Carregant...
 

Home Eraser.

1. IntroduccióUn dels moments més avorrits és preparar l'aula per al nou curs; en aquest moment si no volem reinstal·lar perquè tenim l'aula amb el programari necessari i actualitzada, el que hem de fer és esborrar les dades de l'alumnat que no necessitarem.

El primer que hem de decidir és quines dades esborrarem, dades que es divideixen principalment en dos grups:

 

 • Les dades generades de manera local en els equips que van utilitzar el curs anterior.
 • Les dades que s'han guardat per defecte en /net i que són les que l'alumnat té sempre disponibles en qualsevol equip en què inicien sessió.

Una vegada fet aquest aclariment, abans arribava el moment d'esborrar les dades a mà i d'equip en equip, una tasca monòtona en què invertíem bastant temps. Per això s'ha creat el Home Eraser, una aplicació que ens esborrarà les dades locals o de /net de tots els equips de l'aula connectats al servidor en aquest moment.

 

2. Requisits inicialsEl Home  Eraser és una aplicació que consta de tres paquets:

 • home-eraser-gui: és el paquet que porta l'aplicació que manejarem des de l'escriptori.
 • home-eraser-server: és el paquet que inclou els serveis necessaris per a realitzar les accions en el servidor.
 • home-eraser-client: aquest paquet ha d'estar instal·lat en cada client lleuger per a poder realitzar les accions programades en la GUI.


Hem d'aclarir que la GUI, és a dir, la interfície que veiem, la podem executar bé directament en el servidor o bé des del client.

Els únics usuaris que poden utilitzar l'aplicació són els usuaris amb permisos d'administració.

Hem de tindre en funcionament els equips sobre els qual volem actuar; no cal haver iniciat sessió però han d'estar almenys en la pantalla d'inici de sessió.

 

3. Instruccions d'ús


Per a executar l'aplicació hi ha diverses opcions:

 • Des del menú d'inici -> Administració de LLiureX -> Home Eraser
 • Des del Zero-Center, en la part de Configuració -> Home Eraser
 • Des del terminal, home-eraser-gui


Inicialment, ens apareixerà una finestra d'inici de sessió, hem d'autenticar-nos amb un usuari que siga administrador del sistema:

Home Eraser Login
 

Una vegada en l'aplicació, observarem que hi ha tres columnes, una línia d'informació i el botó Aplica:

 • En la primera columna definim els grups sobre els quals esborrarem les dades.
 • En la segona columna seleccionem si volem esborrar les dades locals d'aquest grup en tots els equips de l'aula.
 • En la tercera columna triem si volem esborrar les dades que es troben en /net segons els grups.
 • En la línia d'informació s'indicarà el nombre de clients pesats que detecta el servidor i sobre els quals actuarà quan reba l'ordre.
 • El botó Aplica és perquè s'apliquen les ordres programades.

 

Per exemple, imaginem una selecció com la que es mostra a continuació:

Home Eraser Example
 

Com veiem, hem seleccionat esborrar les dades següents:

 • Esborrarem totes les dades dels /home de l'alumnat, és a dir, en tots els clients pesats i en el servidor, totes les carpetes que hi ha dins de /home que pertanyen a l'alumnat.
 • Esborrarem totes les dades de /net per al grup d'alumnes; aquesta selecció eliminarà totes les dades de l'alumnat dins de /net, i regenerarà les seues carpetes essencials per a l'inici de sessió posterior. Encara que si l'alumne existeix en el Llum continuarà tenint una carpeta en /net, això sí, sense dades i buida.
 • L'última selecció indica que esborrarem les dades locals del professorat, és a dir, totes les dades en els clients pesats o el servidor dins de /home que pertanga al grup professorat.
 • Com que no s'ha seleccionat res més, veiem que el grup professorat en aquest cas té intactes totes les dades que tenia en /net i que el grup admin conserva totes les dades que tenia tant en local com en /net.


També podem observar que indica que no té cap client pesat connectat, això vol dir que tot el que fem només s'aplicarà sobre el servidor, per la qual cosa si volem també aplicar-ho sobre la resta de clients de l'aula haurem d'assegurar-nos que tots els equips estan en funcionament i que tenen connexió amb el servidor, d'aquesta manera els detectarà el Home Eraser els detectarà i actuarà sobre aquests.

Ara que ja tenim tots els clients pesats connectats i detectats i programada la nostra neteja, tan sols hem de fer clic al botó Aplica, confirmar la neteja de dades i esperar que ens aparega el missatge de finalització del procés.

Amb el missatge de finalització apareixerà un missatge d'informació per si voleu saber el que s'ha esborrat, i què es troba a /var/log/home-eraser.log 

 

Historial

Mastodon E-Mail