Carregant...
 

Cloudbook (ODE).

1. Introducció

Cloudbook és una eina dissenyada per l'equip de desenvolupament de LliureX que permet la creació de recursos educatius que poden ser exportats a  format html i webzip per a la seua distribució.
2. Descàrregues


Windows 32
Windows 64
Linux 32
Linux 64 bits
 

3. Accés al Cloudbook

 

Per a executar l'aplicació des de LliureX cal accedir al Menú>Creació de Recursos Digitals>Cloudbook.

 

01 CB Acceso ES  

En MacOS podreu accedir des d'aplicacions en finder i en Windows podreu accedir des del menú d'inici > Cloudbook > Cloudbook

4. Descripció general

 

En accedir al Cloudbook per primera vegada apareixerà una finestra per a crear, obrir o importar un projecte. En aquest cas inicial crearem un projecte des de Nou Projecte

 
02 CB Inicio ES

Cal introduir el nom del projecte i després acceptar

03 CB Nuevo ES

apareixerà la finestra principal del Cloudbook amb els següents elements:

04 CB VistaGeneral ES

 

 • Barra de menú (1):  conté les opcions per a gestionar el projecte: Crea,guarda, exporta…, i també la possibilitat d'inserir elements no tan comuns.
 • Barra d'eines (2):  mostra components que poden ser utilitzats a l'hora d'elaborar un recurs educatiu. A l'apartat següent es descriuran  amb més detall.
 • Arbre de seccions (3):  mostra l'arbre amb les seccions que conté el projecte. Permet crear noves seccions, així com navegar-hi. S'explicarà amb més detall en punts posteriors d'aquest article.
 • Llenç (4): és la zona on s'elabora el recurs educatiu. Cada secció compta amb el seu propi llenç i mostra en cada moment el llenç que correspon a la secció activa.

5. Components disponibles

 
Per a l'elaboració dels recursos educatius, Cloubook ofereix una sèrie de components disponibles en la barra d'eines que s'ha esmentat en l'apartat anterior.


06 CB Componentes ES


Els components també estan disponibles en l'opció Insereix de la barra de menú.


06 CB Componentes2 ES


De forma general, per a utilitzar un component n'hi ha prou amb fer clic a la icona corresponent de la barra d'eines i seguir les instruccions que puguen aparéixer; en fer això, el component es mostrarà en el llenç de la secció activa.

En fer clic sobre el component, es mostrarà, a la part superior, una barra d'eines amb opcions per a editar, eliminar, superposar, anteposar i duplicar.

A més, al cantó inferior esquerre es mostrarà una icona que permetrà canviar l'orientació del component al llenç. Al cantó inferior dret apareixerà un botó que permetrà redimensionar el component.

06 CB Componentes3 ES
 

Per a desplaçar el component pel llenç, n'hi ha prou amb fer clic en la barra d'eines i amb el botó premut, arrossegar-lo fins a la posició desitjada. 

Quant als components disponibles, són els següents (d'esquerra a dreta):

 • Component Text: es tracta d'un quadre que permet introduir-hi el text desitjat. En fer-hi doble clic, s'hi mostrarà una barra d'eines que permetrà donar format al text introduït. A més, hi apareixerà un fragment del text seleccionat; això indica que es podrà modificar el contingut del quadre de text.


07 CB Texto ES

 

 • Component Imatge: permet inserir una imatge en el llenç. S'hi mostrarà un quadre de diàleg per a seleccionar el fitxer de la imatge que es desitge inserir.


08 CB Imagen ES


Després de seleccionar el fitxer i fer clic en el botó Insereix, la imatge apareixerà al llenç de la selecció activa.

 

09 CB Imagen2 ES

 

Si en redimensionar la imatge premem la tecla majúscula, veurem que les proporcions de la imatge es mantenen.

 

 • Component Àudio: Similar a l'anterior. En aquest cas permet afegir al llenç un fitxer d'àudio. Després de seleccionar el fitxer corresponent, es mostrarà al llenç. Els formats admesos són mp3, wav en la majoria de navegadors i Ogg sols en Firefox, Chrome i Opera.10 CB Audio ES

 

 • Component Vídeo: Similar a l'anterior. En aquest cas, permet afegir al llenç un fitxer de vídeo. Després de seleccionar el fitxer corresponent es mostrarà al llenç. Els formats admesos en aquest cas són mp4 en tots els navegadors, mentre que webM i ogg queden reservats per a Chrome, Firefox i Opera.


11 CB Video ES

 

 • Component Activitat d'Omplir buits: aquest component permet generar una activitat que consisteix en un text amb buits que s'han d'omplir. 


12 CB ActividadRellena ES

 

Per a configurar l'activitat, cal fer clic sobre l'opció d'editar de la barra d'eines on es mostrarà un quadre de diàleg on es podran introduir el títol de l'activitat i el seu text. Per a l'ocultació d'una paraula, cal seleccionar-la, fer clic en el botó corresponent (1), i la paraula quedarà emmarcada en roig. Cal anar amb compte perquè si se selecciona una coma o un espai, l'activitat esperarà que s'introduïsca també aquesta coma o aquest espai.


13 CB ActividadRellena2 ES

 

 • Component Activitat Resposta múltiple: Permet afegir un activitat que consisteix en una pregunta en què caldrà marcar les opcions correctes d'una sèrie de respostes disponibles. En seleccionar aquest component es mostrarà un quadre de diàleg per a indicar quantes respostes tindrà la pregunta (posteriorment se n'hi podran afegir més).


15 CB Check ES

 

A continuació es mostrarà l'activitat al llenç.

 

16 CB CheckB ES


Per a editar-la cal fer-hi clic per a seleccionar-la i prémer el botó d'edició ( Llapis ) . Una vegada en mode edició, s'hi podrà escriure la pregunta o la descripció del test, cadascuna de les respostes en les quals caldrà indicar quines són les correctes (marcant la casella de selecció corresponent) i s'hi podrà afegir o eliminar respostes. Existeix l'opció que cap en siga correcta, motiu pel qual no existeix l'opció de marcar-les totes com a vàlides.

 

16 CB CheckB2 ES

 

 

 • Component Activitat Resposta única: és similar a l'anterior però en aquest cas només hi ha una resposta vàlida.


18 CB RB


19 CB RB2 ES

 

 • Component Hiperenllaç: Permet incrustar en el llenç un enllaç a un web extern de forma que aquest s'hi mostre. En seleccionar-lo es mostrarà un quadre de diàleg per a introduir-hi l'URL del web que s'hi vol incrustar.


22 CB URL ES


Després d'introduir l'URL( ha de tindre el format http://www.lliurex.net ), es mostrarà al llenç el contingut corresponent:


23 CB URL2 ES  

Pot succeir que el web on estem enllaçant  no permeta incrustacions externes, com és el cas, per exemple, de http://www.google.es. Això provocarà que aparega una imatge com la que es mostra a continuació. En aquest tipus de casos no es pot fer res perquè s'escapa al control de l'usuari.

 
Fallo Url

 

 • Component Vídeo de YouTube: Permet incrustar al llenç un enllaç de vídeo de YouTube. Es mostrarà un quadre de diàleg per a introduir l'URL corresponent.


24 CB Youtube ES


Cal assenyalar que NO tots els vídeos poden ser reproduïts fora de YouTube, circumstància que depén de les opcions elegides per la persona que els va publicar. En aquest cas, igual que en l'anterior, no es pot fer res per a solucionar-ho ,llevat d'utilitzar el component de vídeo i que siguem nosaltres els que proporcionem el vídeo.

 
Fallo Youtube


 

6. Gestió de les seccions


Els projectes elaborats en Cloudbook es componen de seccions sobre els llenços de les quals es van inserint els diferents components que formen l'activitat. Òbviament, en el llenç d'una secció pot haver-hi múltiples components d'igual manera que un projecte pot constar d'una única secció.

En la zona esquerra de la finestra principal del cloudbook es mostra l'arbre amb les seccions que tinga el projecte. Per defecte apareix una secció. A l'esquerra es mostra l'índex de la secció (aquest índex és automàtic i no pot canviar-se). En el centre es mostra el nom de la secció (en fer-hi clic es pot canviar).


25 CB Seccion Name ES


Si es fa clic en el cantó dret de la secció, es mostrarà una llista d'opcions que permetrà crear una nova secció, una nova subsecció, esborrar, etc.

26 CB Secion Opciones ES

 

Per a canviar de secció, cal fer clic sobre aquesta, que mostrarà el seu llenç perquè afegim components nous.

 

31 CB Opciones Exportacion Ejemplo ES

 

7. Exportació del projecte

 
Una vegada elaborat el projecte, pot ser exportat en 2 formats HTML o WebZIP per facilitar la seua distribució.

Les opcions d'exportació es troben en la barra de menú.

 

28 CB Opciones Exportacion ES

 

Si s'exporta a HTML es mostrarà un quadre de diàleg per a indicar la carpeta on es generarà el fitxer html (Per defecte index.html)


29 CB Opciones Exportacion Html ES


Una vegada generat el fitxer html, si s'executa, tindrà un aspecte similar a aquest.

 

32 CB Opciones Exportacion Ejemplo HMTL ES

 

 

Com s'ha comentat, l'altra opció d'exportació disponible és WebZIP. Si se selecciona, caldrà indicar el nom del fitxer zip que es generarà. El resultat és un zip que conté un fitxer HTML amb el contingut del projecte. Aquest format és especialment útil per a incrustar-lo en plataformes d'educació en línia (E-learning) com Aules ( Moodle ) o similars.

 

33 CB Opciones Exportacion Ejemplo ZIP ES  

Mastodon E-Mail