Carregant...
 

 Obsoleta
La informació d'aquesta pàgina és antiga. Pot ser que siga obsoleta.

Crear client

CREACIÓ DE LA IMATGE DE CLIENT

 

Versions
- LliureX 15.05

 

1.1. Requisits previs

 

Per a començar a utilitzar l'aplicació LliureX LMD cal disposar d'un servidor amb les característiques següents:

  1. Que s'haja instal·lat correctament.
  2. Que s'haja inicialitzat convenientment.
  3. Si volem crear una imatge de client nova, necessitem una còpia del repositori o repositoris de paquets a través del LliureX Mirror actualitzat (per a incorporar les últimes correccions i millores)

 

 

1.2. Passos que cal seguir (videoguia)

 

Per a arrancar l'aplicació hem d'accedir a través del menú Aplicacions -> Administració de LliureX -> Gestor de LliureX LTSP:

 

Crear Cliente 1 Val  

En arrancar l'aplicació es mostra una finestra en què hem d'introduir un usuari i contasenya amb permisos d'administració, a més de l'adreça IP o nom del servidor (aquest ja es mostra per defecte). Per a acabar, polsem el botó Entra.

 
Crear Cliente 2 Val

 

Una vegada validat, es mostra una finestra amb pestanyes en la part superior.
 
Crear Cliente 3 Val

 

Des de la primera pestanya podem realitzar totes les operacions relacionades amb la gestió d'imatges: creació, edició, eliminació i selecció d'opcions d'arrancada. Polsem el botó Imatge nova i es mostra la finestra següent:

 
Crear Cliente 4 Val


Ací hem d'indicar el nom de la imatge, una descripció breu i el sabor (plantilla) que volem, i polsar el botó Crea. En aquest moment, podem observar un diàleg amb el progrés de la creació de la imatge (el procés sol ser prou lent).

 
Crear Cliente 5 Val


En finalitzar, apareix una notificació que indica que el procés ha finalitzat correctament.

 

Crear Cliente 6 Val

 

A més, i encara que no disposem de rèplica per a crear imatges, se'ns oferix l'opció de crear una imatge mínima de client lleuger (videoguia), perquè els clients es connecten directament al servidor. Si el que volem és tindre una imatge únicament de client lleuger, aquest mecanisme ens permet obtindre-la ràpidament sense necessitat de disposar de la rèplica.

 
Crear Cliente 7 Val  Si polsem el botó Sí! Sembla fantàstic!, començarà el procés de creació, el qual finalitzarà amb un missatge com el que es mostra a continuació:

 
Crear Cliente 7 Val

Historial

Mastodon E-Mail