Carregant...
 

LliureX Remote Installer en LliureX 16.

1. IntroduccióLliureX Remote Installer és una potent eina que ens permetrà instal·lar un programa que necessitem en tots els clients que es connecten.

D'aquesta manera no caldrà anar d'ordinador en ordinador per a instal·lar els programes necessaris sinó que tan sols configurant el LliureX Remote Installer podrem tindre en tots els ordinadors de l'aula el programa ja instal·lat. Açò ens permetrà crear un perfil d'ordinador d'aula, i ens assegurem que tots els programes que necessitem sempre estaran instal·lats, encara que es desinstal·len per error o hàgem de reinstal·lar algun client, ja que sempre que es torne a arrancar l'ordinador es comprovarà que tots els programes estiguen instal·lats.

Aquesta eina permet, així, gestionar l'aula de forma més autònoma i facilita la tasca de manteniment amb un gran estalvi de temps i de recursos.

 

2. Programes per instal·larEn primer lloc, decidirem quins programes volem instal·lar, hi ha tres maneres d'instal·lar un programa:

Tipus Característiques
Repositoris Si volem instal·lar un programa des d'un repositori extern podem afegir el repositori extern i després seleccionem el paquet que volem instal·lar.
deb extern Si tenim un paquet deb que no es troba als repositoris, podem instal·lar-lo; això sí, si tenen dependències han de trobar-se als repositoris que tenim al nostre sistema (sources.list). També podem afegir un repositori en la pestanya Repositoris que satisfaça les dependències que necessitem.
executable Alguns programes vénen amb un binari que instal·la el programa, la qual cosa facilita la instal·lació.
update Podem actualitzar tots els clients de l'aula.


Ara iniciarem el LliureX Remote Installer:


1 Remote Installer


Per a poder fer qualsevol tasca en el Remote Installer ens haurem d'identificar com a administrador del sistema. La casella de Server IP la podem deixar en blanc ja que, per defecte, agafarà el nostre servidor. El professorat no té permís d'administració; per tant, ha de posar-se en contacte amb l'administrador del sistema per a poder instal·lar qualsevol paquet.


1 Remote Val


Així doncs, ens apareixerà l'entorn següent en què podrem afegir els programes. Per a això, hem de navegar per les diferents pestanyes, en funció de l'origen del paquet que volem instal·lar:


2 Remote Val
 

2.1. Instal·lació des del repositoriLa primera pestanya que ens apareix per defecte és la d'instal·lar paquets des de repositoris nous, per a això hem d'afegir primerament el repositori, polsant sobre el signe + que ens apareix en la part inferior esquerra, i es mostrarà la finestra següent:


3 Remote Val


Podem donar el nom que vulguem al repositori per a poder identificar-lo posteriorment. En 'font' afegim el repositori que volem. A mode d'exemple, als projectes que es troben a launchpad.net podem tindre el repositori següent:


4 Remote Installer


Cal tindre en compte que els repositoris externs poden causar inestabilitat al nostre sistema, així que cal tindre molta cura sobre quins paquets instal·lem als nostre clients; i, si fora necessari, caldria fer alguna prova en un ordinador abans d'instal·lar-lo en tots ja que podríem deixar tota l'aula inoperativa.

Una vegada afegim el repositori, podem veure un botó "Afig un paquet" que ens servirà per a afegir un nou paquet. El programa comprovarà que el paquet està disponible al repositori, si no es així, no l'afegirà.

Si volem llevar un paquet polsem sobre la icona de la paperera i s'eliminarà el paquet. Això sí, aquesta opció llevarà el paquet de l'opció d'instal·lació, però NO desinstal·larà el paquet del client, això està fet així per motius de seguretat. Per a poder desinstal·lar un paquet cal fer-ho client per client.

2.2. Instal·lació de paquets debPer a instal·lar un paquet deb, simplement polsem sobre "Afig" i busquem els paquets que volem instal·lar. Cal tindre en compte que si el paquet té dependències i aquestes no estan als repositoris, el paquet no s'instal·larà.


5 Remote Val


De la mateixa manera que els paquets en els repositoris, podem eliminar els paquets polsant sobre el botó de la paperera. Cal tindre en compte que això no desinstal·la el programa.

2.3. Instal·lació de fitxers executablesAlguns programes actualment vénen amb un fitxer executable per a fer la instal·lació. Per a això, si necessitem instal·lar un programa d'aquestes característiques, el LliureX Remote Installer disposa d'una altra pestanya.

A causa de les característiques d'aquest tipus de programa, cal tindre molta cura amb el programa que volem afegir i tindre en compte que poden danyar el nostre equip. Per això, es millor provar el programa en un equip o una màquina virtual abans d'instal·lar-lo en tots els ordinadors de l'aula.

El procediment és el mateix que si volem afegir un paquet deb. Polsem sobre "Afig" i afegim l'executable.


6 Remote Val
 

2.4. Actualització dels clientsEl LliureX Remote Installer també ens permet actualitzar els clients de l'aula sense haver de fer-ho directament en cada ordinador. És més, tenim dues opcions per a fer l'actualització:

  • Des de la rèplica (mirror): que farà que siga més ràpida l'actualització dels clients.
  • Des de lliurex.net: si tenim connexions lentes, aquesta opció no és recomanable, ja que es pot saturar la xarxa.7 Remote Val


Si fem clic a "Actualitza" comprovarà en quina versió es troba tant lliurex.net com la nostra rèplica. Quan polsem "Aplica", veurem que ens apareix una entrada nova a l'horari. D'aquesta manera, la pròxima vegada que es reinicie el client s'actualitzarà a la versió que hem indicat.


8 Remote Val


Una vegada tanquem el programa apareixerà un resum de tots els paràmetres que hem configurat.


9 Remote Val

3. Instal·lació de programes en el clientUna vegada ja hàgem decidit quins programes volem que s'instal·len als clients i els hàgem afegit en el LliureX Remote Installer, haurem de tornar a iniciar els clients, i els paquets s'instal·laran la pròxima vegada que es reinicie el client.

Per al client serà una instal·lació desatesa que es produirà en l'arrancada, de manera que una vegada iniciat el sistema ja estaran instal·lats.

Tingueu en compte que si inicieu client lleugers o semilleugers no s'instal·laran els paquets. Per a poder instal·lar els paquets en aquests clients, cal fer-ho en la imatge que s'arranca des de l'admincenter, podeu consultar com fer-ho ací.

 

3.1. Indicador en la barra de menú


Si s'ha programat alguna instal·lació, en iniciar sessió en el client es mostrarà en la barra de menú un indicador per a informar a l'usuari que el LliureX Remote Installer està en funcionament.

Si polsem sobre l'indicador es mostrarà informació sobre el mode en què s'està executant el LliureX Remote Installer (APT, DEB o EXECUTABLES), juntament amb un "rellotge" que n'indica l'activitat.


LliureXRemoteInstaller Indicador Va ES


Una vegada el LliureX Remote Installer finalitze el procés programat, es mostrarà una notificació que avisa d'aquest fet, i s'oculta la icona de la barra de menú.


LliureXRemoteInstaller Notificacion Va ES  

Mastodon E-Mail