Carregant...
 

Classroom Mount Mode.

1. Introducció

En versions anteriors de LliureX hi havia un únic mode de muntatge (modeComplet) per als usuaris de l'aula segons el qual per a cada usuari hi havia 2 punts de muntatge visibles: la carpeta Documents i l'Escriptori on l'usuari podia deixar els fitxers que volia que es copiaren en el servidor. Aquest model anava associat als perfils mòbils (personalització de l'escriptori, configuració d'aplicacions, historial de Firefox…) de cada usuari.

En aquesta nova versió de LliureX s'ha definit un nou mode de muntatge més bàsic (mode Lite) en què l'únic punt de muntatge visible per a cada usuari és la carpeta Documents. A més existeix la possibilitat de no utilitzar els perfils mòbils. Amb aquest model es pretén minimitzar la càrrega de xarxa en l'aula i no treballar directament en l'escriptori com a punt de muntatge.

Totes dues maneres de muntatge són compatibles i poden ser habilitades o inhabilitades en funció de les necessitats de l'usuari.

El mode de muntatge que s'aplicarà en l'aula s'establirà en el servidor. Per a això, s'ha desenvolupat l'aplicació Classroom Mount Mode que permet a l'administrador de l'aula realitzar de forma senzilla aquesta gestió.

2. Inici

Per a executar l'aplicació cal accedir al Menú>Administració de Lliurex>Zero-Center.

  01 LLxGuard VA

 

Una vegada dins del Zero-Center s'ha d'executar el zomandament de ClassRoom Mount Mode que es troba en la secció de “Configuració”.

 

02 CR MountMode VA

 

Després d'executar el zomandament, es visualitzarà una finestra perquè l'usuari s'identifique. Si l'usuari és correcte, s'accedirà a l'aplicació.

 

03 CR MountMode VA

3. Gestió dels modes de muntatge

En accedir a l'aplicació es mostra el mode de muntatge que s'haja configurat (per defecte és el mode Complet). Junt al mode de muntatge s'indica si els perfils mòbils estan activats o no.

 

04 CR MountMode VA

 

Per a canviar  el mode de muntatge cal fer clic damunt del botó de configuració i seleccionar el mode que es vulga aplicar entre els 2 disponibles: Complet o Lite.

 

05 CR MountMode VA

 

Si se selecciona el mode Lite, existeix la possibilitat de desactivar els perfils mòbils.

 

06 CR MountMode VA

 

Una vegada seleccionades les opcions que es vulguen establir en l'aula, cal fer clic damunt del botó “Aplica” perquè el mode de muntatge seleccionat i l'ús de perfils mòbils s'apliquen quan els usuaris inicien la sessió en els equips connectats al servidor.

 

07 CR MountMode VA

 

Si s'estableix el mode Lite, quan l'usuari inicie sessió, veurà en l'escriptori una carpeta anomenada “Documents de xarxa”.

 

10 CR VA

 

Únicament els fitxers guardats en aquesta carpeta es copiaran en el servidor perquè estiguen sempre accessibles, independentment de l'equip utilitzat per l'usuari.

Si en eixir de l'aplicació es detecta que s'han realitzat canvis en el mode de muntatge però no s'han aplicat, es mostrarà un missatge d'alerta perquè l'usuari puga cancel·lar l'eixida i aplicar-los. Si s'ix de l'aplicació sense aplicar els canvis, aquests s'hi perdran i es mantindrà la configuració que ja existia prèviament.

 

08 CR MountMode VA

 

 Nota
Els perfils mòbils només poden desactivar-se quan s'estableix el mode Lite. En cas de seleccionar el mode Complet, els perfils mòbils s'activaran automàticament i no existirà l'opció de desactivar-los.

 

 Nota
Si el canvi del mode de muntatge es realitza quan els usuaris ja han iniciat sessió en el client, caldrà que aquests tanquen i tornen a iniciar sessió perquè s'aplique el canvi..

 

Mastodon E-Mail