Carregant...
 

PortalEdu plugins reserva aules calendari

Calendari


NOTA: El calendari presenta la vista MENSUAL de les reserves. Aquesta és la vista que millor mostra la informació. La resta de vistes poden no mostrar-la tota.

El calendari presenta, en la part superior esquerra, la identificació del període consultat. En la part superior dreta hi ha un menú de navegació que ens permet:

  • Navegar entre els blocs anterior ("anterior"), actual ("hui") i posterior ("següent")
  • Seleccionar el tipus de bloc que s'ha de mostrar: any, mes, setmana i dia.

Seguidament trobem un menú desplegable que permet seleccionar aquells recursos que volem consultar.
A continuació, es mostrarà el tipus de bloc seleccionat:

   • Any: Es mostra una taula de quatre columnes per tres files en la qual s'indiquen els mesos de l'any. Si el mes té reserves, s'hi mostrarà un indicador amb el compte de reserves. En passar per damunt d'aquests mesos, veurem un indicador que ens mostra que existeix més informació. Podem fer clic en el nom o en qualsevol altre punt de la cel·la que continga el nom del mes.
    • Si fem clic en el nom del mes, canviarem a la vista en bloc d'aquest mes.
    • Si fem clic en qualsevol altre punt, es desplegarà un bloc sobre el qual trobarem el detall de les reserves. En prémer damunt de les entrades obtindrem més informació sobre la reserva.

NOTA: Aquest bloc conté la mateixa informació que es mostra en la taula del mes per a cada dia; no mostra de les reserves.

   • Mes: Es mostra una taula que representa per setmanes tots els dies del mes seleccionat (s'hi mostren també els dies dels mesos anterior i posterior per a completar la taula).

NOTA: Encara que per als dies d'altres mesos es mostraran també les reserves, el compte de reserves per al mes en la vista d'any només inclou les reserves del mes. En moure el ratolí per damunt de les cel·les veurem:

    • A l'esquerra de la fila apareixerà un indicador amb el número de la setmana. El text en aquest indicador es pot clicar i ens passaria a la vista de setmana.
    • Si fem clic en els números de dia, ens traslladarem a la vista diària.
    • Si existeixen reserves en el dia, es mostraran punts del color assignat al recurs corresponent en la part de baix del dia.
     • Si ens situem sobre el punt, obtindrem informació de la reserva.
     • Si fem clic en els punts obtindrem més informació sobre la reserva.
     • Si la reserva correspon a un grup de reserves (reserva periòdica), es ressaltaran automàticament les cel·les en les quals es repetisca aquesta reserva.
    • Si fem clic en la cel·la, es desplegarà un bloc sobre el qual trobarem el detall de les reserves. Fent clic a les entrades obtindrem més informació sobre la reserva.
   • Setmana: Es mostra una taula amb els dies de la setmana. La capçalera mostra el nom del dia de la setmana, el número de dia i el mes.
    • Si fem clic en el número i mes del dia, passarem a la vista del dia.

Davall de les capçaleres es mostren ordenades en blocs les reserves per a aqueix dia.
NOTA: Encara que es mostren ordenades, no presenten una alineació horitzontal entre ells. Això és perquè NO existeix una alçària a la qual representar una hora atés que per a una mateixa hora i un mateix dia poden haver-hi il·limitades reserves de recursos diferents.

    • En fer clic en el bloc que ens mostra la reserva, veurem el detall d'aquesta.

   • Dia: Es mostra una llista vertical dividida en blocs de 30 minuts des de les 6 del matí fins a les 21.30 de la nit. A la seua dreta es representen en columnes cadascuna de les reserves realitzades.
    • En fer clic a la reserva veurem el detall d'aquesta.

© 2019, Generalitat 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Contacto