Aquesta extensió permet mostrar una pantalla de "Pròximament" o "Manteniment" en el lloc web del centre.

Per a això cal navegar en el panell d'administració del centre al menú "Lloc Offline".

A continuació, en la pestanya de contingut cal habilitar una de les opcions disponibles:
- Habilita mode Pròximament
- Habilitar mode Manteniment

La diferència entre les dues opcions és que el mode Pròximament retorna un codi d'èxit als motors de cerca, és a dir, que aquest és el contingut habitual de la web. El mode Manteniment, en canvi, retorna un codi d'error, i informa els motors de cerca que el lloc no està disponible temporalment.

Cal tindre en compte que encara que algun dels modes estiga activat els usuaris connectats continuaran veient el contingut original. Per a veure com queden els canvis cal prémer la pestanya de "Vista Prèvia"

Contingut


Offline 1
Offline 2

Des de la pestanya de contingut en la secció "Pàgina d'Ajustos" es pot triar la informació bàsica a mostrar en el lloc:
- Logo
- Encapçalat
- Missatge

En el següent bloc "Capçalera" es poden afegir les metadades de la pàgina:
- Favicon és la icona del lloc que es mostra en les pestanyes del navegador.
- Títol i descripció SEU són els que apareixeran en els motors de cerca.
- El Codi d'Analytics serveix per a mètriques i informes. Ací s'hauria d'apegar el codi proporcionat per aquesta eina.

Disseny


Offline 3
Offline 4

Des d'aquesta pestanya es poden triar diferents personalitzacions per a la pàgina. El més important seria la possibilitat de triar una imatge o color de fons i els colors de textos i enllaços.© 2019, Generalitat 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Contacto