Carregant...
 

Gestió Cau PortalEdu

Presentació

Perquè tots els sites de PortalEdu tinguen un bon rendiment i es puga abordar la càrrega de visites a aquests, tenim desplegat un servidor de cau per a servir pàgines prèviament ja servides i processades i per tant alleujar la càrrega dels servidors principals.

Però en realitzar cau de les pàgines ens podem trobar efectes no desitjats com que en actualitzar una entrada/pàgina/contingut no aparega immediatament reflectit ja que encara s'està servint la versió registrada i no la nova. Encara que existeixen unes regles d'invalidació automàtica del contingut d'acord amb un temps establit (habitualment 30 minuts), és habitual que vulguem tindre el control d'invalidar la cau actual o directament decidir que un cert contingut no siga registrable pel servidor cau.

Amb aquesta funcionalitat el que es pretén és habilitar eines per a poder controlar la cau de pàgines del nostre site de centre, interaccionant amb els servidors de Cau.

 

Funcionament

Els rols que tenen capacitat per a controlar els mecanismes de cau són: "Direcció" i "Manteniment"

Si el rol usuari disposa de capacitat per a realitzar accions de Cau, podrà realitzar aquestes accions:

  • Invalidació de la cau general de tot el contingut del centre. Això vol dir que li direm al servidor Cau que retire totes les pàgines registrades del nostre centre, i per tant es tornarien a generar la cau de nou, amb les noves versions de pàgines i continguts.
  • Indicar a Cau que una entrada/contingut no és registrable pel servidor cau. Pot ocórrer que a causa de la naturalesa d'un cert contingut, volem que aqueixa entrada/pàgina/contingut particular mai siga registrable pel servidor cau, i per tant habilitarem l'opció perquè el servidor de Cau obvie aquesta entrada i mai la registre. Això pot ser interessant, per exemple, si tenim una pàgina que continga un formulari amb captcha.


 

Invalidació de la cau de tot el site

Aquesta acció la podem realitzar si tenim el rol "Direcció" o "Manteniment". En el menú principal (menú de l'esquerra) de la zona d'administració de Wordpress ens apareixerà l'item de menú Control Cau (NGINX).

 

En prémer sobre aquesta opció ens apareixerà un botó marró per a desencadenar l'acció d'invalidació:Si premem, estem emetent l'ordre al servidor de Cau perquè invalide tota la cau del nostre lloc.

 


Indicar que l'entrada és "no registrable pel servidor cau"

Està acció es durà a terme quan estiguem editant qualsevol contingut, principalment entrades o pàgines. En aquest cas en donar d'alta un nou contingut o editar-lo tindrem disponible un metabox en la secció "Document":

Si marquem aquesta opció (No Registrar), estarem indicant al servidor de Cau que no ha de registrar de cap manera aquest contingut. Guardarem l'entrada per a aplicar els canvis.


 

A tindre en compte

Per defecte, tot el contingut d'un site és registrat, és el desitjable per a aconseguir una funcionament òptim del nostre lloc.

  • Invalidar tot el contingut del centre de manera general: Habitualment no hauria de ser necessari utilitzar està opció de manera recurrent, ja que la invalidació es produeix de manera automàtica als 30 minuts des que es va registrar inicialment el contingut. L'ús d'aquesta funcionalitat estaria indicat si hem de fer un anunci important en la nostra web i volem veure'l reflectit de manera immediata.
  • Forçar el no registre d'entrades/contingut: Convé recordar que si no registrem mai un contingut repercutirà en el rendiment de càrrega de la pàgina. Habilitar aquesta opció ha d'estar prou justificat; per exemple, tenim formularis de recollida de dades amb captcha, el nostre contingut canviarà molt sovint, etc.