Carregant...
 

Bell Scheduler en Bionic.

1. Introducció

El Bell Scheduler és una aplicació destinada a programar alarmes que reproduiran el so que s'haja associat a cada alarma. El paquet s'anomena bell-scheduler i es pot instal·lar mitjançant apt-get, synaptic , des de la Lliurex-Store o des del zomando que existeix en la secció "Software" del Zero-Center.BS Store Va

53 BellScheduler VA

 

 

 Nota
Una vegada instal·lada l'aplicació, el zomando que s'ha utilitzat per a instal·lar-la permetrà accedir a Bell-Scheduler.


 

2. Inici

Per a executar l'aplicació cal accedir a Menú>Accessoris>Bell Scheduler.02 BellScheduler VA

 

Es mostrarà una pantalla per a introduir l'usuari i la contrasenya.03 BellScheduler VA


Si la identificació és correcta s'accedirà a la finestra principal de l'aplicació.

També és possible executar el Bell-Scheduler des de l'ordre zomando que hi ha en la secció "Programari" del Zero-Center.


04 BellScheduler VA

 

3. Utilització

El Bell Scheduler permet crear alarmes, importar una llista d'alarmes prèviament creada o guardar la llista d'alarmes que s'hagen creat.

Una vegada creada l'alarma es pot editar, activar/desactivar i eliminar.

A continuació es descriuen amb més detall aquestes funcionalitats.

 

3.1. Creació d'una alarma

Per a crear una alarma, cal fer clic sobre el botó corresponent.


05 BellScheduler VAS'obrirà una pantalla per a introduir les dades necessàries per a donar d'alta una alarma.


06 BellScheduler VALes dades que s'han d'introduir per a crear l'alarma són les següents:

 • Hora i dia a què es vol programar l'alarma


07 BellScheduler VA

 

 • Un nom identificatiu
 • Una imatge que s'associarà a l'alarma: pot ser una imatge de la llista que ofereix el Bell Scheduler o un altre fitxer seleccionat per l'usuari.


08 BellScheduler VA

 

 • El so que es reproduirà quan s'execute l'alarma, es pot triar entre tres opcions:
  • Un fitxer d'àudio/vídeo
  • Una carpeta amb fitxers d'àudio/vídeo de la qual, cada vegada que s'execute l'alarma, se seleccionarà automàticament un dels fitxers existents de forma aleatòria.
  • Un URL de YouTube
  • Una llista d'URL de Youtube (creada mitjançant un fitxer de text sense format) d'on cada vegada que s'execute l'alarma se seleccionarà automàticament i de forma aleatòria un dels url existents en la llista indicada


09 BellScheduler VA

 

En el cas de seleccionar l'opció "Fitxer de so" , després de seleccionar el fitxer corresponent s'activarà l'opció "Copia el fitxer de so a la carpeta interna". Mitjançant aquesta opció es pot indicar al Bell-Scheduler que el fitxer de so siga copiat o no en una carpeta interna de l'aplicació.

Es recomana marcar l'opció per garantir que l'alarma sone, independentment de l'usuari que la va crear o la va editar, i també es recomana incloure els fitxers d'àudio associats a les alarmes quan es realitze una exportació d'aquestes.

 

54 BellScheduler VA

 

 

 • El segon a partir del qual es començarà reproduir el so (útil quan en lloc de reproduir el so des de l'inici, es desitja començar a reproduir-lo a partir d'un segon en concret). Per defecte el so començarà a reproduir-se en el segon 0.


10 BellScheduler VA

 

 • La duració en segons de l'alarma: per defecte la duració és de 30 segons, però es pot modificar dins d'un interval de 0-600 segons.


11 BellScheduler VA

 

Una vegada s'han introduït les dades, cal fer clic a Guarda, i es validen les dades introduïdes. En el procés de validació es comprovarà, entre altres coses, que el fitxer d'àudio/vídeo o l'URL associat a l'alarma siga reproduïble.

 

12 BellScheduler VA


Si el procés de validació detecta algun problema, es mostrarà un missatge d'error. Si tot és correcte, l'alarma nova es mostrarà en la llista de la finestra principal (els dies per als quals s'ha programat l'alarma es mostren en blau).13 BellScheduler VA

 

 

 Atenció
Perquè l'alarma quede activada cal programar-la per a un dia com a mínim. En cas contrari, l'alarma quedarà desactivada i només es podrà activar si prèviament s'edita i es programa per a algun dia.

 

 

 Nota
Si la duració indicada per a l'alarma és 0 el fitxer de so associat (o seleccionat aleatòriament d'una carpeta) o l'URL es reproduirà completament.

 

 

 Nota
La llista d'alarmes creades es mostra sempre ordenada per hora en ordre ascendent. Si s'afig o s'edita una alarma, l'ordre en què es mostren les alarmes pot variar en funció de l'hora de la nova alarma creada o editada.

 

 

 Atenció
En cas que la font del so siga un URL o llista d'URL de Youtube i s'indique un determinat segon a partir del qual es desitge reproduir el so, pot ser que la reproducció d'aquest es retarde diversos segons. És a dir, si l'alarma està programada a les 8:00 és possible que comence a reproduir-se a les 8:15)..

 

3.2. Gestió de l'alarma

Una vegada creada l'alarma és possible realitzar les operacions següents:

 • Activar o desactivar l'alarma: perquè l'alarma programada s'execute cal que estiga activada. Si es vol evitar que s'execute n'hi ha prou amb desactivar-la. Per a realitzar aquest canvi cal fer clic sobre el botó corresponent.14 BellScheduler VA

 

 

 Atenció
L'opció per a activar o desactivar l'alarma només està disponible si es donen les condicions perquè puga modificar-se aquest estat: que l'alarma estiga programada per a un dia com a mínim i que el fitxer de so o la carpeta per a seleccionar fitxers de manera aleatòria estiguen disponibles en l'equip.

 

 • Editar l'alarma: una vegada creada l'alarma és possible editar-la per a modificar-ne tota la informació. Per a això, cal fer clic sobre el botó corresponent.15 BellScheduler VA

 

 • Eliminar l'alarma: és possible eliminar l'alarma creada. Per a això, cal fer clic sobre el botó corresponent i després de confirmar l'acció s'eliminarà l'alarma seleccionada.15b BellScheduler VA


16 BellScheduler VA

 

3.3. Exportació de la llista d'alarmes

El Bell Scheduler disposa d'una opció per a exportar la llista d'alarmes existent, com a còpia de seguretat o per a utilitzar-la en un altre equip.

La funcionalitat genera un fitxer .zip que conté:

 • Un fitxer amb la llista d'alarmes existents
 • Un fitxer amb la informació necessària per a programar l'alarma en el cron del sistema
 • Una carpeta amb els fitxers de les imatges personalitzades que s'hagen associat a les alarmes
 • Una carpeta amb els fitxers d'àudio/vídeo associats a les alarmes (sempre que tinga marcada l'opció de "Copia el fitxer de so en la carpeta interna")


Per a iniciar l'exportació cal fer clic sobre el botó corresponent.


17 BellScheduler VA


Es mostrarà un quadre de diàleg per a indicar el camí i el nom del fitxer que es crearà amb la configuració de les alarmes.18 BellScheduler VA


Després de fer clic a Guarda, s'iniciarà el procés d'exportació.


19 BellScheduler VA


Quan finalitze el procés, en la part inferior de la finestra es mostrarà un missatge que informa del resultat de l'operació.

 

 

 Atenció
En l'exportació de les alarmes no s'inclouen les carpetes per a la selecció aleatòria de fitxers d'àudio/vídeo.

 

3.4. Càrrega d'una llista d'alarmes

Una altra de les funcionalitats que ofereix el Bell-Scheduler és la possibilitat de carregar una configuració d'alarmes (prèviament generada i exportada per l'aplicació) de manera que davant d'un problema en l'equip es puga restaurar ràpidament la programació d'alarmes realitzada.

 

 

 Atenció
El procés de càrrega d'una configuració reemplaçarà la configuració que ja hi haja en l'equip. Es recomana que es realitze una exportació de la configuració existent (si es vol tornar a utilitzar en el futur) abans de carregar una configuració nova.Per a iniciar el procés de càrrega d'una configuració d'alarmes cal fer clic sobre el botó corresponent, i es mostrarà un quadre de diàleg per a confirmar l'acció.


20 BellScheduler VA


21 BellScheduler VA


Després de confirmar que es vol realitzar la càrrega d'una configuració (que com s'ha indicat substituirà l'existent) es mostrarà un quadre de diàleg per a seleccionar el fitxer .zip amb la configuració de les alarmes.


22 BellScheduler VA


Després de seleccionar el fitxer s'iniciarà el procés de càrrega de les alarmes.


23 BellScheduler VA


Si el procés d'importació es realitza correctament, es mostrarà la configuració nova i un missatge informatiu en la part inferior de la finestra.


24 BellScheduler VA


Si durant el procés de càrrega de la configuració nova es detecta cap error, la càrrega s'interromprà i s'intentarà restaurar la configuració prèvia (es mostrarà un missatge informatiu en la finestra inferior).

Després de carregar la configuració de les alarmes s'analitzarà per a cadascuna d'aquestes si en el sistema es troba el fitxer d'àudio/vídeo o la carpeta associada a l'alarma, així com el fitxer d'imatge associat. En cas que no existisquen, l'alarma es mostrarà amb un missatge d'error (si l'error és a causa del fitxer d'àudio/vídeo) o amb una icona d'avís (si l'error és a causa del fitxer d'imatge) i l'alarma o alarmes amb errors apareixeran en taronja. Si l'error està relacionat amb el fitxer o la carpeta d'àudio/vídeo, l'alarma amb error quedarà desactivada i només podrà activar-se si se soluciona l'error. A més, es mostrarà un missatge informatiu en la part inferior de la finestra.


25 BellScheduler VA

3.5. Gestió global de les alarmes

Bell-Scheduler inclou diverses opcions per a la gestió global de les alarmes:

 • Activa totes les alarmes: mitjançant aquesta opció és possible activar totes les alarmes de forma global sense necessitat d'activar cada alarma de forma individual.
 • Desactiva totes les alarmes: permet desactivar totes les alarmes de forma global.
 • Elimina totes les alarmes: mitjançant aquesta opció és possible esborrar totes les alarmes.26 BellScheduler VA

 

3.6. Cerca d'alarmes

Si es disposa d'un gran nombre d'alarmes creades, és possible filtrar la llista que es mostre en pantalla utilitzant el camp de cerca disponible. Aquest camp permet buscar per:

 • Hora: filtra alarmes tant per hora concreta, per exemple 08:00, només per hores (08:) o només per minuts (:15) o per una xifra que aparega en l'hora (7).
 • Dies: filtra alarmes per dia o dies en què estiga programada, es pot introduir el dia complet o la inicial del dia.
 • Nom: filtra alarmes pel nom de l'alarma i mostra aquelles el nom de les quals continga la lletra o paraula introduïda per a la cerca.

 

4. Gestió de les alarmes des del Taskscheduler

Les alarmes creades des del Bell Scheduler i que estiguen activades es mostraran en l'aplicació Taskscheduler. Es poden identificar perquè en la columna Tasca apareix el nom de l'alarma i l'etiqueta BellScheduler.


27 BellScheduler VA


Des de l'aplicació Taskscheduler és possible consultar les dades de les alarmes i desactivar-les. Per a això, cal fer clic sobre el botó corresponent. Cal indicar que l'acció d'eliminar des del Taskscheduler NO IMPLICA que l'alarma s'elimine del Bell Scheduler. NOMÉS suposa la desactivació de l'alarma.

5. Gestió dels dies festius

Des del Bell Scheduler es pot gestionar una llista de dies “festius” en els quals les alarmes programades no s'executaran (sempre que estiga activada aquesta opció tal com s'indica en l'apartat 6).

Per a accedir a aquesta opció cal fer clic sobre el botó corresponent.

 

28 BellScheduler VA


La finestra per a la gestió d'aquests dies consisteix en una llista en què es mostren (de manera ordenada) els dies o l'interval de dies registrats i en la part inferior hi ha una barra amb una sèrie d'opcions que permeten gestionar aquesta llista.

En el cantó inferior esquerre es troba el botó “Torna” que permet accedir a la finestra principal del Bell-Scheduler.

A continuació s'explica com utilitzar aquesta funcionalitat.

 

5.1. Per a afegir una data a la llista de dies

Per a afegir-hi una data n'hi ha prou amb fer clic sobre el botó corresponent.

 

29 BellScheduler 21 VA ESEs mostrarà un formulari per a introduir la data nova, que pot ser un dia concret (opció per defecte) o bé un interval de dies.


30 BellScheduler 21 VA ES

 

 • Per a afegir-hi un dia

Per a afegir-hi un dia, simplement se selecciona l'opció corresponent (si no ho està ja) i, a continuació, en el calendari cal fer clic sobre la data desitjada. Per a canviar de dia simplement cal fer clic una altra vegada sobre la data nova. Després de triar el dia es podrà introduir un comentari.


31 BellScheduler 21 VA ESPer a guardar els canvis cal fer clic a "D'acord". El formulari es tancarà i la data seleccionada es mostrarà en la llista de dies.


32 BellScheduler 21 VA ES

 

 • Per a afegir un interval de dates

Si es vol registrar un interval de dates, després d'accedir al formulari cal fer clic sobre l'opció corresponent. A continuació, se seleccionarà en el calendari la primera data de l'interval (quedarà marcada en roig en el calendari).


33 BellScheduler 21 VA ESPer a la segona data de l'interval, se seleccionarà una altra data en el calendari. En aquest moment tots els dies que formen l'interval de dates seleccionat quedaran marcats en roig.


34 BellScheduler 21 VA ES


Per a modificar l'interval, cal en primer lloc "netejar-lo", fent clic en el botó corresponent. A continuació es podrà tornar a introduir.


35 BellScheduler 21 VA ESUna vegada seleccionat l'interval i després de fer clic a "D'acord", l'interval es mostrarà en la llista.


36 BellScheduler 21 VA ES

 

 

 Nota
Les dates individuals es mostren amb el calendari amb la franja roja. Els intervals de dates es mostren amb el calenari amb la franja blava. .

 

5.2. Per a editar o esborrar una data de la llista de dies

Les dates que apareixen en la llista de dies es poden editar o eliminar si fora necessari.

 • Edició d'una data

Per a editar una data, cal fer clic sobre el botó d'edició corresponent a la data que es vol editar.


37 BellScheduler 21 VA ESEs mostrarà el formulari d'edició en el qual es pot realitzar el canvi. Una vegada s'han acceptat els canvis, aquests es mostraran en la llista de dies.


38 BellScheduler 21 VA ES

 

 

 Nota
A l'hora d'editar una data és possible convertir una data indivual en un interval o viceversa. Simplement cal marcar l'opció corresponent en el formulari d'edició.

 

 • Eliminació d'una data

Per a eliminar una data de la llista de dies, simplement cal fer clic sobre el botó d'eliminar corresponent a la data que es vol eliminar.


39 BellScheduler 21 VA ES


Es mostrarà un quadre de diàleg per a confirmar l'acció. Si s'accepta, la data s'eliminarà de la llista de dies.


40 BellScheduler VA

 

5.3. Per a guardar una còpia de la llista de dies

Si es vol guardar una còpia de la llista de dies existent (com a còpia de seguretat o per a utilitzar-la en un altre equip), n'hi ha prou amb fer clic en el botó corresponent.


41 BellScheduler 21 VA ESA continuació, es mostrarà un quadre de diàleg per a introduir el nom i el camí on es guardarà el fitxer amb la còpia de la llista de dies. Després d'introduir aquesta informació, es generarà la còpia.


42 BellScheduler VA

 

5.4. Per a carregar una còpia de la llista de dies

És possible carregar una llista de dies (generada prèviament amb la funcionalitat explicada en l'apartat 5.3) i així reemplaçar l'existent o generar-la ràpidament si no n'hi ha cap.

Per a fer-ho, simplement cal fer clic sobre el botó corresponent.


43 BellScheduler 21 VA ESEs mostrarà un quadre de diàleg per a confirmar l'acció.


44 BellScheduler VADesprés d'acceptar l'acció, apareixerà un quadre de diàleg per a seleccionar el fitxer amb la llista de dies que es vulguen carregar.


45 BellScheduler VADesprés de seleccionar el fitxer, s'executarà el procés de càrrega i si el fitxer és correcte, la llista de dates mostrarà el contingut d'aquest.


47a BellScheduler 21 VA ES

 

5.5. Per a eliminar la llista de dies

Per a eliminar totes les dates de la llista de dies, cal fer clic sobre el botó corresponent.


47 BellScheduler 21 VA ESEs mostrarà un quadre de diàleg per a confirmar l'acció. Després d'acceptar, la llista s'eliminarà.


48 BellScheduler VA

 

6. Per a activar el control de dies festius

Si es vol que les alarmes programades no s'executen en els dies corresponents a les dates (o interval de dates) contingudes en la llista de festius, n'hi ha prou amb fer clic en l'interruptor que apareix en la part inferior de la finestra principal del Bell Scheduler.


49 BellScheduler VAUna vegada activada aquesta opció, les alarmes programades ja no s'executaran els dies festius. Si es vol desactivar aquesta opció, n'hi ha prou amb tornar a fer clic sobre l'interruptor.

 

7. Per a interrompre l'execució d'una alarma

Quan una alarma programada comença a executar-se, es mostra una notificació (durant aproximadament 10 segons) amb la informació bàsica: hora, nom i durada. Al mateix temps apareix una icona a la barra de menú.


50 BellScheduler VASi es fa clic sobre la icona, es mostrarà l'opció que permet cancel·lar la reproducció de l'alarma abans de la durada establida.


51 BellScheduler VASi es cancel·la l'execució de l'alarma o està finalitzada en arribar a la duració establida, es mostrarà una notificació (durant 2 segons aproximadament), i desapareixerà la icona de la barra de menú.


52 BellScheduler VA

 

 

 Nota
Aquesta funcionalitat s'activa automàticament quan s'inicia sessió en l'equip. Per aquesta raó, per a utilitzar-la després d'instal·lar o actualitzar el Bell Scheduler caldrà, com a mínim, eixir de la sessió i tornar a entrar-hi.

 

Mastodon E-Mail