Carregant...
 

La LliureX Store

1. Introducció


Com es comenta en l'article sobre gestió de programari la botiga d'aplicacions Lliurex Store és un bon punt de partida a l'hora de buscar i instal·lar programes.
Al llarg dels anys s'ha anat adaptant als canvis que hi ha hagut amb l'aparició de nous formats d'instal·lació com appimage o snap fins al punt que hui dia és capaç de treballar amb tots els formats disponibles.

2. Ús


Podem executar LliureX Store des del menú d’aplicacions en la secció d’"Administració Lliurex":


017 Store


La interfície és similar a la de qualsevol altra botiga d'aplicacions. Des de la pantalla principal es poden fer cerques d'aplicacions o navegar per les diferents seccions de la botiga:


001 Store


En tots dos casos, tant seleccionant una categoria com buscant aplicacions, es mostrarà una llista de resultats amb un menú de navegació en el cas d'haver seleccionat una categoria:


002 Store


003 Store


En seleccionar una aplicació es mostra una descripció d'aquesta acompanyada de diversa informació:


004 Store


La botiga treballa amb diferents formats d'instal·lació, com ja s'ha comentat. En el cas de la captura de pantalla, es pot veure que és una aplicació flatpak. Per a instal·lar-la, cal introduir la contrasenya d’una persona usuària amb privilegis d'administració en l'equip:


005 Store


En aquest moment es mostrarà la finestra de l'instal·lador EPI des de la qual es pot observar el progrés de la instal·lació:


007 Store


008 Store


Si l'aplicació ja està instal·lada, tindrem l'opció de desinstal·lar-la de la mateixa manera:


009 Store

 

3. Ús avançat

 

3.1. Mitjançant la línia d’ordres

A més de mitjançant l’aplicació Lliurex Store, es pot gestionar el programari mitjançant l’eina Rebost que substitueix lliurex-store-cli, l’antiga interfície de text.
Els canvis més importants tenen a veure amb com es gestiona la informació disponible i les possibilitats d’interacció que ofereix.

Per a fer una cerca, n’hi ha prou a usar l’ordre "search". Per a cada paquet mostra els formats en què podem instal·lar-lo i els asteriscos indiquen si està o no instal·lat:


010 Store


Mitjançant “show” s’obté informació detallada del paquet, com ara les versions o una descripció més completa:


011 Store


I per a instal·lar o desinstal·lar "install" o "remove". Si el paquet es troba en diversos formats, cal especificar-ne un:


012 Store


013 Store

 

3.2. Mitjançant D-Bus


A més de la línia d’ordres, Rebost ofereix comunicació per D-Bus de manera que una persona usuària avançada pot utilitzar les seues funcionalitats des de qualsevol script o programa capaç d'usar D-Bus. Per a això, a més de les llibreries pròpies que puga usar un programa, és possible usar l'eina de consola qdbus . El maneig de D-Bus queda fora del propòsit d’aquest article, que es limita a les opcions que ofereix Rebost.


014 Store


Una vegada comprovat que Rebost està actiu, es pot executar qualsevol dels mètodes que ofereix. L’accés a aquests mètodes està restringit només a les persones usuàries amb els permisos adequats. És possible realitzar una cerca. El format d'eixida és un JSON convertit a cadena de text:


016 Store


D’aquest resultat es pot extraure informació des de qualsevol script o programa en qualsevol llenguatge de programació. Per exemple, usant les eines grep i set es pot saber quines són les versions disponibles i si una aplicació està instal·lada o no, organitzant una mica la informació a través d'expressions regulars en qualsevol script de bash, com per exemple:

qdbus --system net.lliurex.rebost /net/lliurex/rebost net.lliurex.rebost.show audacity "" | sed 's/\\//g;s/}},/\}}\n/g' | grep -shoP "\"(name|state|versions)\": (\{[^\}]*\"*|\"[^\"]*)"


Amb aquesta línia s'executa la cerca d'Audacity i es formata el resultat per a mostrar els camps name, state i versions (nom, estat d'instal·lació i versions disponibles respectivament):


015 Store


Mitjançant l'accés per D-Bus és possible crear tot tipus de funcionalitat relativa a la gestió de programari del sistema. És una opció avançada per a treballar des de scripts o aplicacions pròpies.

 

3.3. Control del servei


Rebost és un servei del sistema. Això significa que podem apagar-lo o encendre’l a voluntat si volem prescindir de Lliurex Store. Per a això, n’hi ha prou a activar o desactivar el servei:

sudo systemctrl disable rebost

 

sudo systemctl enable rebost


Amb el servei apagat no serà possible la gestió de programari des de Lliurex Store.

Mastodon E-Mail