Carregant...
 

LliureX Shutdowner.

1. Introducció

Lliurex-Shutdowner és una eina disponible en LliureX que permet programar l'apagament dels equips de clients, servidors o escriptoris.


L'objectiu principal d'aquesta aplicació és facilitar la gestió de les aules d'informàtica dels centres educatius en l'apagament dels equips, de manera que es puga programar l'apagament dels clients i addicionalment del mateix servidor de l'aula.


Encara que és una eina orientada a l'ús de l'aula d'informàtica, també pot usar-se per a programar equips que utilitzen la versió d'escriptori de LliureX.

NOTA:

Les imatges que es mostren en aquest article corresponen a la versió de LliureX-Shutdowner disponible en LliureX 21

 

2. Accés a l'aplicació

Per a executar Lliurex-Shutdowner, es pot utilitzar l'accés disponible en la secció Administració LliureX del menú d'Aplicacions o bé mitjançant el zomandament disponible en la secció Configuració del Zero-Center.


Per a accedir a l'aplicació, cal introduir l'usuari i contrasenya (siga professor/a o administrador local o de xarxa). Juntament amb l’usuari i contrasenya, i en el cas dels servidors i clients, s’indicarà la IP o nom del servidor en què es vol configurar l'apagament (que, per defecte, serà server):


Cal indicar que, en funció de la versió de LliureX que s'estiga executant, la finestra d'inici de sessió serà diferent:

00 Shutdowner VA

 

3. Funcionament

La utilització de Lliurex-Shutdowner és molt senzilla:


Per a activar l'apagament programat dels clients de l'aula, en primer lloc es fa clic sobre l'interruptor disponible a la cantonada superior dreta de l'aplicació:

02 Shutdowner VA

Una vegada activat, podrem indicar l'hora (amb la roda del ratolí), així com els dies que volrm que es produïsca l'apagament (fent clic sobre el botó corresponent s'activa –blau– o desactiva –gris– en funció de l'estat previ).

03 Shutdowner VA També és possible canviar l'hora d'apagament amb el teclat. Per a això, fem clic en el botó corresponent i  introduïm l'hora desitjada. Per a aplicar els canvis es farà clic en "Aplica"
03b Shutdowner VA ES

Cal indicar que els canvis es guarden de manera automàtica cada 5 segons i/o quan es tanca l'aplicació.


Juntament amb l'apagament dels clients, també és possible programar l'apagament del servidor corresponent fent clic en el botó disponible per a això, amb el qual s'accedirà a la subfinestra que permet configurar l'apagament del servidor.


En primer lloc, s'ha d'activar l'opció d'apagament, fent clic sobre l'interruptor de la cantonada superior dreta de la subfinestra:
04 Shutdowner VA

Una vegada activat l'apagament del servidor, podem triar dues opcions:

  • Apagament del servidor 2 minuts després que els clients: és l'opció marcada per defecte i, com s'indica, permet que el servidor s'apague els mateixos dies que els clients; això sí, 2 minuts després que aquests, per a garantir que abans que el servidor s'apague tots els seus clients ja s'han apagat.

05 Shutdowner VA

  • Apagament personalitzat: aquesta opció permet realitzar una programació de l'apagament del servidor diferent de la realitzada per als clients; ara bé, tenint sempre en compte que la programació de l'apagament del servidor i clients han de ser compatibles entre si. En marcar aquesta opció, es podrà indicar l'hora i els dies en què s'apagarà el servidor.

06 Shutdowner VA

Com s'ha indicat anteriorment, en marcar l'opció d'apagament personalitzat, cal tindre en compte que les programacions del servidor i client són compatibles. En el cas que no ho siguen, l'aplicació mostrarà un avís on s'indicarà el problema detectat.

Referent a això, cal tindre en compte que:

  • L'apagament del servidor ha de realitzar-se, com a mínim, a la mateixa hora que l'apagament dels clients (encara que en el cas del servidor es disposa de 2 minuts per a cancel·lar l'apagament). En cas contrari, apareixerà aquest avís:

07 Shutdowner VA

  • El servidor no es pot apagar els dies en què no estiga programat l'apagament dels clients. En aquest cas, l'error mostrat serà el següent:

08 Shutdowner VA

Si es detecta una incompatibilitat, siga en l’hora o en els dies d’apagament, es mostrarà el següent avís:
09 Shutdowner VA

Cal assenyalar també que, en cas d'incompatibilitat, per a poder tancar l'aplicació, caldrà corregir-la.Una vegada fixada la programació de l'apagament, quan arribe el moment es mostrarà en els clients (i, si és el cas, en el servidor) un missatge amb el temps que queda perquè s'apague l'equip. En el cas dels servidors, és possible cancel·lar l'apagament fent clic en el botó corresponent:
11 Shutdowner ES

Si en qualsevol moment volem desactivar l'apagament programat, siga dels clients o en el servidor, accedim a l'aplicació i fem clic sobre l'interruptor corresponent. Referent a això, cal indicar que, si es desactiva l'apagament dels clients, també es desactivarà l'apagament del servidor.


Juntament amb l'apagament programat dels clients, Lliurex-Shutdowner permet apagar de manera immediata els clients connectats al servidor. Per a això, es farà clic en el botó corresponent:

10 Shutdowner VA

3.1. Desactivar l'apagament automàtic en els clients

En la versió de LliureX-Shutdowner disponible en LliureX 21 hi ha una funcionalitat que permet desactivar l’apagament automàtic en els equips clients que es desitge, evitant d’aquesta manera que tinga efecte l’ordre d’apagament configurada des de LliureX-Shutdowner.

Per a establir aquesta opció, s'accedirà a LliureX-Shutdowner des del client que es desitja configurar. Una vegada dins de l’aplicació, s’accedirà a la subfinestra de Preferències de l'equip
13 Shutdowner VA ES

Per a desactivar l'apagament automàtic, fem clic sobre el botó disponible.
14 Shutdowner VA ES
NOTES:

  • Aquesta opció només està disponible sempre que en el servidor no s'haja configurat l'apagament automàtic d'aquest
  • Si s'ha configurat aquesta opció i posteriorment es configura l'apagament automàtic del servidor, la desactivació de l'apagament en els clients que el tinguen configurat no tindrà efecte i s'apagaran juntament amb la resta dels clients.

 

4. Utilització en versions d’escriptori

Com s’indicava al principi d’aquest article, Lliurex-Shutdowner també pot ser utilitzat en les versions d’escriptori de LliureX. El funcionament és similar al descrit en l’apartat anterior, amb l’única diferència que la subfinestra no mostra les opcions destinades a l'ús a l'aula:

12 Shutdowner VA

 

Mastodon E-Mail