Carregant...
 

Guia per a col·laboradors

GUIA PER A FER COL·LABORACIONS

 

Aquesta guia pretén donar una sèrie de directrius perquè les persones que col·laboren en la wiki tinguen una referència de com fer-ho.

 

 

1.1. Guia de creació d'entrades

 

 • Els noms de les pàgines han d'estar complets i ser identificatius (Ex.: Creació USB, no CreacUSB).
 • S'ha de crear la versió en castellà i, una vegada acabada, la versió en valencià (opció Tradueix del botó ubicat en la part superior dreta).
 • En cas de coincidir el nom en castellà i en valencià, la pàgina en aquest últim ha d'acabar amb el sufix _va (Ex.: LMD i LMD_va).
 • Una vegada creades les entrades, s'han d'introduir ambdós en les portades (apartat Entradas en construcción/Entrades en construcció), i s'han d'editar obligatòriament amb l'editor Wiki (NO amb el WYSIWYG).
 • Una vegada validades per l'administrador, les entrades creades s'ubicaran en l'apartat a què pertanguen, i desapareixeran de l'apartat temporal.

 

 

1.2. Guia d'estils

 

 • Els noms d'interfícies, marques, botons i opcions de menú s'escriuen en negreta (exemple: eth0)
 • Els noms de les pestanyes s'escriuen amb la primera lletra en majúscula (exemple: Descàrregues).
 • Els URL s'escriuen amb el color per defecte de la wiki (ara mateix el color és el taronja).
 • Les seleccions d'elements en les captures de pantalla es destaquen amb un marc de color blau.
 • Els missatges importants han de tindre dos salts de línia per damunt i un per davall.
 • Les imatges han de tindre un salt de línia per damunt i un per davall.
 • Els encapçalaments de nivell 2 han de tindre dos salts de línia per damunt i un per davall.
 • Els encapçalaments de nivell 3 o superior han de tindre un salt de línia per damunt i un per davall.
 • Les paraules en anglés s'escriuen en cursiva.
 • Els encapçalaments s'escriuen numerats (excepte el títol de l'article).
 • El títol de l'article s'escriu en majúscules, amb estil d'encapçalament de nivell 1 i ha de tindre un salt de línia per davall.
 • Per a les informacions i ordres genèriques s'utilitza la perífrasi d'obligació en forma impersonal (s'ha de crear, cal obrir, és necessari tancar), mentre que les particulars (passos que ha de seguir l'usuari) s'utilitza el present en plural (seleccionem, marquem).
 • La mida de les imatges ha d'estar proporcionada (s'utilitzen valors fixos: width="500" height="400" o percentatges: width="90% height="90%").

1.3. Publicació en portada (només LliureX 16)

 

 • En l'apartat de LliureX 16, quan es crea una entrada nova, no és necessari afegir-la posteriorment a la portada. Aquestes es situen en la portada en funció de les etiquetes que es definisquen en la nova entrada.
 • També es té en compte la Llengua, si està en castellà anirà a la portada de castellà i el mateix si està en valencià.
 • Les etiquetes que han de posar-se en cada apartat són les següents:
  • Gestió de l'aula: lliurex16 I "gestió de l'aula" (amb accent i entre cometes)
  • Aplicacions LliureX: lliurex16 I aplicacions
  • Manuals genèrics: lliurex16 I "manuals genèrics" (amb accent i entre cometes)
  • Model de centre: lliurex16 I "model de centre"
  • Clients lleugers LMD: lliurex16 I "problemes comuns"
  • Videoguies: lliurex16 I videotutorial
  • Suport del hardware: lliurex16 I "suport del hardware"
 • Recorda que a poder etiquetar una entrada cal fer-ho en la pestanya de propietats

 

Guia

 

 • Es poden afegir més etiquetes. Les etiquetes s'utilitzen com paraules claus quan es fan cerques dins de la wiki, si no psoes etiquetes ningú podrà trobar la pàgina que busques.
 • Hi ha que refrescar la pàgina (polsant f5 per exemple) per a que actualitze la pàgina de portada si acabes d'afegir una etiqueta a alguna pàgina.

 


© 2019, Generalitat 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Contacto