Carregant...
 

Administració de la pàgina d'inici del servidor

1. Introducció

 

La nova versió de LliureX inclou com una de les seues novetats una nova pàgina d'inici del servidor. Aquesta nova pàgina presenta un nou disseny més actual i inclou un mòdul d'administració que permet personalitzar alguns aspectes d'aquesta. En el següent article es descriu amb més detalle la nova pàgina d'inici.
 

2. Descripció generalEn la nova pàgina d'inici del servidor es poden distingir les següents zones:
 

WebInicio 001 ES

 

  • Barra de cerca (1): associada al cercador DuckDuckGo cercador que abans de res posa l'accent en la privacitat i a no registrar informació de l'usuari.
  • Bloc de Links (2): es mostren els bàners dels links o accessos directes a diferents webs externes o a aplicacions instal·lades en el servidor.
  • Accés al rss (3): mostra les notícies oferides pels rss que s'hagen configurat.
  • Botó de Identificació (4):permet la identificació de l'usuari per a accedir al mòdul d'administració (només en el cas d'usuaris amb permisos d'administrador o professor).


3. Administració de la pàginaCom s'ha comentat la nova pàgina d'inici inclou un mòdul d'administració que permet personalitzar alguns aspectes d'aquesta. Per a accedir al mòdul es farà clic en botó d'identificació.

 
WebInicio 002 ES

 
Després d'introduir l'usuari i contrasenya del sistema es podrà accedir al mòdul d'administració.


WebInicio 003 ES

 
La versió actual permet:

  • Gestionar els links:de manera que poden crear-se nous links, ocultar-los o en alguns casos eliminar-los
  • Gestionar els rss: permet afegir nous rss, editar o eliminar els ja existents

 

WebInicio 004 ESCom s'ha indicat una vegada dins del mòdul d'administració és possible afegir nous links a la pàgina d'inici, facilitant d'aquesta forma que la resta d'usuaris puguen accedir a contingut del seu interés de manera senzilla i directa
Per a afegir un nou link es farà clic en el botó corresponent


WebInicio 005 ES

 
Es mostrarà un formulari per a introduir la informació necessària per a crear el nou link:

  • Link: camp per a introduir l'adreça web associada al link que es vol crear
  • Name:permet introduir el nom amb el qual es mostrarà el link en la pàgina d'inici
  • Description: camp per a introduir la descripció del link que es mostrarà quan el cursor del ratolí passe per damunt del link.
  • Icon url: per a introduir l'adreça web de la imatge que mostrarà el bàner associat al link en la pàgina d'inici.

 

WebInicio 006 ES

 
Una vegada introduïda tota la informació es farà clic en el botó corresponent i si tot és correcte el nou link es mostrarà en la llista


WebInicio 007 ES

 
I estarà accessible per a la resta d'usuaris que accedisquen a la pàgina d'inici del servidor


WebInicio 008 ES

 
A més de crear nous links també és possible ocultar-los i en el cas dels links creats pels usuaris (administradors o professors) també és possible editar-los o esborrar-los. Per a això en la llista se seleccionarà el link que es vulga modificar i després de fer clic sobre el botó corresponent se seleccionarà l'opció desitjada:


WebInicio 009 ES  

3.2. Gestió de rssLa gestió de rss permet afegir nous rss que permeten als usuaris accedir a informació o notícies rellevants per a ells. Per a afegir un nou*rss es farà clic en el botó corresponent

 
WebInicio 010 ES

 
En la llista es mostrarà un nou camp on introduir l'adreça web del rss que es desitja mostrar als usuaris. Una vegada introduït el nou rss, les notícies que genere estaran accessibles a la resta d'usuaris.
Els rss ja creats poden editar-se, escrivint directament sobre el camp corresponent o eliminar-se fent clic sobre el botó associat


WebInicio 011 ES


© 2019, Generalitat 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Contacto