Carregant...
 

Portaledu plugins sincronitzador centres

Administrador del centre


Des de l'escriptori d'administració del lloc es pot executar la sincronització dels usuaris del centre.

Per a això cal navegar al menú:
Usuaris > Sincronització

Sinc Centro

SINCRONITZACIÓ DEL CENTRE

Per a iniciar una nova sincronització de tot el centre cal prémer sobre el botó "Sincronització professorat". Aquesta acció recuperarà tots els professors d'Ítaca i els assignarà el rol que els corresponga segons la configuració establida per l'administrador de la xarxa.

En cas que hi haja usuaris no sincronitzats o canvis entre Ítaca i WordPress, les files afectades apareixeran amb fons roig.

SINCRONITZACIÓ MANUAL

Es poden tornar a sincronitzar manualment només alguns usuaris seleccionant les caselles de cada fila. A continuació caldria desplegar "Accions massives" i seleccionar "Sincronitzar selecció".


© 2019, Generalitat 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Contacto