Carregant...
 

First Aid Kit.

1. Introducció

First Aid Kit és un xicotet programa d'ajuda a l'usuari Administrador, perquè d'una manera senzilla puga resoldre els problemes comuns que puga trobar en LliureX.

Per a executar-lo heu de ser administrador de la màquina o bé administrador de xarxa, i el podeu invocar des del menú principal de LliureX:


00 FAK ES

 
També el podeu executar des del Zero-Center. Si hi voleu accedir, feu clic en el bàner:
00b FAK ES

I, com no, també podeu invocar-lo des de la línia d'ordres, executant first-aid-kit.

 

2. Pantalla d'inici i menú principal


En arrancar, el primer que veureu serà açò:
01 FAK VA ES

Observareu un menú, a l'esquerra, que us mostra les opcions disponibles que fan referència a problemes comuns de LliureX, i a mesura que feu clic en cadascuna de les opcions, navegareu pels diferents mòduls de les solucions.

D'altra banda, al costat dret, trobareu les opcions que ofereix cada mòdul per a poder solucionar el problema. Aquestes poden ser més o menys intrusives en el sistema, segons el tipus de resposta implementada.

 

3. Información del sistema

Aquesta finestra ens ofereix d'una banda un resum sobre el sistema que tenim instal·lat, oferint informació sobre la versió de LliureX instal·lada, la subversió, el sabor instal·lat, etc. A més mostra dades sobre la mena de processador, memòria ram... També ens informa sobre les particions disponibles en el disc dur i ens mostra informació (en el cas que s'execute en un servidor) sobre la mena de servidor i el model utilitzat (centre o aula).
01 FAK VA ES

Si situem el ratolí sobre l'opció LliureX Meta podem obtindre informació addicional sobre els metapaquets que s'han instal·lat en l'equip:
02 FAK VA ES

 

De la mateixa manera, si situem el ratolí sobre cadascuna de les particions del disc dur, tindrem informació sobre el punt de muntatge d'aquesta partició:
03 FAK VA ES

4. Accés a la Xarxa

En aquesta finestra trobareu un xicotet test sobre la xarxa que ens pot donar una idea inicial d'on pot residir el problema. Primerament detectarà les targetes de xarxa disponibles que es mostraran dins del combo(caixa desplegable) i sobre aquest dispositiu podreu executar un test que us informarà de:

 • Si teniu connexió amb el servidor.
 • Si teniu accés a Internet.
 • Si el cable està connectat o no està enllaçat; o si pot estar mal endollat o la connexió del cable és defectuosa.
 • La velocitat de la targeta.
 • I l'adreça Ip de la targeta.

04 FAK VA ES

5. Disc Dur

Hi tindreu dues opcions:

 • Operacions sobre les particions, aquesta opció us dona accés al Gestor de Discos del sistema. Hi podreu crear, suprimir, comprovar, redimensionar i copiar les particions i els sistemes d'arxius.
 • Programar test d'integridad en la arrancada, el disc de sistema que esteu utilitzant pot ser programat per a realitzar un test d'integritat en l'arrancada per tal de reparar o marcar sectors defectuosos.

05 FAK VA ES

 

6. Epoptes

Dins de la secció del Epopotes hem inclòs un parell de problemes bastant habituals:

 • Renovar el certificat
 • Bloqueig d'Internet per part del Epoptes

 

6.1. Renovar el certificat

Hem detectat que de vegades, algun ordinador perd la capacitat de ser controlat per l'Epoptes. Ací trobareu una restauració del certificat amb el qual normalment se soluciona el problema.
06 FAK VA ES

6.2. Bloqueig d'Internet per part del Epoptes

Quan un professor o administrador de l'aula bloqueja un equip perquè no tinga eixida a internet, es genera una regla en el IpTables que denega totes les seues sol·licituds. Aquesta prohibició no queda registrada de manera visible dins del Epoptes amb el que no es pot saber si un equip aquesta bloquejat o no de manera senzilla. Hem dissenyat un xicotet control amb el qual un equip pot saber si es troba bloquejada la seua eixida a internet per culpa d'aqueixa regla del Control d'aula o no.

 

Bloqueo 01  


Per a aqueixa comprovació tan sols hem de donar-li al botó de revisar dins de la secció *Epoptes del First Aid Kit.

 

Bloqueo 02  

Bloqueo 04  

 

7. Sistema de arrancada.

En aquest apartat tenim dues opcions diferenciades:

 • Bloquejar l'edició del Grub amb contrasenya.
 • Eliminar animació de la barra d'arrancada.Com ambdues pertanyen a les opcions d'arrancada del sistema es troben dins del mateix apartat, i són tant aplicables a LlX19 com LlX21.

7.1. Bloquejar l'edició del Grub amb contrasenya.


Quan arrancada el sistema i càrrega la pantalla d'inici on triem el sistema amb com arrancar es denomina GRUB, ací podem editar el menú i arrancar el sistema muntant el disc dur amb opcions d'escriptura sense la necessitat de ser *root per a realitzar modificacions en el sistema. First Aid Kit posseeix una opció amb la qual evitar aquest problema d'usuaris avançats, així que després d'iniciar l'aplicació es fa un test per a veure si aquesta configurada el bloqueig amb contrasenya de base i mostra l'estat actual. Si no estava *preconfigurado anteriorment el botó mostra l'acció de "Activar" el bloqueig:

Grub 01  

A continuació se'ns mostra un cartell on haurem d'introduir un usuari amb el qual permetrem l'edició, l'usuari pot ser administrador, o del *LDAP  o bé un altre diferent, fins i tot inventat, amb una peculiaritat, no pot posseir espais en blanc, a més haurem de tindre en compte que la contrasenya serà *lliurexnet per defecte, per la qual cosa l'elecció de l'usuari serà molt important, per la qual cosa no ha de ser conegut.

Grub 02  

Una vegada introduït l'usuari el programa s'encarrega de realitzar tots els ajustos i canvis necessaris en el sistema per a bloquejar l'edició del *GRUB amb contrasenya, amb aqueix usuari com a únic editor, mostrant un resum del procés ben completat en el *First *Aid Kit i modificant el botó del Password de *GRUB a "Desactivar" per si es desitja revertir el procés.

Grub 03  

En l'última fase ens trobem amb l'opció de deixar el sistema en la situació inicial o sense contrasenya, només hem de desactivar la contrasenya i el programa farà els canvis necessaris mostrant-nos de nou un resum i canviant de nou el botó del *GRUB a "Activar" per si de nou volem bloquejar-lo amb contrasenya.

Grub 04  

7.2. Eliminar animació de la barra de arrancada.


A vegades s'ha donat el cas que, una vegada arrancat el sistema, l'animació d'arrancada no desapareix sinó que per algun estrany motiu continua visible al llarg de tota la sessió. Amb aquest programa la hi podreu eliminar.
07 FAK VA ES

8. APT

Aquesta pestanya ens permet:

 •  

Modificar els repositoris que utilitza el sistema per a actualitzar/instal·lar paquets, llançant l'eina Repoman

 • Activar o Desactivar el pinning

08 FAK VA ES

En el cas que vulguem desactivar el pinning, ens apareixerà un missatge per a confirmar l'acció:
09 FAK VA ES

Amb el pinning desactivat es mostrarà un missatge d'advertiment:
10 FAK VA ES

9. Nucli del sistema operatiu (Kernel)


Ací trobeu una de les opcions més interessants i que us ajudarà a definir el nucli que necessiteu per al vostre sistema. Hi podreu instal·lar , desinstal·lar o fixar el nucli que vulgueu per a arrancar.

11 FAK VA ES

En la part principal teniu la llista dels nuclis disponibles. Podreu filtrar-la afegint un patró a la caixa de text i aplicant el filtre.

12 FAK VA ES

A més, podeu mostrar els nuclis instal·lats sense la necessitat de buscar-los en el llistat un per un:

Altra de les opcions és la de triar el nucli amb què desitgeu arrancar el sistema per defecte. Ho fareu seleccionant la versió en el llistat i aplicant-lo després.
14 FAK VA ES

Altra de les opcions que us trobareu és la d'actualitzar el llistat de nuclis per si calguera llegir altra vegada la memòria cau dels nuclis disponible degut al canvi de repositoris o a qualsevol altra necessitat.
15 FAK VA ES

 

10. /NET

Aquest mòdul sols està disponible per als servidors i s'encarrega de solucionar els problemes que podeu trobar normalment en /net amb els fitxers dels usuaris. Hi Podeu fer:

 • Reparar les ACL. S'encarrega de revisar els permisos dels fitxers dels usuaris en /net, i els reescriu correctament. Aquesta acció és prou lenta i tarda prou de temps.
 • Regenerar els fitxers i carpetes locals. Si per algun error un usuari haguera perdut les carpetes essencials per al model d'aula o de centre, aquesta acció s'encarrega de regenerar-les.

16 FAK VA ES

 

10. Resetear passwd del PMB

Una de les últimes funcionalitats que s'han afegit recentment ha sigut la de poder reinicialitzar la passwd de l'usuari admin en el PMB. Primerament comprova que tenim el PMB instal·lat, si no és així apareix el botó ombrejat sense opció de ser executat. Per contra, si ho té instal·lat, podem des del botó executar el reinicialitze de la passwd. Només seran els usuaris administradors del sistema els que siguen capaços d'executar aquesta opció:

17 FAK VA ES  

Mastodon E-Mail