upgrade -s (o --sai): és una manera avançada d'actualització, destinat a ser utilitzat únicament per personal del servei d'assistència informàtica o per usuaris avançats, ja que el sistema s'actualitzarà saltant-se algunes comprovacions i mesures de control
 • lliurex-upgrade -r (o --repositories): és una manera d'actualització per als clients

Aquestes maneres poden combinar-se entre si de manera que, per exemple, es puga executar:

 • lliurex-upgrade -u -m: mitjançant aquest comandament el procés d'actualització es realitzarà de forma desatesa, però no es comprovarà l'estat de la rèplica

 

4. Integració amb Dpkg-Unlocker

Després de la implementació de l'aplicació Dpkg-Unlocker, s'ha procedit a integrar LliureX-Up amb aquesta, de manera que ara, quan s'intente actualitzar el sistema, es comprovarà no sols si LliureX-Up ja està sent utilitzat, sinó que a més es comprovarà l'estat de Dpkg i Apt, mostrant-se missatges informatius en funció de la situació detectada.


LlxUp Dpkg 01 ES


LlxUp Dpkg 02 ES


En el cas que siga detectat un bloqueig que puga ser tractat per Dpkg-Unlocker, es mostrarà un quadre de diàleg per a executar la rutina que intente resoldre el bloqueig:


LlxUp Dpkg 03 ES


LlxUp Dpkg 04 ESSi el bloqueig es resol correctament, LliureX Up es reiniciarà. En cas contrari, es mostrarà un missatge informatiu
Aquests canvis també estan disponibles quan s'executa lliurex-upgrade:


LlxUp Dpkg 05 ES


LlxUp Dpkg 06 ES


LlxUp Dpkg 07 ES


LlxUp Dpkg 08 ES

 

Historial

Mastodon E-Mail