Carregant...
 

Gestiona el teu carrusel de notícies

1. Introducció


Una vegada publicades les notícies en el gestor de notícies LliureX News, aquestes es mostraran com una projecció de diapositives només amb connectar-nos a través d'un navegador a la URL http://server/srv/slideshow/


Això ens brinda la possibilitat que les notícies del centre que vulguem destacar siguen mostrades a través d'un simple navegador web, el qual ja posseïsca de manera nativa un TV o mitjançant un monitor connectat a la xarxa, ja siga de manera directa o amb un dispositiu com una Raspberry Pi, Firestick, un PC…

 

2. Funcionament

 

Aquest carrusel de notícies pot ser personalitzat si ens registrem en la pàgina inicial del servidor i després seleccionem en el menú slideshow.


Slideshow Login

 

D'aquesta manera entrarem en la subfinestra d'administració, on veurem dues parts clarament diferenciades:

 

  • Subfinestra esquerra: Tenim un menú amb les rutes a les quals podem accedir com a administradors, com ara poder personalitzar el menú inicial del servidor, etc.


Slideshow Menu   

 

  • Subfinestra central: Observem totes les opcions de personalització que podem realitzar sobre les diapositives de cada notícia que es mostre.


Slideshow Options

Les opcions que podem gestionar en aquesta subfinestra són:

 

  • TimeoutSlide: Es refereix al temps que cada notícia serà mostrada, a excepció dels vídeos, que tindran la duració del vídeo.
  • Transition: Es refereix a la mena de transició que podrem posar entre notícia i notícia. Per defecte és Fade (esvaïment), però tenim més opcions.
  • Background: Ací podem triar el color de fons per a les notícies o bé posar una imatge de fons. En tot moment la notícia tindrà una cortina blanca on es mostrarà el text i el fons quedarà difuminat.
  • Title size: La grandària de lletra dels títols de les notícies poden ser personalitzats.
  • Description size: D'igual manera, la grandària del text de la notícia pot ser personalitzat.


Mastodon E-Mail

© 2019, Generalitat 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Contacto