Carregant...
 

LliureX Conky.

1. Introducció


La primera versió del LliureX 15.05 portava, per defecte, una miniaplicació en l'escriptori amb diversos indicadors. La miniaplicació era fixa i única segons que s'executara un servidor o un altre tipus de client. Per això, i perquè fora l'usuari qui triara tant la millor miniaplicació per al Conky com el nombre de dades que es mostren, s'hi van afegir funcionalitats noves.

El desenvolupament d'aquesta GUI s'ha realitzat en un entorn senzill (zenity) però molt potent quant a les opcions que ens ofereix, així dóna lleugeresa al sistema i el dota d'una funcionalitat i personalització majors.
 
Per a accedir-hi seleccionem el menú  Aplicacions -> Administració de LliureX -> Zero Center, centre de control de LliureX.


Conky1 Val  


Una vegada seleccionat, es mostra una finestra per a accedir a l'eina Configuració del Conky (pestanya Programari).


  Conky2 Val

 
Després de fer clic en el bàner, la primera pregunta que se'ns formula és si volem tindre el Conky en l'escriptori o no. La resposta que donem és permanent en el sistema, és a dir, que en les arrancades successives aquest es comportarà tal com ho hem definit anteriorment. Òbviament si en algun moment volem canviar l'opció podem modificar-la novament accedint a l'aplicació.

 
Conky3 Val  


Per a mostrar-lo en l'escriptori polsem el botó . A continuació es mostra un diàleg en què seleccionem el format de la miniaplicació Conky: la versió de servidor (amb múltiples dades sobre el sistema) o la versió de client (amb menys dades però amb les més rellevants).

 
Conky4 Val  

 

2. Versions

 

Segons la versió de la miniaplicació, podrem triar veure tots els paràmetres que se'ns recomana o bé seleccionar-ne només aquells que més ens interessen.

2.1. Client

 
En la versió de client, els paràmetres que es poden mostrar són els següents:

 • Usuari: mostra l'usuari identificat gràficament en la sessió.
 • Equip: indica el nom de la màquina en la xarxa.
 • Client: mostra el tipus de client en què estem, servidor o client (pesat, lleuger, semilleuger o escriptori)
 • Arquitectura: podem veure el tipus d'arquitectura que té el sistema instal·lat, 32 o 64 bits.
 • Versió: mostra la versió del sistema instal·lat, és a dir, la revisió de LliureX amb què treballem.
 • Adreça de xarxa: aquest paràmetre ens indica les adreces IP de les targetes de xarxa connectades.

 

Conky5 Val  


Quan polsem D'acord, es mostra en l'escriptori la miniaplicació amb la informació seleccionada:


  Conky6 Val

 

2.2. Servidor

 
En la versió de servidor, els paràmetres que es poden mostrar són els següents:

 • Usuari: mostra l'usuari identificat gràficament en la sessió.
 • Equip: indica el nom de la màquina en la xarxa.
 • Client: mostra el tipus de client en què estem, servidor o client (pesat, lleuger, semilleuger o escriptori) .
 • Arquitectura: podem veure el tipus d'arquitectura que té el sistema instal·lat, 32 o 64 bits.
 • Versió: mostra la versió del sistema instal·lat, és a dir, la revisió de LliureX amb què treballem.
 • Rèplica: mostra la versió de la rèplica instal·lada.
 • Avís del disc dur: és un avís que mostrarà el sistema si se supera el 90% del disc utilitzat.
 • Versió del nucli: ací podem veure la versió del nucli de LliureX instal·lada en el sistema.
 • Temps en funcionament: mostra el temps que porta la màquina sense reiniciar-se.
 • Tipus de CPU: indica el tipus de processador instal·lat.
 • Ús de la CPU: una barra que ens mostra el tant per cent d'ús de la CPU en cada moment.
 • Gràfica de la CPU: mitjançant una gràfica podem veure, al llarg del temps, el nivell d'ús de la CPU.
 • Ús de la RAM: ens mostra la quantitat de RAM instal·lada en el sistema i la quantitat utilitzada en aquest moment.
 • Gràfica de la RAM: mitjançant una barra se'ns mostra l'ús de la RAM en cada instant.
 • Ús mem. intercanvi: ens mostra la quantitat de memòria d'intercanvi habilitada en el sistema i utilitzada en aquest moment.
 • Gràfica de la memòria d'intercanvi: mitjançant una barra es mostra l'ús de la memòria d'intercanvi en cada instant.
 • Adreça de xarxa: aquest paràmetre ens indica les adreces IP de les targetes de xarxa connectades.
 • Velocitat de baixada: mostra la velocitat de descàrrega de fitxers en aquest instant.
 • Velocitat de pujada: mostra la velocitat de pujada de fitxers en aquest instant.
 • Ús del disc dur: barra que ens indica la quantitat de disc dur uilitzat en aquest instant.

 

Conky7 Val  


Igual que en el cas anterior, després de seleccionar les opcions, si polsem el botó D'acord es mostra la miniaplicació en l'escriptori.
 

Conky8 Val

Mastodon E-Mail