Cursos i aules virtuals

Una aula virtual o curs d'Aules és una translació a Internet d'una classe presencial, és a dir, un espai compartit entre professorat o alumnat, amb dues diferències fonamentals respecte a la formació "en directe":

  • En una classe presencial, els continguts i activitats es perden en el temps llevat que es prenguen anotacions. En una aula virtual, pràcticament tots els continguts persisteixen en el temps, queden emmagatzemats en el web i poden ser consultats a posteriori.
  • En una classe presencial, cal que tots els seus integrants es troben al mateix temps en el mateix lloc. En una aula virtual, és possible que cada usuari es connecte des d'una ubicació diferent i en diferents moments, ja que la informació sempre està disponible.

No obstant això, una aula virtual no cal que coincidisca amb una classe. Són exemple d'ús freqüent d'aules virtuals:

  • Un curs en el qual està matriculat tot el claustre, per a compartir documentació del centre.
  • Un curs en el qual està matriculat tot el personal d'un departament, per a compartir anotacions.
  • Un curs en el qual el docent publica materials per a tot l'alumnat del mateix nivell, encara que pertanguen a diferents grups. (per exemple, Mats 1ESO 19/20, ).

Aula virtual o curs? En realitat tots dos conceptes fan referència al mateix: En la documentació es fa referència a aules virtuals, atés que la paraula "curs" té diverses accepcions. Però dins de Moodle sempre es fa referència a cursos.

Navegació per les diferents aules virtuals

Un dels problemes més freqüents entre els nous usuaris en plataformes Moodle és saber com navegar entre les diferents aules virtuals o cursos; sobretot tenint en compte que se solen oferir diverses alternatives per a realitzar la mateixa acció. Algunes d'aquestes alternatives són:

A través del perfil

S'accedeix prement sobre el nom en la part superior dreta de la pantalla, i seleccionant l'opció Mostra el perfil:

Navegar00CasAccederAlPerfilRecortado

En la part inferior esquerra de la pantalla apareixen tots els cursos en els quals s'està matriculat; prement sobre qualsevol d'ells s'accedeix al seu contingut.

Navegar01CasCursosenPerfil

Els meus cursos

La barra d'opcions que apareix davall del logo d'Aules disposa d'un menú desplegable on apareixen totes les aules virtuals. Ací no es mostra el nom llarg del curs, sinó el nom curt; però la llista de cursos és la mateixa que si s'accedeix a través del perfil.

Navegar02ValMisCursosRecortado

Àrea personal

En aquesta mateixa barra d'opcions, apareix un enllaç anomenat Àrea personal:

Navegar03CasAreaPersonal

En prémer sobre ella, en la zona central apareixen igualment tots els cursos, però en un format miniatura que inclou la imatge del curs.

Navegació

© 2019, Generalitat 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Contacto