Carregant...
 

Gestor d'impressió: PRINTA

1. Introducció


PRINTA és un servei implementat en LliureX per a controlar l'accés a les impressores, per part de l'usuari, ja siga local (del PC que exercisca com a servidor del servei) o a través de l'LDAP. Per exemple, un usuari local (user1) del servidor podrà utilitzar el seu compte en un client que no continga aqueix compte localment, però un altre usuari local (user2) només present en el client no podrà utilitzar el servei, ja que el compte d'usuari ha de ser reconegut pel servidor.
 

2. Configuració

 

2.1. Configuració de la IP del servidor del PRINTA


Perquè l'aplicació funcione, s'ha de tindre configurada una adreça IP, en la qual es troba el servidor PRINTA que controla els comptes d'usuari, junt amb l'historial d'impressió i les seues quotes.

En el model d'aula, aquesta adreça està configurada automàticament amb la del servidor, per la qual cosa els clients d'aula NO requereixen aquest pas. D'altra banda, si volem utilitzar el servei fora del model d'aula i controlar la impressió en diversos PC, hem de configurar en cada un l'adreça IP en la qual es portarà el control dels comptes d'impressió.

Per exemple, suposant que l'adreça del servidor siga 10.2.1.254, en cada un dels clients hem d'obrir el terminal mitjançant el menú Aplicacions -> Accessoris -> Terminal i escriure l'ordre següent:

sudo printa-client-config set-server-ip 10.2.1.254

 

2.2. Configuració d'una impressora sota el control del PRINTA

 
Perquè el PRINTA controle les quotes d'usuari en imprimir, s'ha de modificar la configuració d'una impressora,  configurada prèviament de la manera habitual, a través del menú d'eines del sistema (gnome-control-center) o a través del Zero center, centre de control de LliureX mitjançant l'opció Configuració d'impressores en la secció Maquinari.


Hi ha dos mètodes:

  • Gràficament, a través del Zero center, centre de control de Lliurex
  • Utilitzant la CLI mitjançant el terminal 

 

2.2.1. Mode gràfic


Per a accedir a l'aplicació seleccionem el menú Aplicacions -> Administració de LliureX -> Zero Center, centre de control de LliureX.

 
PRINTA01 Val


Una vegada seleccionat, es mostra una finestra en la qual podem accedir a l'eina Configuració d'impressores del PRINTA (pestanya Maquinari).

 
PRINTA02 Val


S'obri, aleshores, una finestra on es mostren les impressores instal·lades. En cas de no tindre'n cap, podem instal·lar-ne una polsant el botó Afig i s'obri una altra finestra per a iniciar el procés.

 
PRINTA03 Val


Quan hem acabat, si polsem el botó Tanca, el llistat de la finestra de configuració del PRINTA s'actualitza amb les noves impressores instal·lades.

 
PRINTA04 Val


Perquè el PRINTA controle la impressora (o deixe de fer-ho), hem de marcar (o desmarcar) la casella Controlada.


PRINTA05 Val  

2.2.2. Mode terminal


El primer és obrir el terminal i escriure l'ordre següent:

 

printa-printer-configque ens torna
 

USAGE: printa-printer-config {list-controlled|list-non-controlled}
printa-printer-config enable-control DEVICE_NAME
printa-printer-config disable-control DEVICE_NAMEAmb l'opció list-non-controlled s'obtindrà un llistat de les impressores, configurades en el sistema, que no estan sota el control del protocol PRINTA. Un resultat d'exemple pot ser Generic-CUPS-PDF-Printer.

Per a controlar aquesta impressora s'ha d'executar l'ordre següent, amb permisos d'administrador:
 

sudo printa-printer-config enable-control Generic-CUPS-PDF-PrinterPer a fer el contrari, és a dir, deixar de controlar-la, executem l'ordre següent:

 

sudo printa-printer-config disable-control Generic-CUPS-PDF-Printer

 

3. Control d'usuaris amb el PRINTA


El control de les quotes dels usuaris es realitza a través del Printa user manager accessible des del Zero Center, centre de control de LliureX, en la secció Maquinari.

 
PRINTA06 Val


El primer pas és identificar-nos amb un compte d'usuari que existisca en el servidor, ja siga local (del servidor) o de l'LDAP.


PRINTA07 Val


Una vegada identificats i, en cas de ser administradors, podem editar la quota de l'usuari, bloquejar-li l'accés a la impressió o donar-li permís per a imprimir independentment de la quota que li quede.


PRINTA08 Val


L'opció Bloquejat impedeix a l'usuari imprimir.

L'opció Sense quota permet a l'usuari qualsevol nombre de pàgines, independentment de la quota que li quede, quota que podem editar utilitzant el botó Edita la quota. Així i tot, i per defecte, tots els usuaris tindran d'inici una quota de 20 pàgines.

Els usuaris no administradors simplement tindran accés al seu propi historial i comprovar la seua quota disponible.
 

4. Impressió amb el PRINTA


Una vegada es té la impressora configurada, en intentar imprimir apareix una finestra d'identificació, en la qual hem d'introduir un usuari i una contrasenya vàlids en el PC que faça de servidor del servei PRINTA.

 
PRINTA09 Val  


Açò obri la possibilitat de poder imprimir un fitxer d'un usuari amb la quota d'un altre.

Una vegada es valida l'usuari i contrasenya, apareix una finestra amb el resum del treball per imprimir i, en el cas que la quota ho permeta, demana confirmació per a imprimir el treball.
 

PRINTA10 Val  

Mastodon E-Mail