Carregant...
 

Edició de PDF

Moltes vegades tenim un fitxer PDF del qual només volem conservar unes determinades pàgines i a més en volem esborrar un text i afegir-hi alguna nota, fletxa, ressaltar un text, etc.


Tot açò ho podem fer fàcilment amb el libreoffice draw ja que permet obrir fitxers pdf i tractar-los como si foren fitxers de text.

 

1. Edició d'un fitxer PDF

2. Impressió sols de les pàgines que volem

 


Anem a veure un exemple:

 

1. Edició d'un fitxer PDF

 

Tenim un document en format PDF de 52 pàgines, de les quals només volem les pàgines 10,15 i 23; a més, a la pàgina 10 li volem afegir un quadre que tape el títol perquè l'alumne escriga el nom

 

01 Pdf Obriramb  

 

Una vegada obert el document, anem a la pàgina que volem editar i on volem afegir un quadre que tape el títol perquè l'alumne puga escriure el seu nom:

 

Triem la icona del rectangle i el dibuixem damunt de la zona que vulguem tapar.

 

02 Pdf Tapartext  

 

 

Ara canviarem el color del rectangle per a deixar-lo en blanc. Per a fer-ho,  clicarem damunt del requadre i mitjançant la barra d’eines canviarem el color de l’emplenament i de la línia del contorn.

 

03 Pdf Colorquadre  

 

Ara podrem escriure dins del rectangle simplement teclejant les lletres que desitgem

 

04 Pdf Textquadre  

 

Per tal de personalitzar el document abans d’utilitzar-lo, podem usar qualsevol de les altres eines que tenim a l’abast i dibuixar fletxes, cercles, text, etc.

 

 

2. Guardar sols les pàgines que ens interessen:


Anem al menú Fitxer i fem clic en l'opció "Exporta com a PDF"
 

05 Pdf Exportar  

 

Fem clic en l'opció "Pàgines" i escrivim, separades per una coma, les pàgines que volem traure, en aquest cas "10,15,23"

 

06 Pdf ExportarNumPagines  

 

Ara premerem el botó Exporta i triarem el nom i la carpeta on vulguem que es guarde el nou document, on estaran les modificacions que hem fet i les pàgines que hem triat.


© 2019, Generalitat 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Contacto