Carregant...
 

Activa compte d'usuari convidat

1. Introducció


En certs entorns o ocasions és necessari que un equip siga utilitzat per persones que no tenen un compte d'usuari per a utilitzar aquest equip.

Per a aquests casos és possible activar el compte d'usuari convidat que permet accedir i utilitzar un equip com si es tinguera un compte d'usuari del sistema, tenint en compte que una vegada l'usuari convidat tanque la sessió s'eliminaran del sistema tots els fitxers i canvis realitzats per aquest en la configuració.

En el següent article s'explica com activar el compte d'usuari convidat en LliureX mitjançant l'aplicació Guest Account.

 

2. Inici


Per a executar l'aplicació cal que accedir al Menú>Administració de Lliurex>Zero-Center.


01 LLxGuard VA


Una vegada dins del Zero-Center cal executar el zomandament de Guest Account que es pot trobar en la secció de “Configuració”.


02 GuestAccount VA


En executar el zomandament es mostrarà la finestra de l'aplicació.


03 GuestAccount VA  

 

3. Activació del compte de convidat

 

Per a activar el compte de convidat, una vegada dins de Guest Account es farà clic sobre el commutador (switch). En aquest moment s'executarà el procés de creació del compte de convidat, procés que durarà uns segons.

Una vegada acabat el procés d'activació es mostrarà un missatge informatiu.

 
04 GuestAccount VA


Una vegada activat el compte de convidat, en la pantalla d'inici de sessió de LliureX es mostrarà una icona que permetrà iniciar la sessió com a convidat.


05 GuestAccount ES

En fer clic sobre la icona es mostrarà una finestra que informarà de les característiques del compte de convidat.


06 GuestAccount ES

 
Fent clic en Retorn s'iniciarà la sessió com a convidat.


07 GuestAccount ES
 

4. Desactivació del compte de convidat


Per a desactivar el compte de convidat, n'hi ha prou amb tornar a executar l'aplicació Guest Account. Una vegada dins de l'aplicació cal fer clic sobre el commutador per a iniciar el procés de desactivació.


08 GuestAccount VA


Després d'uns segons es mostrarà un missatge informatiu que mostrarà que el compte de convidat ha sigut eliminat.


09 GuestAccount VA  

Mastodon E-Mail

© 2019, Generalitat 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Contacto