Carregant...
 

Easy Sites.

1. Introducció

Easy-Sites és una eina disponible en LliureX que permet a l'usuari crear de manera senzilla llocs web en la pàgina principal del servidor perquè puguen ser consultats des dels equips clients connectats a aquest.

D'aquesta forma poden “distribuir-se”, per exemple, continguts digitals o un altre tipus de contingut útil a l'hora d'impartir classe.

En LliureX 19 s'ha procedit a redissenyar per complet aquesta eina (que ja existia en versions anteriors de LliureX) i se l'ha dotada de noves funcionalitats.

 

2. Inici

Per a executar l'aplicació cal accedir al Menú>Administració de Lliurex>Zero-Center. 


01 LLxGuard VA
Una vegada dins del Zero-Center cal executar el zomandament Easy-Sites que es troba en la secció de “Configuració”.


02 CR MountMode VA
Després d'executar el zomandament es mostrarà una finestra perquè l'usuari s'identifique. Si l'usuari és correcte s'accedirà a l'aplicació.


03 EasySites VA

 

3. Creació d'un nou lloc web

Per a crear un nou lloc cal fer clic sobre el botó que corresponga de la barra de menú.


04 EasySites VA
A continuació s'obrirà un formulari per a crear el lloc. Els camps disponible són:


05 EasySites VA

 

 • Nom del lloc: nom curt per a identificar el lloc. Apareixerà en el bàner identificatiu del lloc en la pàgina principal del servidor. És un camp obligatori.
 • Descripció: comentari sobre el lloc. Es mostrarà quan es quan es pose el focus sobre el bàner en la pàgina principal del servidor. És opcional.
 • Carpeta per a sincronitzar el seu contingut: permet seleccionar la carpeta el contingut de la qual es mostrarà en el lloc. En fer-hi clic es mostrarà una finestra per a seleccionar la carpeta corresponent.

 

05a EasySites VA

 

 • Marca (Check) per a mostrar/ocultar el lloc: permet mostrar o ocultar el lloc en la pàgina principal del servidor. En crear un lloc, apareix marcat per defecte. Si es vol que el nou lloc no es mostre, caldrà fer clic sobre la marca per a desmarcar-lo.

 

05b EasySites VA

 

 • Personalització de la imatge del lloc: El lloc creat es mostrarà en la pàgina del servidor mitjançant un bàner identificatiu que contindrà el nom del lloc. És possible personalitzar aquest bàner si es modifiquen els següents paràmetres:
  • Imatge: En fer clic sobre la imatge es podrà seleccionar una imatge personalitzada. Si no se'n selecciona cap, s'utilitzarà la imatge per defecte per a identificar el lloc. 

 

06 EasySites VA
07 EasySites VA

 

 • Tipus de lletra: Si es fa clic sobre el selector de tipus de lletra es pot triar el tipus i mida del tipus de lletra amb què es mostrarà el nom del lloc dins de la imatge.

 

08 EasySites VA

 

 • Color del tipus de lletra: Si feu clic sobre el selector de color és possible triar el color del tipus de lletra amb què es mostrarà el nom del lloc dins de la imatge.

 

09 EasySites VA
Una vegada introduïda tota la informació, cal fer clic sobre “Aplica” per a crear el lloc. Si tot el procés finalitza correctament, el nou lloc apareixerà en la finestra principal d'Easy-Sites.


10 EasySites VA

 

Si s'accedeix a la pàgina principal del servidor se mostrarà el bàner del nou lloc (Si s'hi posa el focus es mostrarà la descripció del lloc que s'haja introduït en crear-lo).


11 EasySites VA
12 EasySites VA
En fer clic sobre el bàner s'accedirà al lloc creat.


13 EasySites VA

 

4. Creació d'un lloc web mitjançant el botó dret del ratolí

El nou Easy-Sites permet crear un nu lloc mitjançant el botó dret del ratolí.

Per a fer-ho, cal fer clic amb el botó dret del ratolí sobre la carpeta del contingut del nou lloc que es vulga crear. De la llista d'opcions que apareguen se seleccionarà l'opció de “Crea un lloc web en el servidor”.


19 EasySites VA

 

Es mostrarà la finestra d'inici de sessió d'Easy-Sites. Després d'introduir l'usuari i la contrasenya es mostrarà directament el formulari per a la creació del nou lloc on la carpeta del contingut ja es troba seleccionada.


20 EasySites VA

 

Després de completar la resta de la informació, el nou lloc  apareixerà en la finestra principal d'Easy-Sites.


21 EasySites VA

 

5. Gestió dels llocs web

Una vegada que s'haja creat el lloc, es possible realitzar-hi diferents tasques de gestió des de la finestra principal d'Easy-Sites. Les accions disponibles són:

 • Activa/Desactiva el lloc web: mitjançant el commutador(switch) disponible és possible desactivar el lloc perquè no es mostre en la pàgina principal del servidor.


22 EasySites VA
De la mateixa manera és possible tornar a activar el lloc perquè torne a estar accessible.


23 EasySites VA

 

 • Obri el lloc en el navegador: mitjançant aquesta acció és possible accedir al lloc web per a, per exemple, comprovar que el contingut que es mostra siga correcte encara que el lloc estiga desactivat.

 

14 EasySites VA

 

 • Obri la carpeta del lloc web: permet obrir la carpeta on es troben els fitxers del lloc per a afegir nous fitxers o eliminar-ne els existents. Només està disponible si Easy-Sites s'executa en un servidor.

 

15 EasySites VA

 

 • Sincronitza contingut nou: permet seleccionar una carpeta per a sincronitzar nou contingut per al lloc.

 

16 EasySites VA

 

 • Edita el lloc: amb aquesta acció s'accedeix al formulari d'edició on es poden modificar tots els elements del lloc: nom, descripció, sincronització del nou contingut, activació o desactivació del lloc i modificació el bàner identificatiu.

 

17 EasySites VA

 

 • Suprimeix el lloc web: permet eliminar un lloc creat anteriorment. En fer clic sobre aquesta acció es mostrarà un missatge d'advertència. Si es confirma l'acció el lloc s'eliminarà.

 

18 EasySites VA
 

Historial

Mastodon E-Mail