Carregant...
 

Jitsi server.

1. Prerequisits

 

Des de l’actualització de Lliurex 19 s’ha inclòs en la distribució un instal·lador per a proporcionar servidor Jitsi que puga oferir un sistema de videoconferència en l’àmbit del centre educatiu.

 

L'ús previst del servei, serà realitzat des d'un ordinador del centre a través d'un navegador d'internet. En l'estat actual i donada la varietat de dispositius amb aplicacions mòbils, el seu ús no ha sigut provat, encara que pot ser funcional si la infraestructura necessària està disponible, generalment a través d'un navegador des del dispositiu mòbil.

 

2. Instal·lació del servidor Jitsi

 

La instal·lació del servidor es realitza des del corresponent botó situat en Zero Center.


JitsiServer1  

 

Després de prémer el botó “Jitsi Server”, que apareixerà com “sense configurar”, s’obrirà la finestra de l’instal·lador EPI.


JitsiServer2

 

Ens apareix el llistat del programari que s’instal·larà. Per a començar a fer la instal·lació, atés que apareix preseleccionat en el llistat, tan sols caldrà prémer el botó inferior “Instal·lar”.


JitsiServer3

 

Comença la instal·lació del programari. Depenent de com estiga el nostre sistema, potser caldrà instal·lar addicionalment Docker com a dependència, acció que farà automàticament l’instal·lador.

 

Es poden consultar els detalls que va oferint el procés d’instal·lació fent clic en el botó corresponent, mentrestant, una marca giratòria indicarà que el procés d’instal·lació s’està realitzat.


JitsiServer4

 

Durant la instal·lació el servidor realitza comprovacions per a determinar l'entorn en el qual s'està instal·lant, presentant una finestra per a seleccionar en quina interfície de xarxa ha de prestar el servei.

 

Jitsi Server Netselect  

 

En el cas de la imatge mostrada, està representat un exemple en un servidor mestre de centre, el qual generalment disposa de 3 interfícies.

 

El selector, mostra el nom de la interfície de xarxa, la direcció *ip que té cada interfície de xarxa i com a nota o recordatori, segons el rang de xarxa mostra el possible ús que ha de tindre aquesta interfície.

 

En el cas "center" signiifica que és la xarxa de centre que presta servei a tot el centre (xarxes d'aula connectades a aquest equip directament juntament amb servidors esclaus i clients que connecten a ells), és el mètode recomanat per a un centre amb servidors mestres/esclaus.

 

En el cas "class" significa que es prestarà servei sol als clients connectats directament a aquest servidor (mestre).

 

En el cas "external" o "gateway", generalment representa que es desitja prestar servei cap al "exterior", és a dir, Internet o bé cap a altres equips que estiguen fora de la xarxa de centre que aquest servidor proveeix. No obstant això, aquesta selecció en estar fora de l'àmbit de control del servidor pot mancar de serveis necessaris per a un funcionament senzill per part dels clients, en aquesta manera, no serà possible configurar una resolució de nom "*jitsi.*lliurex" per als clients i ha de proporcionar-se per altres mitjans al client, o bé, utilitzar una adreça *ip directament cap al servidor per protocol https i en el port 82. Exemple: https://192.168.66.12:82/nom_de_la_sala.

 

Una vegada seleccionat la interfície en el qual ha de configurar-se el servei i quan el procés ha acabat la instal·lació, el servidor automàticament iniciarà el servei.


L'inici del servidor de conferències, serà automàtic i gestionat pel sistema, no és necessari realitzar cap acció per a controlar el servei en posteriors reinicis del servidor mestre.

 

JitsiServer6

 

Quan conclou la instal·lació, es pot observar una marca en la llista que indica que el programari ja està instal·lat així com un missatge indicatiu.

 

3. Ús del servidor Jitsi

 

Per a començar a utilitzar el servidor de conferències, tan sols caldrà usar un navegador d’internet.

 

Per a accedir al servei haurem d’utilitzar l’URL:

https://jitsi.lliurex


JitsiServer7

 

Durant el primer accés d’un ordinador a aquest URL, es presentarà un avís de risc de seguretat, atés que no es posseeix un certificat autoritzat. Això és així perquè és un certificat autogenerat pel servidor per a un servei en una xarxa local. Pot afegir-se una excepció de seguretat amb la confiança que no és malintencionat.

 

La captura mostra com es presenta l’avís de seguretat en el navegador inclòs Firefox. En altres navegadors serà presentada amb diferent aspecte però amb un missatge similar.

 

JitsiServer8

 

Per a establir l’excepció de seguretat, cal fer clic en el botó “Avançat” i “Accepte el risc i continuar”.


JitsiServer9

 

Posteriorment es presenta la pàgina del servei on, per a iniciar o connectar-se a una sala de conferències, tan sols s’ha d’escriure el nom de la sala en el quadre de text i fer clic en el botó per a entrar a la sala o crear-la si és el primer usuari.

 

Nota: Una manera ràpida per a entrar en una sala, pot ser afegir-la a l’URL que serà utilitzat per a entrar en el servei amb el format:  https://jitsi.lliurex/


Exemple: en la captura s’ha utilitzat una sala de conferència anomenada “1r-A”, per tant, pot ser creada o bé per a unir-se a aquesta un URL així:: https://jitsi.lliurex/1er-A


JitsiServer10

 

Quan s’ha entrat en la sala, han de concedir-se permisos en el navegador perquè puga començar a utilitzar el micròfon i la càmera de vídeo de l’equip, si no no serà possible fer una conferència on se senta i es veja el subjecte que està utilitzant el servei.


Per a concedir permisos, se selecciona el dispositiu de la llista de disponibles. En el cas que només n’hi haja un, no caldrà seleccionar res i, posteriorment, fer clic en el botó de permetre’n l’ús.


JitsiServer11

 

Una vegada dins de la sala, es pot observar com ja es disposa d’un quadre amb la nostra imatge. En aquesta captura es mostra un sistema que té desactivada la càmera o bé no posseeix càmera de vídeo, i es mostra una silueta identificativa de l’usuari.

 

Els controls que són oferits en una sala de conferència poden observar-se a la part inferior de la pantalla.


JitsiServer12

 

Per a finalitzar la conferència es presenta un botó roig a la part central, així també per a activar/desactivar l’ús de micròfon i càmera de vídeo als dos costats.

 

Si hi ha diverses fonts de so o vídeo, es pot seleccionar com serà utilitzada des del desplegable que hi ha a la part inferior del botó àudio/vídeo corresponent.


JitsiServer13

 

Es poden fer accions com ara retransmetre la finestra de l’ordinador a la sala; per a això s’ofereix un botó a la part inferior esquerra amb forma d’un monitor.


JitsiServer14

 

Si se selecciona “Compartir pantalla”, s’ha de seleccionar quina finestra volem compartir o bé si s’ha de compartir l’escriptori al complet.

 

Per a això, se seleccionarà l’opció corresponent del desplegable i posteriorment fer clic en el botó “Permetre”.


JitsiServer15

 

Altres opcions que permet el servei és “Alçar la mà” per a sol·licitar torn de paraula i accés a un xat integrat a la sala.

 

Entrant en el mode xat, se seleccionarà un nom per a l’usuari, en cas que no haja sigut fixat encara.


JitsiServer16

 

Una vegada seleccionat el nom, ja es pot començar a escriure en la sala.


JitsiServer17

 

També poden mostrar-se tots els participants d’una sala en forma de mosaic:


JitsiServer24

 

4. Eliminació del servei

 

Si en algun moment volem desinstal·lar el servei de conferències, haurem de seguir un procediment similar a la instal·lació en el servidor mestre a través de Zero Center.


JitsiServer18

 

Fem clic en el botó “Jitsi server”, que apareix inicialment com a “configurat”.


JitsiServer19

 

Se sol·licita confirmació per a tornar executar l’instal·lador/desinstal·lador.


JitsiServer20

 

Una vegada iniciat l’instal·lador/desinstal·lador apareix en el llistat marcat ja el servidor Jitsi, tan sols s’ha de fer clic en el botó de la part inferior “Desinstal·lar”.


JitsiServer21

 

Se sol·licitarà confirmació de l’acció per a eliminar el servei de videoconferències. Si realment volem eliminar el servei haurem de fer clic en “Afirmativament”.


JitsiServer22

 

Fent clic en el botó “Detalls”, es pot observar como es va eliminant el servei de conferències.


JitsiServer23

 

Una vegada acabat el procés, s’indica que el procés ha acabat i pot tancar-se de manera segura l’instal·lador/desinstal·lador EPI.

Historial

Mastodon E-Mail