Carregant...
 

Centre de Control de LliureX (Zero Center)

1. Introducció


El Centre de Control de LliureX (Zero Center) és una potent eina del sistema que facilita enormement la tasca de gestionar tant el programari instal·lat com determinats aspectes de configuració en ordinadors LliureX. Les opcions disponibles seran diferents depenent del perfil amb el qual s'accedisca a l'equip (docent, alumnat, administrador...) i de l'adaptació LliureX (sabor) instal·lat (escriptori, servidor, client...).
Zero Center es troba accessible des del menú d'inici:  

001 Zero

 

Es basa en una combinació d’scripts i programes coneguda com a Zomandaments. Hi ha zomandaments per a configurar el nostre servidor, instal·lar programes o simplement com a vies alternatives d'entrada per a altres programes. Cada zomandament es representa amb una imatge i un breu text descriptiu que es mostra en passar el punter del ratolí sobre la imatge en qüestió:


01 ZeroCenter VA ES

02 ZeroCenter VA ES

 

2. Navegació i cerca

A causa de la gran quantitat de zomandaments presents i al fet que cada vegada s'afigen mes a les diferents seccions, el Zero-Center presenta d'una banda una estructura basada en un arbre plegable per a facilitar la seua organització:
03 ZeroCenter VA ES

04 ZeroCenter VA ES

i, d'altra banda, un filtre per a mostrar el zomandament que busquem:
05 ZeroCenter VA ES

Per a executar un zomandament, n'hi ha prou amb fer clic sobre aquest.

3. Zomandaments

Podem trobar zomandaments de diversos tipus. Alguns sols podran ser executats en un sabor concret de LliureX, uns altres estan pensats per als serveis tècnics, o per a suportar maquinari que no rep cap mena de manteniment per part del fabricant, com les pissarres digitals. D'altra banda, els zomandaments disponibles seran diferents segons el perfil amb el qual s'haja accedit al sistema: uns certs zomandaments només es trobaran disponibles per al perfil d'administració. Addicionalment, es diferencia entre professorat i alumnat, disposant aquests últims d'un accés més limitat.

 

En la següent llista al costat de cada zomandament es detallarà si està restringit a un sabor o fi en concret.

3.1. Sistema

En aquest apartat es troben els zomandaments destinats a tasques d'administració del sistema ja siga a nivell local com a nivell de xarxa. Depenent del sabor es mostraran uns zomandaments o altres.
06 ZeroCenter VA ES

3.1.1. LliureX Guard

Blocador de contingut web. Impedeix l'accés a pàgines web bloquejant les adreces a nivell de DNS. Més informació

3.1.2. Admin Center

Zomandament exclusiu per als equips amb el sabor servidor o client instal·lat. Des d'ací podem accedir a la web d'administració del servidor LliureX on tindrem accés a les opcions d’LTSP i instal·lació en xarxa. Més informació

3.1.3. Server Wizard

Zomandament exclusiu per als equips amb el sabor servidor instal·lat. Configura el servidor i és part imprescindible a l'hora de realitzar una instal·lació. Més informació

3.1.4. LliureX Mirror

Zomandament exclusiu per als equips amb el sabor servidor instal·lat. Crea un repositori en el servidor rèplica de l'oficial de LliureX. D'aquesta manera els ordinadors de la xarxa poden usar-lo com a repositori sense necessitat d'accedir a internet. Més informació

3.1.5. LliureX Remote Installer

Zomandament exclusiu per als equips amb el sabor servidor o client instal·lat. Instal·la tot tipus d'aplicacions en els equips de l'aula directament des del servidor. Més informació

3.1.6. LLUM

Zomandament exclusiu per als equips amb el sabor servidor o client instal·lat. La gestió d'usuaris de LliureX permet configurar tots els aspectes relacionats d'una forma summament senzilla. Més informació

3.1.7. Dr. Valentin

Eina de diagnòstic i recollida d'informació del sistema perquè el personal tècnic de LliureX puga diagnosticar remotament problemes amb el servidor. Més informació

3.1.8. Selector de sabors

En alguns casos és possible canviar la versió del sistema instal·lada per a poder reconvertir ordinadors sense haver de tornar a instal·lar el sistema des de zero.. Més informació

3.1.9. Open SysClone

Zomandament exclusiu per als equips amb el sabor servidor. Una eina optimitzada per a realitzar la clonació d'ordinadors dins d’un model de centre. Més informació

3.1.10. LliureX Backup

Zomandament exclusiu per als equips amb el sabor servidor o client instal·lat. Eina de còpies de seguretat del servidor. Més informació

3.1.11. LliureX UP

Actualitzador i mantenidor del sistema. Actualitza el programari de l'equip i s'assegura que les actualitzacions generen el menor tipus de problemes encara quan tinguem diferents repositoris més enllà dels oficials. Més informació

3.1.12.  Dpkg-Unlocker

Utilitat per a desbloquejar la instal·lació de programari en el cas que es trobe bloquejada. Més informació

3.1.13. Integració LliureX-CDC

Permet gestiona la integració de l'equip amb el CDC per a permetre que els usuaris usen la seua identitat digital per a iniciar sessió en l'equip. Més informació

3.1.14. Eines d'accesibilitat

Zomandament que permet instal·laralgunes eines relacionades amb l'accessibilitat (disponible a partir de LliureX 21). Més informació

3.2. Configuració

En aquesta secció es troben els zomandaments que permeten fer tasques de configuració del sistema tant a nivell local com a nivell de xarxa. Els zomandaments que es mostren en aquest bloc dependrà del sabor instal·lat en l'equip.
07 ZeroCenter VA ES

3.2.1. Shutdowner

Permet establir una hora d'apagada per a tots els ordinadors de l'aula. Més informació

3.2.2. Lliurex Moving

Zomandament exclusiu per als equips amb el sabor servidor o client instal·lat. Els perfils mòbils són els que permeten que un usuari o usuària tinga accés a tots els seus documents indistintament de l'ordinador que es trobe usant. Des d'ací poden configurar-se aspectes relacionats amb aquests. Més informació

3.2.3. Easy Sites

Zomandament exclusiu per als equips amb el sabor servidor o client instal·lat. Eina per a la publicació de contingut web en la pàgina del servidor. Més informació

3.2.4. JClic Reports

Zomandament exclusiu per als equips amb el sabor servidor instal·lat. Configuració del client per al servidor d'informes de JClic. Més informació

3.2.5. Cd Locker

Zomandament exclusiu per als equips amb el sabor servidor o client instal·lat. Bloqueja l'accés a la safata de les unitats òptiques dels ordinadors de la xarxa. És a dir: podem impedir que s'òbriguen en prémer el botó d'obrir safata de les pròpies unitats. Més informació

3.2.6. Home Eraser

Zomandament exclusiu per als equips amb el sabor servidor instal·lat. Elimina el contingut dels usuaris presents en el servidor sense eliminar els comptes d'usuari. Més informació

3.2.7. Classroom Mount Mode

Zomandament exclusiu per als equips amb el sabor servidor o client instal·lat. Eina per a configurar el Model de Muntatge Lite. Més informació

3.2.8. Classroom Mount Mode Override

Zomandament exclusiu per als equips amb el sabor client instal·lat. Eina per a configurar el Model de Muntatge Lite sobreescrivint la configuració realitzada pel servidor. ((Classroom Mount Mode Override.|Més informació)

3.2.9. First Aid Kit

Al costat de Dr. Valentin és l'altra eina per al tractament d'errors d'un ordinador amb LliureX. Canviar el nucli, modificar l'arrancada per defecte ... són només algunes de les funcions que ofereix. Més informació

3.2.10. Desktop Layout

LliureX s'ofereix amb dos possibles esquemes d'escriptori; és a dir, amb dues possibles disposicions de barra de llançadors, menú d'inici, etc. en l'escriptori. A més, podem restablir l'escriptori si en algun moment modifiquem alguna cosa i volem restablir-ne l'aspecte per defecte. Més informació

3.2.11. Java Panel

Gestiona les diferents versions de Java disponibles per a l'ordinador així com la versió que s'usarà. Més informació

3.2.12. Guest Account

Permet crear un compte de convidat en l'ordinador. Més informació

3.2.13. LliureX Touch

Activa el teclat virtual en pantalla que apareixerà de manera automàtica quan siga necessari, millorant així l'experiència amb dispositius tàctils. Més informació

3.2.14. Perfil Reset

Reinicia totes les configuracions de totes les aplicacions de l'usuari. Més informació

3.2.15.  Conky

Eina que permet configurar un panell amb diversos paràmetres per a facilitar el monitoratge de l'equip. ((Configurador del monitor del sistema Conky.|Més informació)

3.3. Xarxa

En aquesta secció es troben els zomandaments que permeten fer tasques relacionades amb la gestió de la xarxa
08 ZeroCenter VA ES

3.3.1. Gestor d’encaminament

Zomandament exclusiu per als equips amb el sabor servidor instal·lat. Activa o desactiva l'ús de NAT i/o encaminament en el servidor. Més informació

3.3.2. Lliurex Mirror Redirect

Zomandament exclusiu per als equips amb el sabor servidor instal·lat. Permet usar la rèplica d'un servidor mestre des d'un servidor secundari, Més informació.

3.3.3. Lliurex CSSH

Zomandament exclusiu per als equips amb el sabor servidor o client instal·lat. Obri una terminal remota per ssh a tots els clients de la xarxa permetent alhora executar comandaments de forma simultània en tots aquests.

3.3.4. Netconf

Zomandament exclusiu per als equips amb el sabor servidor instal·lat. Configura la xarxa.

3.3.5. Wifi- GVA-Control

Zomandament que permet executar l'eina per a configurar la connexió a les Wifis educatives de la GVA (disponible a partir de LliureX 21) Més informació

3.4. Serveis

En aquest apartat del Zero-Center es mostren els zomandaments que permeten instal·lar determinats serveis en el servidor.
09 ZeroCenter VA ES

Aquesta secció només es troba disponible en servidors.

3.4.1. Jitsi

Instal·la i configura un servidor de videoconferència Jitsi en el servidor. Més informació

3.4.2. News Installer

Permet la instal·lació de LliureX News, un programari per a publicar notícies rellevants des del servidor. Més informació

3.4.3. NextCloud

Dona accés als ordinadors de la xarxa en un servei de núvol propi en el servidor. Més informació

3.4.4. OpenMeetings

Anteriorment conegut com a LliurexLabs, és una eina d'aula virtual per al model de centre. Més informació

3.4.5. PMB

Un dels millors programes a nivell mundial de gestió de biblioteques disponible com a zomandament. Més informació

3.4.6. FreeRadius

Configura i integra un servidor Freeradius dins del servidor. Més informació

3.4.7. LlixHoot

Clon del conegut Kahoot per a ús dins de la aula. Més informació

3.4.8. Moodle

Desplega tota la potència de Moodle en el servidor. Més informació

3.4.9. Jellyfinn

Potent servidor per a la catalogació i transmissió de continguts a través d’una xarxa (reproducció en línia)

3.5. Suport de maquinari

Proporciona zomandaments que permeten instal·lar el programari necessari per a poder utilitzar uns certs dispositius
10 ZeroCenter VA ES

3.5.1. Chromecast

Permet comunicar-se amb un dispositiu compatible amb Chromecast.

3.5.2. DNI Electrònic

Instal·la tot el necessari per a l'ús del DNI-E.

3.5.3. Fonts Escolars

Diverses tipografies per a usar-les a l'aula.

3.5.4. DVD

Instal·la els còdecs per a la reproducció de DVD i DivX.

3.5.5. Docker

Contenidors d'una forma senzilla.

3.5.6. Midi

Còdecs per a midi.

3.5.7. Promethean ActivBoard

Controladors i programari per a l'ús de les pissarres Promethean.

3.5.8. SMART

Controladors i programari per a l'ús de les pissarres SMART. Més informació

3.5.9. StarBoard

Controladors i programari per l’ús de les pissarres StarBoard de Hitachi. Més informació

3.5.10. RoboLliureX

Zomandament que permet instal·lar una eina per a programar robots de Lego (disponible a partir de LliureX 21)

3.5.11. Oliplus

Zomandament per a instal·lar unes certes eines relacionades amb l'ús d'impressores de l'empresa Oliplus (disponible a partir de LliureX 21)

3.6. Programari

En aquesta secció es mostren gran nombre de zomandaments que faciliten la instal·lació de determinats programes.
11 ZeroCenter VA ES

Alguns dels zomandaments disponibles són:

 • Bell Scheduler: Gestor de les alarmes del centre.Més informació
 • AutoFirma: permet instal·lar l'aplicació per a la signatura digital de documents
 • Nextcloud Desktop: instal·la l'aplicació per a integrar el nextcloud en l'escriptori
 • Arasuite: Eines per a comunicació pictogràfica.
 • Wine: Permet executar algunes aplicacions d'un altre sistema operatiu en LliureX.
 • Tecnología: ofereix una llista de programes relacionats amb aquesta matèria tal com: arduino-ide, visualino...
 • Impressió 3D: ofereix una llista de programes per a la impressió *3d: Slicer 3d, Cura..
 • Utilitats d'aula: llista de programes amb utilitats per a l'aula. Més informació
 • Fusion Inventory: facilita la instal·lació de l'agent d'inventari de la GVA
 • AnyDesk: instal·la l'eina d'escriptori remot usada pel SAI
 • Lumi: per a l'elaboració de recursos H5P
 • Eines de virtualització: per a facilitar la instal·lació de Qemu i Oracle Virtual Box
 • Calibre: un gestor i organitzador de llibres electrònics
 • Anaconda: plataforma per a desenvolupar i implementar solucions en python
 • GanttProject: programari per a la gestió de projectes

 

3.7. Cicles Formatius

Està secció es mostra a partir de LliureX 21, per a agrupar els zomandaments que permeten instal·lar eines usades en uns certs cicles formatius.
12 ZeroCenter VA ES

3.7.1. FP Administratiu

Instal·la els programes d'administració. En versions anteriors a LliureX 21 aquest zomandament es mostra en la secció Programari. Més informació!!# Internet

3.7.2. FP Electrònica

Instal·la programes usats en electrònica. En versions anteriors a LliureX 21 aquest zomandament es mostra en la secció Programari. Més informació

3.7.3. FP Informàtica

Instal·la programes usats en informàtica. En versions anteriors a LliureX 21 aquest zomandament es mostra en la secció Programari. Més informació

3.8. Internet

En aquesta secció es mostren zomandaments per a la instal·lació d'eines web

13 ZeroCenter VA ES

3.8.1. ITACA

Accés a l'aplicació ITACA per a l'administració dels centres.

3.8.2. Chrome

Instal·la el navegador Google Chrome.

3.8.3. Skype

Instal·la el client oficial d’Skype.

3.8.4. Telegram

L'instal·lador de Telegram per a LliureX

3.8.5. Spotify

Ús del servei de l’Spotify amb el client oficial

3.8.6. Teams

Instal·lador de Microsoft Teams

3.8.7. Webex

Facilita la instal·lació de l'aplicació per a vídeo-conferencia Webex

3.8.8. Lliurex-OneDrive

Permet instal·lar el client de OneDrive. Més informació

3.9. Multimèdia

Està secció es mostra a partir de LliureX 21, per a agrupar els zomandaments que permeten instal·lar eines multimèdia. 
14 ZeroCenter VA ES

3.9.1. Fotografia

Llesta de programes relacionats amb aquesta disciplina com per exemple: DarkTable, Hugin...

3.9.2. Llx-Edition-Studio

Conjunt d'utilitats per a l'enregistrament de vídeo-tutorials, podcast... En versions anteriors a LliureX 21 aquest zomandament es mostra en la secció Programari. Més informació

3.9.3. Mixxx

Instal·la l'aplicació de DJ Mixxx. En versions anteriors a LliureX 21 es mostra en la secció Programari.

3.9.4. Útils Media

Relació de programes relacionats amb multimèdia. Mes informació

3.9.5. Krita

Eina per al dibuix artístic. En versions anteriors a LliureX 21 aquest zomandament es mostra en la secció Programari.

3.9.6. LMMS

Facilita la instal·lació de Linux Multimèdia Studio. En versions anteriors a LliureX 21 aquest zomandament es mostra en la secció Programari.

3.9.7. OBS Studio

Permet instal·lar aquesta eina per a lenregistrament de vídeos i la seua transmissió per Internet. En versions anteriors a LliureX 21 aquest zomandament es mostra en la secció Programari.

3.9.8. Música

Ofereix una llista de programes relacionats amb aquesta matèria com: Ardour, Carla, Musescore3...

3.10.  Recursos

Secció que agrupa els zomandaments que permeten la instal·lació de recursos educatius

15 ZeroCenter VA ES

3.10.1.  Jclic

Complet programa per a crear contingut educatiu i plantejar exercicis de tota mena als alumnes. Més informació

3.10.2. Recursos educatius

Col·lecció de diversos recursos educatius.Disponible a partir de LliureX 21. Més informació

3.10.3. Recursos per a xiquets

Relació de recursos destinats a les primeres etapes educatives. Disponible a partir de LliureX 21. Més informació

3.10.4. Recursos lúdic-educatius

Col·lecció de recursos lúdic-educatius. Disponible a partir de LliureX 21. ((Recusos didàctics|Més informació

 

Mastodon E-Mail