Carregant...
 

Guia per a col·laboradors

1. Introducció 


Aquesta guia pretén donar una sèrie de directrius perquè les persones que col·laboren en la wiki tinguen una referència de com fer-ho.
 

2. Guia de creació d'entrades

 

 • Els noms de les pàgines han d'estar complets i ser identificatius (Ex.: Creació USB, no CreacUSB).
 • S'ha de crear la versió en castellà i, una vegada acabada, la versió en valencià (opció Tradueix del botó ubicat en la part superior dreta).
 • En cas de coincidir el nom en castellà i en valencià, la pàgina en aquest últim ha d'acabar amb un punt "." (Ex.: LMD i LMD.).
 • Una vegada creades les entrades cal asignar-les a la categoria "NoCat" per tal de que es mostren.
 • Una vegada validades per l'administrador, les entrades creades s'ubicaran en l'apartat a què pertanguen.

 

2.1. Ús d'etiquetes


Les etiquetes son d'ús lliurex. És convenient que entre elles aparega el títol de l'article. S'intentarà que les etiquetes siguen paraules simples.

 

2.2. Camp descripció


Cal omplir la descripció de les pàgines. Una opció és omplir-la amb el contingut de la introducció de l'article.

 

3. Guia d'estils

 

 • Els noms d'interfícies, marques, botons i opcions de menú s'escriuen en negreta (exemple: eth0)
 • Els noms de les pestanyes s'escriuen amb la primera lletra en majúscula (exemple: Descàrregues).
 • Els URL s'escriuen amb el color per defecte de la wiki (ara mateix el color és el blau).
 • Les seleccions d'elements en les captures de pantalla es destaquen amb un marc de color blau.
 • Els missatges importants han de tindre dos salts de línia per damunt i un per davall.
 • Les imatges han de tindre dos salts de línia per damunt i per davall.
 • Els encapçalaments i resta d'elements com ara blocs de codi, taules, etc.. han de tindre dos salts de línia per damunt i per davall.
 • Les paraules en anglés s'escriuen en cursiva.
 • Els encapçalaments s'escriuen numerats automàticament.
 • Els articles no tindran títol i escomençaran per l'apartat "Introducció". Es mostrarà sempre el títol de la pàgina.
 • Per a les informacions i ordres genèriques, s'utilitza la perífrasi d'obligació en forma impersonal (s'ha de crear, cal obrir, és necessari tancar), mentre que les particulars (passos que ha de seguir l'usuari) s'utilitza el present en plural (seleccionem, marquem).
 • La mida de les imatges ha d'estar proporcionada (s'utilitzen valors fixos: width="500" height="400" o percentatges: width="90% height="90%"). Es recomana, a tall d'exemple, copiar i pegar el següent codi. On posa ID_IMAGEN, s'ha de canviar per l'id de la teua imatge.
  {img type="fileId" fileId="ID_IMAGEN" thumb="y" rel="box[g]" height="90%" width="90%" imalign="center" responsive="y"}

 

Mastodon E-Mail